Skip to main content

Kommunerne bruger flere private botilbud på voksenområdet. Det viser en ny analyse fra VIVE, der har set nærmere på kommunernes udgifter til køb og indtægter fra salg af botilbud på voksenområdet i 2011-2020.Generelt er det sådan, at kommuner køber og sælger botilbudspladser på tværs af kommuner. Samtidigt køber de pladser drevet af regionerne og private leverandører. Kommunernes størrelse spiller også en rolle, da små kommuner køber mere end store. Den mindste tredjedel af landets kommuner bruger 70 procent af udgifterne til eksterne køb, den mellemste tredjedel bruger 61 procent og den største tredjedel 48 procent.Det er særligt de private leverandører, der har oplevet en stor vækst. Kommunernes udgifter til private leverandører er steget fra 2,1 i 2011 til 5.1 milliarder kroner i 2020. Her ligger de private lige over udgifterne til køb af botilbudspladser hos andre kommuner, der er faldet fra 7,3 til 5 milliarder. Regionernes udvikling er mere stabil. Udgifterne her er steget fra 2,4 til 2,7 milliarder.Se udviklingen her:

null
Kilde: Kommunernes køb og salg af botilbud på voksenområdet, 2011-2020. VIVE

Hvor køb hos andre kommuner udgjorde 60 procent af de samlede eksterne købsudgifter i 2011, var det kun 40 procent i 2020. Her udgjorde de private leverandører også 40 procent, hvilket er en stigning, mens regionerne var på 20 procent. Den ændrede leverandørsammensætning kan man også se i kommunernes indtægter fra salg af botilbud i samme periode. Her er salgsindtægterne faldet med hele 28 procent. Fra syv milliarder i 2011 til fem milliarder i 2020. 

Relativt set køber kommunerne mindre ind hos eksterneKommunernes samlede nettodriftsudgifter til området for botilbud og støtte til voksne var 23,5 mia. kr. i 2020. Her gik mere end halvdelen, 12,9 mia. kr., til eksterne køb hos andre kommuner, regioner og private leverandører. Det svarer til 55 % af de samlede nettodriftsudgifter.

null

Kilde: Kommunernes køb og salg af botilbud på voksenområdet, 2011-2020. VIVE

Kommunerne har, som man kan se af tabellen både haft stigende samlede udgifter og stigende indkøbsudgifter, hos andre leverandører, men da de samlede udgifter er steget mere end de eksterne indkøbsudgifter, er købsandelen faldet fra 2011 til 2020. Det var 63 procent i 2011, mens det var på 55 procent i 2020. Det vil sig kommunerne køber relativt mindre ind hos eksterne  i 2020 end i 2011 Årsager til faldet kan ifølge rapporten være, at kommunerne har omlagt og udviklet deres egne botilbud, så de kan forsyne sig selv med botilbudspladser som kommune. En anden del af forklaringen kan være, at der i perioden er kommet flere indsatser uden for botilbud, som kommunen leverer til sine egne borgere.

null
Kilde: Kommunernes køb og salg af botilbud på voksenområdet, 2011-2020. VIVE

Regionale forskelle

Deler man kommunerne op efter deres beliggenhedsregion, kommer der flere nuancer. I alle regioner har der været stigende udgifter til området for botilbud og støtte til voksne med særlige behov. Der er dog forskel ved købsudgifterne. I Region Hovedstaden, Midtjylland og Sjælland har kommunerne haft stigende købsudgifter. Til gengæld har kommunerne i Region Syddanmark oplevet et fald i købsudgifterne, mens Region Nordjylland har uændret købsudgifter.

Vender vi blikket tilbage mod købsandelen har der været fald i samtlige regioner. Dog varierer faldet. Faldet er størst regioner som Syddanmark, Midtjylland og Nord. Andelen er faldet relativt mindre i Hovedstaden og særligt Region Sjælland. 

null
Kilde: Kommunernes køb og salg af botilbud på voksenområdet, 2011-2020. VIVE

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply