Skip to main content

Antallet af nye friplejehjem, som er blevet certificerede af Sundhedsstyrelsen er steget med godt 30 % fra begyndelsen af 2019 til midten af 2021. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som OPS-Indsigt har adgang til.

Det kan umiddelbart virke, som om kommunerne og friplejeoperatører har fundet hinanden og sat damp på byggeriet for at imødekomme den efterspørgsel på 26.000 nye plejehjemspladser, som Danmark ifølge Dansk Byggeri og Danmarks Statistik vil stå med i 2030, hvis kommunerne fastholder det nuværende visitationsniveau. 

Sådan er det dog næppe. Ser vi på de faktiske tal kan vi konstatere, som OPS-Indsigt tidligere har beskrevet, at der ved udgangen af 2018 var ca. 70 certificerede friplejehjem i Danmark. Siden har vi haft en vækst på 22 og det betyder, at vi her i efteråret i 2021 har 92 certificerede friplejehjem.* Her skal man lige have in mente, at flere af disse endnu ikke er i drift, men befinder sig i byggefasen.

Situationen er faktisk den, at væksten i nye certificerede friplejehjem er faldende fra 12 styk i 2019 til 5 her i efteråret 2021. Det kan naturligvis skyldes corona-krisen i 2020, men det kan også være udtryk for andre ting, som for eksempel kapaciteten til at kunne indgå i byggeprocesser blandt de friplejeleverandører der er på markedet.

null

Kilde Sundhedsstyrelsen

Ser vi på, hvor de nye certificerede friplejehjem er placeret rent regionalt må vi konstatere, at væksten har været størst i regionhovedstaden med 8 nye friplejehjem og mindst i Region Sjælland. Det er fortsat i Region Midt og Syd, at vi finder de fleste friplejehjem.

null

Kilde Sundhedsstyrelsen

* I opgørelsen over certificerede friplejebyggerier indgik et mindre antal specialiserede botilbud for handicappede med stort plejebehov i størrelsesordenen 5. Disse er frasorteret ift tallene i dette indlæg.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply