Skip to main content

Kommunerne bygger på livet løs, og de kommunale anlægsudgifter får et stort løft i kommunernes budgetter for 2021.Men hvad er det de vil bygger og hvad kan være interessant at holde øje med, hvis man befunder sig i byggebranchen.Daginstitutionerne alene får et løft på 500 millioner kroner i budgetterne for 2021, svarende til et løft på 30 procent i forhold til budgetterne for 2020. Efter en PL-regulering af budgettet for 2020, svarer de 500 millioner til 24 procent af det samlede løft af anlægsudgifterne. Dermed er daginstitutionerne det område, der tager den største andel af det forøgede anlægsloft. Herefter følger folkeskolerne, der får et løft på i alt 448 millioner kroner, svarende til 21 procent af det forøgede anlægsloft. Færdselsarealer og administrationsbygninger får også et ordentligt nøk opad, med et samlet løft af anlægsbudgettet på 660 millioner kroner kroner til de to områder. Med økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen fra maj 2020 fik kommunerne et samlet anlægsloft i 2021 på 21,6 milliarder. Det var et løft på i alt 2,5 milliarder, og var en måde for regeringen at holde hånden under dansk byggeri og danske arbejdspladser. Kommunerne bruger næsten hele løftet af anlægsrammen i budgetterne for 2021, men der er dog en buffer på 115 millioner kroner op til de 21,6 milliarder. Dermed er der plads til at enkelte projekter kan blive en anelse dyrere end antaget, uden at det medfører en overskridelse af anlægsrammen.50 områder har færre pengeDe store løft af mange anlægsområder skyldes ikke kun en forhøjelse af anlægsloftet. Pengene er også blevet fundet ved at spare på andre områder. I alt 50 ud af 118 områder har mindre anlægsudgifter i 2021 end i 2020. Fra områderne med lavere budget i 2021 end i 2020 er der i alt frigivet 1,1 milliarder kroner, som kommunerne kan bruge andre steder. En stor del af de 1,1 milliarder er fundet ved at kommunerne bruger færre penge på køb af grunde, som i budgetterne kaldes jordforsyning. Her er det især køb af grunde til ubestemte formål og erhvervsmæssige formål, som er budgetteret lavere i 2021. Også den kommunale tandpleje, fritidshjem og fritidsordninger har et væsentligt lavere anlægsbudget i 2021 end i 2020. Folkeskoler med klart største budgetSer man på kommunernes samlede anlægsudgifter i 2021, er det største enkeltstående område folkeskolerne, der bruger 18 procent af kommunernes samlede anlægsbudget. Dermed har folkeskolerne næsten dobbelt så højt et anlægsbudget som daginstitutionerne, der er det næststørste område i anlægsbudgetterne. I alt bruger kommunerne omtrent halvdelen af det samlede anlægsbudget på folkeskoler, daginstitutioner, veje, færdselsområder og fritidsfaciliteter. Se i tabellen her, hvor mange penge kommunerne i alt bruger på de enkelte områder i budgettet for 2021 i forhold til budgettet for 2020.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply