Skip to main content

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) mener, at det vil give langt bedre tid og mulighed for personlig pleje i ældresektoren, hvis der fra Christiansborg bliver løst op for kravene til kommunerne.

Som statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede i sin nytårstale vil hun derfor forhandle med Folketinget om, hvordan hele regelsættet kan gentænkes.

– Igennem de sidste 10-20-30 år har vi fra centralt hold lagt stadig mere styring, registrering og kontrol ind.

– Det betyder, at vi har en ældrepleje, hvor tiden ofte bliver brugt forkert på papirarbejde og bag en skærm. Det er tid, der går fra de ældre, siger hun.

Det skal ændres med en decideret ældrelov, der skal være bestemmende for, hvordan kommunerne løser opgaven. For nuværende er det bestemt af en lang række love i blandt andet serviceloven og sundhedsloven.Minister: “Vi er ikke lykkedes”

På ældreområdet er bestemmelser, cirkulærer og bekendtgørelser vokset i antal de sidste mange år.

– Ingen af reglerne er indført af ond vilje. De er indført efter enkeltsager eller ud fra et ønske om at sikre, at alle ældre får den samme hjælp. Men spørger man, om er vi lykkedes med det, vi ville, så er vi ikke, siger Astrid Krag og fortsætter:

– Det hænger sammen med, at vi har fået en ældrepleje, hvor det er minutsøgning i kørelister og skemaer, der tæller. Selv om vi ved, at to dage ikke er ens, og der ikke er to ældre, der er ens. Derfor bliver det en forkert måde at måle kvalitet på.Det skal her bemærkes, at et af de store tiltag på ældreområdet var, da Nyrup-regeringen i 1997 indførte de første lovkrav til kommunerne om om kvalitetsstandarder, der siden blev en af trædestenene for, at at Fogh-Rasmussen-regeringen kunne indfører frit valg af leverandør i 2003.For uden kvalitetsstandarderne havde det dengang været vældigt vanskeligt, at gennemføre det frie valg. Kvalitetsstandardernes ydelsesbeskrivelse kom nemlig tidligt til at udgøre en del af grundlaget for prisberegningerne i mange kommuner.Bekymring for borgerens frie valg

Statsministeren sagde i sin tale, at kommunerne skal sættes langt mere fri til selv at strukturere plejen.

Hos blandt andre Venstre og De Konservative har det skabt frygt for, at det også vil indebære, at kommunerne kan afskaffe ældres ret til at vælge alternative leverandører end kommunens.

Det afviser Astrid Krag dog pure.

– Vi mener, der skal være en kort og klar ældrelov med nogle grundlæggende værdier som værdighed, valgfrihed og selvbestemmelse. I det ligger også muligheden for at vælge en anden leverandør af hjemmehjælp, siger ministeren og fortsætter:

– Det skal vi sikre på en mindre bureaukratisk måde, der giver færre timer bag en skærm. Og jeg håber meget, at alle går til dette her fordomsfrit.FOA er begejstretFagforbundet FOA er meget begejstret for idéen om en ny, enkel ældrelov, hvor kommunerne sættes fri af “næsten” alle statslige regler.

Bliver det en realitet, kan det ifølge forbundsformand Mona Striib betyde, at personalet i højere grad kan koncentrere sig om de vigtigste opgaver.

Der er nemlig mange “rigide” dokumentationskrav, som kan være med til at tage arbejdstid, der kunne have været brugt på nærvær, siger hun.

– Det er tåbeligt, at man nogle steder går rundt med en iPhone i hånden og registrerer, at nu har jeg hjulpet hr. Hansen med at komme på toilettet, og derfor ikke har tiden til øjenkontakt og nærvær.

/ritzau/sho/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply