Skip to main content

Seks milliarder det er hvad regionerne i en interne analyse vurderer, at der er behov for at genoprette bygninger og udstyr på de danske hospitaler.

”Der er ingen vej udenom: Der må betydelige investeringer til for at holde niveauet på hospitalerne. Vi har brug for nyt medico-udstyr og fornyelse af vores digitale infrastruktur for at være effektive og følge med udviklingen. Vores bygninger skal også renoveres, og vi skal ombygge for at tilbyde tidssvarende behandlinger,” siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner i et nyhedsopslag.

Danske hospitaler har populært sagt brug for en saltvandsindsprøjtning, både bygninger men især nyt udstyr og apparatur vil kræve store investeringer mener man i regionerne.

Send flere penge

Derfor vil man i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem regionerne og staten kræve knapt 6 mia. kr. 

De her investeringer i hvad man kunne kalde rent anlæg kommer oveni de 2,1 mia. kroner ekstra, som regionerne i forvejen vurderer skal bruges på næste års drift, som går til løbende udgifter til fx løn og medicin.

Regionerne vurderer nemlig, at anlægsinvesteringer de seneste år været markant lavere end de reelle behov. For at opretholde den nuværende standard er behovet 5 mia. kr. i 2022 og med et kvalitetsløft, er der brug for 5,9 mia. kr. Nyt og bedre udstyr og it kræver investeringer for 2,4 mia. kr. og bygninger 3,5 mia. kr. fremgår det af analysen

Vedligehold har været nedprioriteret 

Sundhedsvæsnet er en højteknologisk sektor og på tværs af forskellige patientkategorier som hjertepatienter, kræftpatienter og fødende er der brug nyt maskinel i form af scannere, ultralyd, røntgen og andet apparatur samt digital understøtning. 

Der er med andre ord lagt op til nogle gevaldige indkøb, men først skal man altså lige forhandle sig til pengene.

Ulla Astman finder investeringen i bl.a. it og medico-udstyr nødvendig, hvis hospitalerne skal være med til at løfte folkesundheden.

”Den digitale infrastruktur er afgørende for både diagnosticering og behandling, og noget af hospitalsudstyret er bare for gammelt og skal skiftes ud,” siger hun.

Behovet på knap 6 mia. kr. ligger desuden ud over de midler, som hvert år anvendes til at opføre de store nye hospitaler. Vedligeholdelse og modernisering af 80 % af bygningsmassen har ifølge regionerne været nedprioriteret de seneste 10 år, mens fokus har været på de nye sygehuse./sho/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply