Skip to main content

Klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi var ikke begreber der var på dagsordenen for 60 år siden og verden var endnu ikke blevet opmærksom på, hvilken negativ påvirkning miljøfarlige stoffer kunne have på miljøet. 

Det var baggrunden for at kemifabrikanten Cheminova med staten ved sin side og fuldt lovligt, kunne deponere tonsvis af kemikalieaffald i et depot på stranden ved Høfde 42 imellem 1957 – 1962.

Efter årtier med udsivning af forurening til Vesterhavet gjorde lokale fiskere og biologistuderende omverdenen opmærksom på, at området var præget af døde fisk og syge måger, men et er viden noget andet erkendelse.

Har ikke specialviden in-house

Nu 60 år efter skal der så renses op efter generationsforureningen ved Høfde 42, som det hedder.

Det er COWI som rådgivningsvirksomhed, der har vundet opgaven som bygherrerådgiver efter et udbud hos Region Midtjylland. COWI skal levere specialviden og dermed bistå regionen med at komme sikkert og bæredygtigt i mål med oprensningen. 

”Oprensning af en generationsforurening kræver mere specialiseret ekspertviden, end vi selv har in-house i regionen. Derfor har vi brug en bygherrerådgiver. COWI skal ikke styre projektet med oprensningen, men derimod levere ekspertise og være vores faglige sparringspartner og vagthund undervejs. Det samarbejde ser vi meget frem til,” siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Som bygherrerådgiver skal COWI assistere både før, under og efter oprensning. Det er fx i forbindelse med planlægning og udbud, men også under selve oprensningen og efterfølgende reetablering af strandområdet, hvor der skal føres tilsyn og laves kontroller. 

”For COWI er det her en af de vigtigste opgaver i lang tid. Vi glæder os utroligt meget til at hjælpe Region Midtjylland med at få sat det første grønne punktum for Cheminova-forureningerne, så den skjulte forurening på kanten af Vesterhavet ikke længere kaster skygger over fortællingen om Danmark som bæredygtigt foregangsland,” siger projektdirektør i COWI Anders Plovgaard. 

Formidling af viden til studerende

Ud over selve oprensningen er der et andet aspekt i perspektiv af offentligt- privatsamarbejde. Det handler om formidling af den viden, der kommer af oprensningsarbejdet. Sammen med VIA University College Horsens vil COWI invitere studerende og undervisere til at få konkret indblik i arbejdet. 

”Vi ser meget frem til at bruge projektet som løftestang for viden om miljøbeskyttelse. Høfde 42 giver både anledning til at lære af fortidens synder og mulighed for at indsamle og dele den nyeste viden om, hvordan man griber sådan en miljøudfordring bæredygtigt an,” siger Anders Plovgaard.

Kontrakten med COWI beløber sig til ca. 12 mio. kroner for hele projektperioden og udgør kun en lille del af den samlede projektsum på ca. 250 mio. kroner. 

Opgaven med selve oprensningen forventes at komme i udbud til efteråret 2021

Forhistorie

  • Forureningen ved Høfde 42 skete tilbage i 1950’erne og 60’erne i forbindelse med kemikalievirksomheden Cheminovas udledning af spildevand og deponering af fast affald i klitterne tæt på havet.   
  • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten.   
  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.   
  • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply