Skip to main content

Valgkampen til kommunalvalg 2021 er i fuld gang og det er ikke kun de lokalpolitiske byrådskandidater, der er ude på gader og stræder

Under overskriften ”Vælg virksomhederne – styrk samfundet” har Dansk Industri sendt en kampagnebus ud i 30 kommuner op mod valget den 16. november.

For eksempel har man sammen med 30 byrådskandidater besøgt to virksomheder i Bornholms Regionskommune. Det fremgår af et nyhedsopslag på Dansk Industris hjemmeside.

Kommunen er tidligere endt på en sidsteplads i Dansk Industris undersøgelse af danske kommuners erhvervsvenlighed. Blandt andet viste undersøgelsen, at kun 36 procent af de bornholmske virksomheder vil anbefale andre virksomheder at bosætte sig på øen.  Flere erhvervsdrivende oplever bl.a, at papirer bliver væk og sagsbehandlingen er langsommelig og usmidig. Det erkendte politikerne og alle partierne som deltog på turen lovede at det ville forbedre sig. Her sagde borgmester Thomas Thors (S) blandt andet:

“Det er utilfredsstillende, som det kører nu – jeg ved det. En af løsningerne, vi arbejder med, er en bedre organisering i kommunen, hvor medarbejderne kommer tættere på hinanden.”Baggrunden for Dansk Industris kampagnetur rundt i landet er enkel. Et lokalt erhvervsliv der skaber arbejdspladser og sender skattekroner i kommunekassen, er en forudsætning for, at kommunerne også kan tilbyde borgerne den bedste service.

Virksomheder og kommuner har derfor en fælles interesse i, at der er gode forhold for virksomhederne, lyder det fra Dansk Industri

Vil inspirere politikerne til mere offentligt-privat samarbejde

Det er ikke eneste lobbytiltag som Dansk Industri har gang i op til KV21. Længe før valgkampen gik rigtig i gang forærede Dansk Industri i sommers 2500 lokalpolitikere en platform med valgkampstemaer, som de kunne plukke af. 

”Vi tror ikke, politikerne er opmærksomme på mulighederne ved mere offentligt-privat samarbejde. Præcis derfor bruger vi energi på at inspirere kommunalpolitikere over hele landet og vise de gode eksempler,” sagde Jacob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri til OPS-Indsigt i august.

Med kampagne-rundturen er Dansk Industri nu gået op i et andet gear og med i bagagen har man en ny guide med et ekstra fokus på borgernes frie valg.

Vil øge kommunalpolitikernes fokus på borgernes rettigheder

Men hvad vil Dansk Industri opnå med denne kampagne og har vi ikke hørt nok til frit valg?

”Debatten om frit valg tager ofte afsæt i nationale dagsordener og har fokus på de lovgivningsmæssige rammer og borgernes grundlæggende rettigheder. Men kommunerne har selv et stort ansvar for at sikre, at fritvalgsordningerne også fungerer i praksis,” siger Jacob Scharff til OPS-Indsigt.

Han peger på, at flere af DI`s analyser viser, at kommunerne kun i begrænset omfang informerer borgerne om deres ret til selvbestemmelse og deres konkrete valgmuligheder, hvad enten vi taler om ældre- eller dagpasningsområdet.

Det er samtidig yderst sjældent, at kommunerne stiller oplysninger til rådighed om borgernes oplevelse af kvaliteten på tværs kommunens tilbud. 

”Langt de fleste kommunalpolitikere bør derfor sætte større fokus på, at borgerne får bedre kendskab til deres rettigheder og bedre forudsætninger for at gøre brug af dem. Med guiden forsøger vi derfor at pege på, hvilke konkrete muligheder byrådskandidaterne har for at styrke det frie valg og sikre borgerne flere og bedre valgmuligheder lokalt, ” siger Jacob Scharff. 

Guide til, hvordan det frie valg kan styrkes lokalt

Guiden har 3 hovedspørgsmål som søges besvaret med en række konkrete anbefalinger og cases.

  1. Giver kommunen tilstrækkelig vejledning til borgerne, så de kan vælge leverandør på et oplyst grundlag?
  2. Inviterer kommunen private aktører til at bidrage, når der er behov for at udvide kapaciteten med nye plejehjem eller daginstitutioner?
  3. Skaber kommunen fair og lige vilkår for, at private leverandører kan etablere sig og konkurrere på lige fod med kommunen?

Spørgsmålene er ikke taget ud af den blå luft, analyser viser nemlig, at kommunerne kun i begrænset omfang informerer borgerne og deres ret til at vælge frit mellem de tilbud kommunen har. Det skal desuden ses i perspektiv af, at kommunerne har en presset anlægsøkonomi, samtidig med at vi har en stigning i antallet af ældre, ligesom flere vækstkommuner mærker også en øget efterspørgsel på daginstitutioner.

Endelig viser analyser, fra både Dansk Industri og andre at der er store og uforklarlige forskelle på de afregningspriser og tilskud, som kommunerne har fastsat over for private velfærdstilbud.Med til materialet følger også et excelværktøj, der bl.a. kan give et overblik over, hvordan informationsniveauet ser ud i de enkelte kommuner med mulighed for at sammenligne nabokommunerne.

Men hvorfor tage rundt i en kampagnebus?

” Vores budskab til borgerne er klart: sæt kryds ved den positive erhvervspolitik. Hver dag går millioner af danskere på arbejde i virksomheder over hele landet. Virksomheder som leverer løsninger i verdensklasse og bidrager med hundredvis af milliarder til den danske velfærd og som gør en stor forskel i lokalsamfundene, så derfor bringer vi mere oplysning ud i de kommuner vi besøger,” siger Jacob Scharff til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply