Intervare klar til at trække Københavns Kommune i retten

Del artiklen:
Intervare, firmaet bag Nemlig.com, trækker gerne Københavns Kommune i retten for beslutningen om at stoppe samarbejdet straks.
Intervare, firmaet bag Nemlig.com, trækker gerne Københavns Kommune i retten for beslutningen om at stoppe samarbejdet straks. - Foto: Nemlig.com

‘Det er en helt uforståelig og disproportional reaktion på en tvist mellem Intervare og kommunens CSR-enhed’. Intervare er langt fra tilfreds med, at Københavns Kommune nu smider virksomheden på porten tre måneder inden kontraktudløb.

Af Jørn Sørensen, jorn@nb-medier.dk

Københavns Kommune har på et møde i Borgerrepræsentationen valgt at opsige samarbejdet med Intervare, der levere dagligvare til over 2000 visiterede borgere.
Det sker på grund af kritik over arbejdsforholdene for virksomhedens chauffører.

Samarbejdet har varet i mere end 20 år, og i den nuværende kontrakt var der blot tre måneder tilbage af den nuværende kontraktperiode.

Læs også:
Kommune dropper Intervare A/S

I en pressemeddelelse skriver Intervare, at tvisten med kommunen har varet siden maj 2021:

“I den periode har Københavns Kommune draget en principiel og ikke mindst vidtrækkende juridisk konklusion, som betyder, at ejerne af de selvstændige transportvirksomheder, som kører for Intervare, skal betragtes som lønmodtagere. Det er stik imod gældende retspraksis på området.”

“For at imødekomme kommunen og fastholde det hidtil gode samarbejde, har Intervare gjort alt for at leve op til de nye krav. Alligevel har et flertal i Borgerrepræsentationen helt uforståeligt valgt at kaste Intervare på porten før tid.”

Læs også:
Københavns Kommune accepterer Intervares løsning, men vil tilbageholde millioner

Kommerciel direktør i Intervare, Mikkel Pilemand, forklarer videre, at man er klar til at trække kommunen i retten:
”Vi er helt uforstående over for det, der er sket her. Vi har løbende været i dialog med kommunen, men hver gang, vi har levet op til et krav, er det som om, at målstregen er blevet flyttet igen. Vi har gentagne gange gjort Københavns Kommune opmærksom på, at vi og vores advokater er uenige i deres vurdering, og samtidig har vi gjort alt, for at tilfredsstille kommunens CSR-enhed.” 

“Det virker som om, at Københavns Kommune befinder sig i en vildfarelse i forhold til, hvornår en person er lønmodtager. Men det her lugter af en politisk indstilling fra starten af. Og Intervare vil derfor nu gå rettens vej,” siger Mikkel Pilemand.
Ud over en sag om misligholdelse af kontrakten, kan kommunen i øvrigt se frem til et krav fra virksomheden om tilbagebetaling af de fakturaer, som kommunen ifølge Intervare ikke har betalt siden oktober 2021.

Michael Pilemand siger:
”Intervare har haft et tillidsfuldt og godt samarbejde med Københavns Kommune i over 20 år, ligesom vi har et tilsvarende godt samarbejde med 41 andre kommuner. Der har aldrig været problemer med vores leveringsmodel, som altid har været kendt og anerkendt.”

“Men der er gået politik i sagen, og de juridiske vurderinger fra kommunens CSR-enhed er blevet mere og mere absurde. Vi vil ikke finde os i flere grove beskyldninger, og vi går i retten for at få statueret et klart eksempel på, at man ikke kan presse og forskelsbehandle leverandører for at få en kortsigtet politisk gevinst,” slutter han.

Læs også:
Konflikten med Intervare trappes op i København