Skip to main content

Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor meget de private virksomheder har bygget over de seneste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.I nogle kommuner har virksomhederne slet ikke bygget nyt siden 2018, mens der i kommunerne i toppen af statistikken er blevet bygget på livet løs over de seneste år. I opgørelsen indgår alt fra frisørsaloner til lagerhaller og kontorbyggeri, og det er dermed alle typer bygninger, som private selskaber har bygget siden 2018.Det skriver NB-Økonomi. Dermed er opgørelsen også en indikator for, hvor i landet der bliver skabt nye arbejdspladser, og hvor virksomhederne er i vækst.  Billund, Fredericia, Køge, Ikast-Brande og Hillerød udgør top-5 over de kommuner, hvor der er blevet bygget mest over perioden i forhold til indbyggertallet i kommunen. Og selvom de fem kommuner ligger spredt ud over hele landet, så er det især de midtjyske kommuner, der generelt ligger højt på erhvervsbyggeriet. Det sidste matcher desuden undersøgelsen for ejendomsvenlighed foretaget af brancheorganisationen EjendommeDanmark, som OPS-Indsigt har beskrevet i en anden artikel.

Læs også: Hovedstadskommunerne har det største bureaukrati i byggesagsbehandlingen

Opgørelsen er lavet på antal kvadratmeter bygget, og det vil som udgangspunkt favorisere kommuner, hvor der er god plads til at bygge, og hvor befolkningstætheden er lav. Alligevel ligger flere af de vest- og sydsjællandske kommuner, hvor der ellers er en relativt lav befolkningstæthed, i bunden af listen. Helt i bunden ligger kommunerne Ærø, Læsø og Dragør, hvor der slet ikke er blevet bygget nyt privat erhvervsbyggeri over de seneste år. Flere af kommunerne i toppen af listen såsom Billund (Lego), Fredericia (Ørsted) og Ikast-Brande (Bestseller) har nogle af landets største virksomheder, og det er sandsynligvis forklaringen på, at kommunerne ligger i top. (Artiklen fortsætter under kortet)

Ser man på erhvervsbyggeriet i alt og ikke i forhold til indbyggertal, er det i Københavns Kommune, hvor der er blevet mest, tæt forfulgt af Aarhus Kommune. Men trods det væsentligt lavere folketal i Fredericia Kommune, så indtager de tredjepladsen på listen foran både Odense og Aalborg.  Også i denne opgørelse ligger en række midtjyske kommuner som Herning, Ikast-Brande, Viborg, Horsens og Ringkøbing-Skjern pænt over gennemsnittet. Se i kortet herunder, hvor virksomhederne har bygget mest opgjort –  uden at tage hensyn til kommunens folketal.

Fakta – Sådan har vi gjort:Fra Danmarks Statistiks Statistikbank BYGV11 har vi fundet antal kvadratmeter færdiggjort byggeri fordelt på kommuner. Vi har udelukkende medtaget byggefasen “fuldført byggeri”. I opgørelsen har vi inkluderet anvendelsestyperne “fabrikker, værksteder og lign.”, “anden bygning til produktion”, “bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv.”, “bygninger anvendt til hotel, restauration, frisør og lign.” og “uspec. transport og handel”.  Under bygherreforhold har vi kun taget bygninger, som er opført af “A/S, ApS og andre selskaber”. Dermed har vi udelukkende indfanget erhvervsbygninger, som er opført af private selskaber. Byggeriet er trukket for perioden første kvartal 2018 til og med tredje kvartal 2021. Herefter er det færdige byggeri for hele perioden summeret. I det øverste kort har vi taget folketallet for tredje kvartal 2021 for hver kommune. Det samlede antal kvadratmeter byggeri over perioden er herefter blevet divideret med kommunens folketal og ganget med 1.000 for at få antal kvadratmeter pr. 1.000 indbyggere. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply