Skip to main content

Regions Sjællands prestigeprojekt – de såkaldte Nærklinikker, hvor formålet er at skaffe læger til udkantsområderne, er fortrinsvis bemandet med lægevikarer, det viser en aktindsigt, som OPS-Indsigt har fået.

Heraf fremgår det, at Regionen kun i ganske korte perioder inden for de sidste par år har haft 2 regionsansatte læger i nærklinikkerne i henholdsvis 1 år og i 3 mdr.  Resten af tiden har klinikkerne været besat med læger fra private vikarvirksomheder. 

Udgiften til lægevikarer løber op i over 12 millioner kroner i årene 2020 – 2021 for at dække de ubesatte lægestillinger i tre nærklinikker i henholdsvis Stege, Kalundborg og Nakskov. Det giver et gennemsnitligt forbrug af vikarer for en lille halv million kroner om måneden.

Timeprisen er ikke det samme som timeløn

Beløbets størrelse får straks tankerne i retning af, at lægelønningerne til vikarlægerne må være astronomiske.

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, hvordan Region Sjælland tidligere har oplyst, at regionen har betalt op til 1621,00 kr. i timen til læger der gennem deres konsulentvirksomhed/vikarbureau dækker yderområder i regionen. 

”Vi bemærker, at det beror på en fejl, at denne oplysning er givet videre i dialog med pressen. Vi bemærker endvidere, at beløbet på 1.621,00 kr. ikke er et udtryk for den eksakte timeløn til lægevikaren, men at beløbet også dækker provenu til vikarbureauet, transportudgifter mv.,” skriver regionen til OPS-Indsigt.

Det bekræftes i branchen, at ud over provenu og løn, så har vikarbureauerne en række tillægsudgifter som transport og overnatning. Hvor meget af de 1.621 kr., der er timeløn er uoplyst.

To klinikker brugte seks millioner på vikarer

Udgiften til at holde de tre lægeklinikker kørende i 2021 med private vikarer var på over 7.5 millioner kroner. Klikker man ind på de tre klinikkers hjemmeside under regionen vil man hurtigt kunne se, at der ikke er opgjort en fast læge andre steder end i Kalundborg, stik imod intentionen med nærklinikkerne som er en del af regionens Vandkantsmodel.

Hos den private lægevirksomhed Nordic Medicare i Stege og Nakskov er det ikke svært at finde ud af om stedet er besat med en fast læge. Det fremgår af hjemmesiden og det interessant for netop i de to områder har Region Sjælland brugt over lige omkring 6 millioner kroner på vikarer i 2021 for at holde klinikkerne åbne. Det kan man se af aktindsigten.

Administrerende direktør Christian Riewerts i Nordic Medicare har tidligere sagt til OPS-Indsigt, at det var umuligt at aflønne lægerne i den private virksomhed med samme høje løn som det regionen kan tilbyde via vikarlægerne. Blandt andet derfor varslede Nordic Medicare, at man ville trække sig fra aftalen om at drive to klinikker i Horslunde og Rødby på Lolland i efteråret.

 Et vikarfirma står for 80 pct. af lægedækningen

Man kunne hurtigt få den tanke, at vikarvirksomhed var en guldrandet forretning og det er det måske også i nogle sammenhæng, men aktindsigten viser også, at Region Sjælland hovedsageligt benytter sig af en leverandør på rammeaftalen, nemlig Medicotrust.

De fire andre virksomheder Nordic Medicare, VikTeam, Agito og Transmedica kan tilsyneladende ikke levere lægevikarer, Medicotrust har nemlig ifølge regionen haft en indtægt på over 6 millioner kroner i 2021 eller ca. 80 pct. af de samlede udgifter til lægevikarer.

”Hvis ingen firmaer inden for rammeaftalen har kunnet levere, har man benyttet sig af andre læger eller vikarbureauer uden for rammeaftalen. Uden for rammeaftalen har regionen i 2021 benyttet sig af virksomheden MedVikar,” skriver Region Sjælland til OPS-Indsigt.

På af basis af materialet fra Region Sjælland kan man regne sig frem til, at MedVikar har stået for godt 13 pct. af vikarudgifterne i 2021, hvilket efterlader 7 pct. til deling mellem de øvrigt fire på rammeaftalen.

null

Kilde: Region Sjælland

Solidt samarbejde og job-sharing 

Hos Medicotrust er man ikke overrasket over at være den vikarvirksomhed, der har leveret de fleste lægevikarer, men hvad er grunden til, at de har så stor en succes med at finde læger i et umuligt marked?

Her kommer svaret prompte, da OPS-Indsigt henvender sig. ”Vi har et solidt samarbejde med vores læger, hvor vi igennem mange år har oparbejdet en tillidsfuld og gensidig relation. Det er ikke noget der kommer af sig selv,” siger Otto Lück, der er medicinsk direktør og stifter af Medicotrust.

Han peger på, at virksomheden meget nøje følger udviklingen i markedet og tilretter deres løsninger til de behov og ønsker, de møder hvad enten det er hos kunderne eller hos lægerne.

”Vi arbejder blandt andet med ’job-sharing’. Det vil sige, hvor to læger ønsker at dele et job. Flere kommer jo fra et job, hvor de har kørt 140 i timen og det er ikke sundt bare at stoppe op, selvom alderen passer. Derfor tilbyder vi den slags løsninger og her skal vi tænke på, at det er meget kompetente læger med lang erfaring, der på den her måde fastholdes til gavn for sundhedsvæsnet,” siger Otto Lück til OPS-Indsigt.

Han kan ikke oplyse hvor mange vikarlæger Medicotrust har leveret til regionen, ”men når vi har kunnet løse opgaven for regionen, så handler det jo også om den måde vi samarbejder med regionen på, hvor vi finder løsninger og ikke mindst den gensidighed vi har i samarbejdet med vores læger, ” siger Otto Lück.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply