Skip to main content

Det er stort set ikke lykkedes Region Sjælland at skaffe faste læger til de såkaldte nærklinikker igennem de sidste to år. I stedet har man haft klinikkerne besat med vikarlæger fra private vikarfirmaer til millioner, hvor dagsprisen i en enkelt klinik har været over 17.000 kr. Det kan man læse ud af en aktindsigt, som OPS-Indsigt har fået og som vi har skrevet om i en anden artikel.

Regionen står på en brændende platform

Nærklinikkerne er en af byggestenene i den strategiske satsning, Region Sjælland har døbt Vandkantsmodellen. Det er en indsats, der skal styrke rekrutteringen af læger til de syv kommuner, hvor udfordringen med at rekruttere læger er størst. Modellen er bygget op sådan at en ung læge i almen medicin kan starte med at være ansat i en fuld faciliteret lægeklinik med laboranter og sygeplejersker. Skulle lægen på et tidspunkt få lyst til at overtage klinikken og gå over til at blive selvstændig PLO-læge, er det også en mulighed, men det er ikke gået særligt godt. 

Camilla Høegh-Guldberg, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland peger på, at nærklinikkerne er tænkt som tidsbegrænsede eksperimenterende klinikker, der i en meget vanskelig situation skal hverve PLO-læger.

”Vi står på en brændende platform i en region, hvor 30 % af PLO-lægerne er over 60 år og et sted mellem 10 – 15 % er over 65. Det rammer sammen med, at samtidig med at mange læger er på vej ud af arbejdsmarkedet, så har vi en population af patienter med nogle af de tungeste sygdomsudfordringer fra landzonerne med langt til sygehusene og hvor en del af patienterne intet ønske har om at rejse langt for at blive behandlet på et sygehus,” siger Camilla Høegh-Guldberg til OPS-Indsigt.

Formålet med nærklinikkerne er altså for Camilla Høegh-Guldberg ikke helt skævt, fordi det er regionens forsøg på at tiltrække unge læger, som kan starte sikkert op som ansat i en klinik, hvor der er sygeplejersker og laboranter og så siden overtage klinikken og blive PLO-læge, hvorefter regionen rykker videre.

”Konceptet indebærer også, at de skal aflaste PLO-lægerne i de lægedækningstruede områder og fx kunne tilbyde laboratorieydelser og indgå i samarbejdet om fx at dække af for hinanden under ferie, men det kræver naturligvis, at de får besat stillingerne,” siger hun.

En klinik har vikarudgifter for 17.000 kr. dagligt

I de tre gamle nærklinikker som ligger i Stege, Kalundborg og Nakskov, har Regionen kun i ganske korte perioder haft 2 regionsansatte læger i nærklinikkerne i henholdsvis 1 år og i 3 måneder. Resten af tiden har klinikkerne været besat med læger fra private vikarvirksomheder.

Det fremgår af en aktindsigt som OPS-Indsigt har fået. Over 12 millioner kroner har det kostet at indkøbe vikarlæger i ca. to år til tre nærklinikker, der kun har åbent i hverdagene. Særligt i Nakskov har det været en udfordring.

Her har det i runde tale kostet lidt over 17.000 kr. om dagen at holde klinikken åben med vikarlæger, men det fremgår ikke hvor mange læger, der skal være i den klinik, eller hvor stor udskiftning der har været.Selv med en lægedækning med to samtidige læger er der tale om en betragtelig vikarudgift, som sprænger de oplysninger, regionen tidligere har oplyst til Dagens Medicin.

Her fremgår det af et notat, at vikarudgiften i gennemsnit er 7.718 kr. om dagen i 2021, hvilket er en stigning på omkring 35 pct. på under et år.

Alligevel udvidede regionen med en ny nærklinik i Nykøbing Sjælland midt i januar. Det ser man faktisk som en succes i regionen, fordi her har man fået ansat en læge, selvom det ikke ser ud til at der er fundet nogen stabil løsning med fastansatte læger.

Regionen står i et dilemma

Man kan derfor stille spørgsmålet om projektet med nærklinikker ikke kuldsejlet, når det ikke er lykkedes regionen at fastansætte læger og samtidig har skaffet sig ekstraudgifter i millionklassen til vikarlæger, som ikke ser ud til at stoppe?

Susanne Lundvald, der er formand for ´det nære sundhedsudvalg´ i Region Sjælland, mener ikke at projektet med Nærklinikkerne er gået skævt, selvom det har været dyrt i vikarkroner. ”Vi har jo netop oprettet klinikkerne for at tiltrække læger til udkantsområderne og det med prisen på vikarer er noget vi også har fælles med både udbudsklinikker og praktiserende læger. Det er altså manglen på læger i vores område, der giver os de her udfordringer,” understreger hun overfor OPS-Indsigt.

Men kunne man ikke sige, at i og med at regionen går ud og køber så mange lægevikarer ind, at så er den også med til at presse timepriserne på vikarer op?

”Det er naturligvis en udfordring at priserne stiger, men vi er som region nødt til at sikre os, at folk der bliver syge, har adgang til en læge og vores region er bare en af de mest udfordrede på det her punkt,” siger Susanne Lundvald.

Hun peger dermed ned i den vanskelige situation som regionen står i. Et vaskeægte ’wicked problem’, hvor regionen søger en løsning på et problem med en indsats i en ende af udfordringen med lægedækningen (nærklinikkerne), men så samtidig skaber et andet problem inden for samme problemfelt (Lægedækningen). I dette tilfælde i form af stigende timepriser på til lægevikarer i præcis nogle af de lægedækningstruede områder.

PLO: Det bider sig selv i halen

Hos PLO er man ikke begejstrede for nærklinikkerne, men anerkender at regionen med nærklinikkerne har forsøgt at løfte deres forsyningsforpligtigelse og dermed lægedækningsudfordringen.

Det skal her bemærkes, at Region Sjælland er den eneste region, der driver denne type klinikker selv.”Jeg har sagt det før, nærklinikerne er ikke en ide der er groet i vores baghave,” siger, Camilla Høegh-Guldberg til OPS-Indsigt.

Om de stigende vikarpriser og regionens udfordring med at skaffe faste læger til nærklinikkerne siger Camilla Høegh-Guldberg:”

Det bider næsten sig selv i halen, for det er jo klart, at hvis man kan tjene rigtig mange penge på at være ansat i en nærklinik via et vikarfirma, så er det sandsynligt, at de fleste vil vælge den højre løn som vikar frem for den lavere indtjening, man kan få som fastansat i nærklinikken eller PLO-læge via overenskomsten. – Det giver næsten sig selv,” siger hun og peger dermed på det dilemma som regionen står i.

Camilla Høegh-Guldberg peger desuden på, at nok har der været megen tale om de høje lægelønninger for vikarer, ”men vi skal lige tænke på, at vikarfirmaet også skal tjene på det her og jeg ved ikke hvilken timeløn de vikarer konkret får, men der er ingen tvivl om, at vi har en konkurrencesituation omkring lægerne, der medvirker til, at det er vanskeligt at tiltrække faste læger,” siger hun.

Bør gå i dialog med den private sektor

Men hvad siger man i branchen for private lægehuse – De såkaldte partnerskabsklinikker?

OPS-Indsigt har været i kontakt med forskellige private leverandører, men her er man relativ tavs og henviser til Dansk Erhverv. Her mener man til gengæld ikke, at man som regionen og PLO alene kan undskylde situationen med de stigende vikarudgifter med forsyningsforpligtigelsen, men at regionen burde se realiteterne i øjnene.

“Tallene taler for sig selv, med en halv million om måneden i vikarudgifter til tre klinikker, så bør man stille spørgsmålet om regionen ikke burde genoverveje sin strategi og invitere den private sektor ind”, siger markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung til OPS-Indsigt.

Han peger på, at Region Sjællands egne beregninger* tidligere har vist, at regionen ikke kan drive disse klinikker økonomisk mere fordelagtigt end de tilbudte priser regionen eksempelvis modtager som følge af et udbud.  Al erfaring også fra andre regioner viser, at regionerne ikke kan drive lægeklinikker lige så billigt til samme kvalitet som den private sektor.

“Og så skal vi jo her lige bemærke, at borgerne ikke har fået mere sundhed for pengene ved at regionen selv har oprettet egne klinikker og besat dem med vikarer til tårnhøje lønninger snare tværtimod,” siger Morten Jung.* Link til notat fra Region Sjælland:

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply