Skip to main content

Borgmester Benedikte Kiær (K), der er borgmester i Helsingør Kommune, har fået nok af kommunens §60 selskab. Nordsjællands Park og Vej (NSPV), der for omkring 100 millioner skattekroner løser en vigtig kommunal opgave for de to nordsjællandske kystkommuner. Det skriver NB-Økonomi.Det er nemlig kommet frem, at et bestyrelsesmedlem i NSPV har solgt vikartimer for over 383.000 kroner uden et forudgående udbud. Det skaber samtidig spekulationer om inhabilitet hos det pågældende bestyrelsesmedlem.Bestyrelsesmedlemmerne ifb med konstitueringen “Nordsjællands Park og Vej” er et såkaldt §60 selskab, som er delt mellem Helsingør og Fredensborg Kommune. Selskabsmodellen en særlig form for kommunalt selskab, som typisk er et interessentskab (I/S), der har kommunalpolitikere siddende i bestyrelsen.Skandalesagen fra Nordsjælland har igen sat fokus på de særlige §60 selskaber. De er typisk  styret af en politisk bestyrelse udpeget i forbindelse med konstitueringen, og dermed har bestyrelserne ikke nødvendigvis en faglighed og ledelsesbaggrund for at styre eksempelvis et park- og vej selskab. – Det er slet og ret det nogle vil kalde et ben.”Det her, det er jo en konstruktion, hvor du kan sammenligne det med en privat virksomhed. Der må man bare konstatere, at hvis du ikke selv indgående kender den form for opgaver og branche, så er det svært som politiker at sidde der,” fortæller Benedikte Kiær.Nu varsler borgmesteren at det pågældende selskab skal nedlægges efter valget. Skandalen i selskabet har været prikken over i’et for Benedikte Kiær. Hun er som udgangspunkt imod den slags konstruktioner, da hun for det første ikke mener, at der er nogen gennemsigtighed til stede for hverken borgere eller erhvervsliv. Men også fordi hun ikke kan videresende klager fra borgere om manglende vedligehold. For hun kan efter hendes udsagn ikke forvente, at der så bliver gjort noget ved det. Hvis en borger kommer og klager til borgmesteren eller kommunen, så kan de ikke gøre andet end at gå videre med sagen. “Jeg er blot et postkontor. Jeg har ikke nogen instruktionsbeføjelser. Jeg kan ikke gå ind i sagen og sige, det skal I gøre. Det kan jeg ikke. Og det er rigtig rigtig svært for mange borgere at forstå,” fortæller hun. Bureaukratisk konstruktionBenedikte Kiærs frustrationer står dog ikke alene. I en rapport fra KL (Kommunernes Landsforening) om samarbejdende kommuner fra 2018, peger flere kommuner på, at modellen er ufleksibel:”§60-modellen opleves i mange tilfælde som bureaukratisk og ufleksibel, samtidig er der snævre rammer for de aktiviteter, der kan placeres fx i et foreningsbaseret samarbejde,” står der.Der står dog også i rapporten, at det kan give effektiviseringer. “Nordsjællands Park og Vej” er specifikt nævnt som et eksempel på, at der er opnået effektiviseringsgevinster i form af lavere timepris. Men det giver Benedikte Kiær ikke meget for. “Vi har jo bedt om at få en rapport, som er blevet offentliggjort for et par uger siden. De (§60-selskabet, red.) har selv stået for den. De fremhæver, at deres timepris er lavere end private virksomheder. Men der står ikke noget om kvalitet,” fortæller hun. “Der står heller ikke noget omkring tidsforbruget. Du ved ikke, hvor dyr denne samlede opgave har været, sammenlignet med, at hvis du havde indhentet et tilbud. Den rapport kan ikke bruges til noget.”Det skaber frustration hos det lokale erhvervsliv. Selv for de virksomheder som har leveret til selskabet, fortæller borgmesteren. Da de oplever, at det er helt uigennemsigtigt, hvorfor man er blevet valgt eller fravalgt.  

Såfremt hun genvinder magten i byrådet efter valget, så er hendes svar meget direkte: “Jeg ønsker at hjemtage opgaverne. Så skal der laves udbud, så det lokale erhvervsliv kan byde ind på de forskellige anlægsopgaver.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply