Skip to main content

Ambitionen med aftalen på ældreområdet er, at medarbejdere og ledere i tre kommuner fritages fra hovedparten af den statslige regulering på ældreområdet i de kommende tre år. Det er regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet blevet enige om.

Hos det Radikale Venstre siger ældreordfører Stinus Lindgreen i en pressekommentar blandt andet om de 8 hegnspæle, der skal forhindre at kommunerne ikke løber helt løbsk.

”I Radikale Venstre ser vi frem til de gode ideer og erfaringer, der helt sikkert kommer ud af forsøget med at sætte kommunerne fri. Det er først og sidst en tillidsøvelse. …..Det er naturligvis hegnet ind af, at den enkelte borger skal have den nødvendige hjælp, at der skal være klageadgang, og der stadig skal være mulighed for at vælge noget andet, hvis tilbuddet ikke er godt nok.”

I det otte sider lange dokument har aftaleparterne beskrevet de såkaldte hegnspæle som Stinus Lindgren henviser til, men lad det være sagt, her er tale om kompliceret lovgivning, hvor man let kan miste overblikket. Vi har derfor på OPS-Indsigt udarbejdet en forkortet version.

  1. Kommunalbestyrelsen har fortsat det overordnede ansvar og skal sikre de nødvendige tilbud på ældreområdet. Det betyder bl.a., at kommunerne fortsat skal føre tilsyn med ældreområdet.
  2. Servicelovens formålsparagraf fastholdes således, at borgerne skal have hjælp i forhold til deres funktionsevne. Det betyder, at der fortsat skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov.
  3. Borgerne skal fortsat have en skriftlig afgørelse om hjælp, der skal kunne påklages til kommunalbestyrelsen til genvurdering og efterfølgende til Ankestyrelsen. 
  4. Styrelsen for Patientsikkerhed skal fortsat fører et risikobaseret tilsyn med kvaliteten.
  5. Reglerne om magtanvendelse fastholdes af hensyn til at beskytte den enkelte borgers personlige frihed og borgernes og medarbejdernes retssikkerhed i forhold til anvendelsen af magt.
  6. Retten til plejevederlag fastholdes af hensyn til at pårørende til døende.
  7. Kommunerne skal fortsat indberette til Plejehjemsoversigten, da den bl.a. anvendes til at identificere plejehjem målrettet ældre i forbindelse med arbejdet med COVID-19.
  8. Der skal fortsat være mindst ét ældreråd i en kommune

Man kan sige flere ting om de otte hegnspæle. Det er som sagt kompliceret lovgivning, men det er værd at bemærke at borgeren fortsat kan klage over kommunens afgørelse. Her skal man blot iagttage aftaleparternes eget notat om dette:

”Det vil dog ikke være muligt at sikre samme sagsbehandling i ankeinstansen, da kommunerne får et friere skøn end i dag, og ankeinstansen har ikke har samme mulighed for at kunne fastlægge fortolkningsbidrag som i dag. Ankeinstansen vil ikke kunne efterprøve, hvilke ydelser målgruppen har krav på og den retlige prøvelse vil formentlig være begrænset. Det vil derfor være vanskeligt at ændre en kommunal afgørelse.”

Skriver aftaleparterne. Det vil sandsynligvis medføre en praksis i de tre kommuner, hvor kommunen er alene om at efterprøve sine egne afgørelser.

Nogen vil sandsynligvis savne en niende hegnspæl. Borgerens frie valg af hjemmeplejeleverandør. Den er ikke taget med, hvilket i praksis betyder, at de tre kommuner i frikommuneårene kan nedlægge frit valg af leverandør.

På Twitter skrive velfærdspolitisk chef Troels Yde Toftdahl i Dansk Erhverv, at aftalen er et vildt oplæg til Kommunevalget 2021, hvor regering og støttepartier giver kommunerne mulighed for at fjerne ældres egne valg, hvis man finder det upraktiske i det kommunale system.

 Du kan læse hele aftalen her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply