Skip to main content

Vognmænd ønsker priserne hævet

Det stod næsten bøjet i neon, at der måtte komme et krav fra forskellige brancher efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sidste uge udgav et notat, hvor man lagde op til at bringe udbudslovens §183 om uforudsete forhold i anvendelse.

Betingelserne for at anvende bestemmelsen er, ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der skal være tale om forhold, som eksempelvis ikke kunne forudses af en påpasselig ordregiver for kontraktens indgåelse.

Få dage efter notatet var sendt til kommunerne begyndte kravene fra forskellige erhvervsorganisationer om ændrede prise på offentlige kontrakter at vise sig i medierne.

 

Frit valg af skraldemand

Over en tredjedel af alle borgmestre advarer i et brev hele tre ministre om de negative konsekvenser ved fuldstændig at liberaliserer markedet for indsamling og håndtering af affald. Et forslag udtænkt af konsulenthuset Deloitte er ifølge borgmester ‘en potentiel bombe under affaldsindsamlingen, som vi kender den i dag.’

Det mest vidtgående af Deloittes forslag handler om, at borgerne selv skal bestemme, hvem der skal hente deres affald. Risikoen ved det er blandt andet, at der skal køre mange skraldebiler rundt i hver kommune, fordi forskellige selskaber så skal håndtere mindst ti fraktioner af affald, som kommunerne snart skal sørge for, at affaldet bliver sorteret i.

 

Christiansborg lover mere end de kan holde

Christiansborg har været belejret af handicapkøretøjer og indtaget af kørestole ved en konference om de såkaldte BPA-hjælperordninger. Her satte hybridorganisationen LOBPA en skarp og enkel dagsorden i Landstingssalen få dage før Rigsrevisionens skarpe kritik af Social- og Ældreministeriets tilsyn med handicapområdet i kommunerne.

Socialchefernes formand velfærdsdirektør Jakob Bigum Lundberg stillede beredvilligt op på konferencen ud fra en betragtning om, at det er væsentligt at få forklaret, hvorfor kommunerne ikke er alene om at fastsætte serviceniveauet på handicapområdet. ”Det er ofte en misforståelse, som det er svært at komme igennem med,” sagde han efterfølgende i et interview med OPS-Indsigt om de udfordringer LOBPA rejste, hvor han bl.a. også pegede på, at centrale dele af udfordringerne i debatten opstår, når folketingspolitikerne lover mere end de kan holde.

 

 

Konkurrenceudsættelsen i det offentlige står stille

Trods styrket samarbejde mellem offentlige og private under coronakrisen viser tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en stilstand i konkurrenceudsættelsen. Kun hver fjerde udbudsegnede opgave blev konkurrenceudsat i 2020. Det er samme niveau som tidligere år. Det viser en gennemgang af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye rapport om den offentlige konkurrence. 

Desuden taber SMV’erne markant terræn i deres andel af offentlige kontrakter. 

”Grundlæggende er tallene et udtryk for, at vi ikke har rykket os en millimeter sammenlignet med sidste år,” siger Morten Jung, der er markedschef i Dansk Erhverv i en kommentar til styrelsens rapport.

 

 

Voldsom vækst i regionernes brug af privathospitaler

En stigning i henvisninger til privathospitaler viser, hvor meget det offentlige sundhedsvæsen afhænger af den private sektor. Privathospitalerne udgør nemlig et stående samfundsberedskab, der er en elastik eller harmonika, som regionerne kan trække i, når det offentlige mangler hospitalskapacitet, det kan man læse ud af en ny analyse fra Danske Regioner.

Lige ved 34.000 flere patienter er henvist til privathospitaler og klinikker i 2021 end i 2020. En samlet stigning på 24 pct i forhold til året før. Det er bemærkelsesværdigt, for regeringen er tidligere blevet skudt i skoene, at den vil strække sig langt for ikke at bruge private aktører. Men det har Magnus Heunicke blankt afvist.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply