Skip to main content

God rengøring og hygiejne har været absolutte nøglepunkter i bekæmpelsen af Covid-19 og fra den 10. september vil Covid-19 ikke anses som en samfundskritisk sygdom, hermed forsvinder alle restriktioner, men hvordan ser fremtiden lige ud?

”Pandemien er ikke overstået, den er ikke væk, og vi balancerer på en knivsæg,” forklarede Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet til Berlingske i begyndelsen af august.

Han pegede her på, at vi med sommerens gode betingelser i form af bl.a. udendørsaktiviteter alligevel har set smittetal omkring 1.000 om dagen og det skal vi have in mente.

Særligt her i begyndelsen af september, hvor efteråret banker på døren og vi rykker mere indendørs og giver coronavirussen bedre vilkår. Det kan få smittetallene til at stige markant, selvom det er gået godt med vaccineudrulningen i Danmark, mener Hans Jørn Kolmos.

Han tilføjer desuden på, at det er nødvendigt, at regering og myndigheder allerede har en plan klar for at håndtere efteråret.

Behov for tydeligere retningslinjer

Den bold har brancheorganisationen Danske Service, som bl.a. repræsenterer rengøringsbranchen, grebet. Her mener man, at vi allerede nu skal sætte gang i en kontinuerlig rengørings- og hygiejneindsats for efteråret. 

Som vi allerede kan se, bliver et nøglepunkt i efterårets indsats mod Covid-19, at begrænse smitte på steder med en høj koncentration af ikke-vaccinerede borgere. Det gælder selvsagt Folkeskoler, daginstitutioner, efterskoler, ungdomsskoler mv, som huser mange unge mennesker, der ikke er blevet vaccineret, og hvor smitten har bedre mulighed for at sprede sig. Derfor skal vi sætte ind nu, siger Sekretariatschef i Danske Service, Malene Jæpelt, som efterlyser mere tydelige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Hun er bekymret for, at Sundhedsstyrelsen ved at være sent ude med retningslinjerne, risikerer at skabe en uklarhed, der kan føre til, at vi vælger den lette løsning på de steder, hvor smitten har gode forudsætninger for at sprede sig, sådan som vi så det under den første nedlukning.

Undersøgelsesresultat og informationskampagne ude i næste uge

Hos Sundhedsstyrelsen er man opmærksom på den type af udfordringer og er derfor i gang med, at lancere en større informationskampagne.

”Vi er helt enige i, at hygiejne er et meget væsentligt element i at begrænse smitte i forbindelse med COVID-19, samt de øvrige smitsomme sygdomme, der typisk kommer i efteråret/vinteren. Sundhedsstyrelsen har derfor planlagt en bred informationskampagne om hygiejne, der både henvender sig til befolkningen generelt, skoler og daginstitutioner med mere,” siger Enhedschef Bolette Søborg til OPS-Indsigt.

Og tilføjer: ”Vi har netop gennemført en undersøgelse af hygiejnevaner, som vi offentliggør i næste uge, hvor informationsindsatsen også går i gang.”  

Foreslår et nationalt hygiejnepanel

Hos Dansk Erhverv foreslår Markedschef Morten Jung, at Sundhedsstyrelsen går et skridt videre og involverer erhvervslivet i den generelle tilpasning af retningslinjer for hygiejne. 

”Hvis god hygiejne og rengøring skal have fuld effekt mod Covid-19, er det vigtigt, at vi løbende vurderer og opdaterer retningslinjerne med hjælp fra de eksperter, der dagligt arbejder for at begrænse smitten. Derfor bør regeringen allerede nu nedsætte et hygiejnepanel, som kan indgå i arbejdet med at opdatere vejledningerne og samtidig give kvalificerede input til konkrete hygiejnefremmende tiltag i det offentlige rum,” siger Morten Jung til OPS-Indsigt.

Han understreger, at man på ingen måde efterlyser en syltekrukke, som skal skrive lange rapporter, der læses af få. ”Tværtimod ønsker vi et hurtigt arbejdende panel, som effektivt kan omsætte dagligdagserfaringerne til konkrete anbefalinger, der både kan anvendes privat og på arbejdspladser”, siger han.

Hos Danske Service hilser Malene Jæpelt idéen om et hygiejnepanel velkommen og understreger, at rengøringsbranchen står klar til at bidrage til arbejdet: 

”Fra rengøringsbranchens side er vi klar til at stille vores viden til rådighed. Branchen har stået i frontlinjen mod Covid-19 siden den spæde start og opsamlet afgørende erfaringer med, hvordan vi bedst forebygger mod Covid-19 i dagligdagen. Derfor håber vi inderligt, at man både fra politisk og embedsværkets side vil tage godt imod tilbuddet, så vi i også i efteråret og til vinter kan holde smitten i skak”, siger Malene Jæpelt.

Sundhedsstyrelsen ser gerne på ideer

Sundhedsstyrelsen vil ikke afvise ideen om et hygiejnepanel

”Erhvervslivet er en vigtig aktør, som har været inddraget i forbindelse med partnerskaberne om COVID-19. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om et hygiejnepanel, men vi ser gerne på ideer til det, hvis de bliver sendt ind til os,” siger Bolette Søborg til OPS-Indsigt.

Hun henviser desuden til, at der allerede er udarbejdet retningslinjer for blandt andet udarbejdet retningslinjer for hygiejne til blandt andet i dagtilbud, samt en forebyggelsespakke til kommunerne om hygiejneindsatser.

I Dansk Service tænker man ligesom i Dansk Erhverv ikke et hygiejnepanel som en syltekrukke, men et centralt panel der består af sundhedsfagligt personale og ikke kun erhvervsorganisationer og myndighedsorganisationer.

Det skal være et sted, hvor man får faglighederne ind på tværs af sektorer, brancher, leverandører og producenter, så man får udnytte den her viden vi har oparbejdet og som let kan gå i glemmebogen, lyder det fra Malene Jæpelt.

OPS-Indsigt har også kontaktet KL om deres syn på et hygiejnepanel, i og med at det er kommunerne der har myndighedsansvaret for skoler, dagtilbud m.v. Her er meldingen, at det har man ikke kommentarer til for nuværende.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply