Skip to main content

Et nyt nationalt Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) etableret af staten, KL og Danske Regioner skal hjælpe med at finde konkrete, innovative svar på udfordringerne – og skalere de bedste løsninger, så vi får mest mulig værdi til gavn for os alle.

Centeret blev i begyndelsen af februar 2022 lanceret ni måneder efter, at det var blevet besluttet iforåret 2021 i forbindelse med økonomiaftalen.

Det nye center skal bidrage til øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor ved at få markedet til at hjælpe med nye løsninger til samfundets velfærd, vækst og velstand. CO-PI bygger på det tidligere Center for Offentlig Innovation (COI) og skal videreudvikle på erfaringerne herfra.

CO-PI skal fokusere på tre afgrænsede indsatsområder: Teknologi til understøttelse af velfærd; klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag samt bæredygtigt byggeri.

“Vi står som samfund over for især to presserende udfordringer: klima- og miljøproblemerne og manglen på medarbejdere til velfærdsområderne. Det kræver nye og radikale innovative løsninger. Vi skal som nyt center medvirke til at forløse det enorme innovationspotentiale, der findes i samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor – og sikre, at det får større flyvehøjde og en kraftigere muskel til gavn for os alle,” siger Pia Gjellerup, direktør for CO-PI i en pressemeddelelse.

Ni bestyrelsesmedlemmer

Det er regeringen, KL og Danske Regioner der står bag, men til dagligt ledes enheden af en direktør, Pia Gjellerup som referer til en bestyrelse på ni bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer aktørerne i det offentlige-private samarbejde:

Erhvervsministeriet, med erhvervsøkonomisk direktør, Lone Ank som formand for CO-PI

KL, med Cheføkonom Morten Mandøe, som næstformand for CO-PI

Finansministeriet, med afdelingschef, Henrik Lund

Lejre Kommune, med Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne

Danske Regioner, med Centerchef, Nanna Skau Fischer

Region Midtjylland, med koncerndirektør, Anders Kjærulff

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), med næstformand, Ejner K Holst

Dansk Industri (DI), med branchedirektør, Jakob Scharff

Dansk Erhverv, med markedschef, Morten Jung

FAKTA: OM CO-PI

→ Regeringen, KL og Danske Regioner blev i økonomiaftalerne for 2022 enige om at skabe Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

→ CO-PI er en udbygning af det tidligere Center for Offentlig Innovation (COI), som parterne har drevet siden 2014.

→ CO-PI’s hovedformål er at understøtte øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation – og bidrage til samfundets velfærd og vækst gennem flere innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer skabt i offentlig-privat samarbejde.

→ Som led i aftalen er der peget på tre afgrænsede indsatsområder: Teknologi til understøttelse af velfærd; klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag samt bæredygtigt byggeri.

→ Det nye center ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, KL, Lejre Kommune, Danske Regioner, Region Midtjylland, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH. Bestyrelsen har som direktør ansat Pia Gjellerup, der hidtil har ledet COI.

→ CO-PI’s bevilling er 19,9 mio. kr. årligt, heraf 4,1 mio. kr. fra kommunerne og 2,0 mio. kr. fra regionerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply