Sådan har kommunerne budgetteret de største anlægsområder

Del artiklen:

Selvom kommunerne under et nedprioriterer børnehaver og folkeskoler i anlægsbudgetterne, har nogle kommuner sat flere penge af til områderne.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Flere kommuner går imod landstendensen om at skære i anlægsudgifterne til folkeskoler og daginstitutioner i budgetterne for 2022, mens andre skærer markant mere end kommunerne gør under et.

Det er interessant i et OPS-perspektiv, da kommunernes anlæg er det område i den kommunale sektor som har været konkurrenceudsat  længst.

Her i artiklen får du overblik over de fire største anlægsområder i kommunernes budgetter, og hvordan hver kommune har prioriteret områderne i 2022 i forhold til 2021-budgettet.

De fire områder er folkeskoler, daginstitutioner, vejanlæg og standardforbedringer af færdselsarealer. Til sammen udgør de fire områder 43,7 procent af kommunernes anlægsudgifter. 

Udviklingen er beregnet i både procent og i udvikling i alt, og hvis du holder musen over din kommune, kan du se alle tallene for kommunen.