Skip to main content

I tirsdags kunne Berlingske afsløre brudstykker fra en række notater udarbejdet i Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med et forslag om forbud mod at kommercielle private botilbud trækker overskud ud af deres virksomhed.

Her kunne man læse, at der fortsat arbejdes med at få det oprindelig forslag justeret, så det kan glide ned hos støttepartierne.

Denne forhandlingsproces har nu været undervejs i over to måneder og hvad der så ud som en lynkrig mod profit, der ikke skulle tage mere end et efterårs penge tegner nu til at trække ind i vinteren.

OPS-Indsigt har jævnligt været i kontakt med Social- og Indenrigsministeriet om sagen, da den endelige aftale alt andet lige vil påvirke godt 3000 udsatte borgere på socialområdet og flere hundrede virksomheder lidt afhængigt af, hvorledes man læser tallene fra ministeriets velfærdspolitiske analyse. 

Det officielle svar fra ministeriet har indtil nu været, at så længe man forhandler kan man ikke sige noget om hvad der konkret er på bordet. Aktuelt forhandles der med regeringens støttepartier de Radikale, SF og Enhedslisten om, hvordan det endelige forbud mod profit på socialområdet kan skrues sammen.

Virksomheder og brancheorganisationer har længe advaret

Så vel brancheorganisationer som virksomheder har gentagende gange været ude og advare om, at de bliver nødt til at dreje nøglen om, hvis de eksisterende kommercielle velfærdstilbud på socialområdet lovgivningsmæssigt bliver tvunget til at omlægge sig til en selvejende virksomhed.

Konsekvensen af dette vil være at andre skal overtage omsorgen for de tusinder af udsatte, der i så tilfælde skal flytte. En af de løsninger der har været talt om, er at borgerne ‘bare’ bliver overført til kommunerne, som har forsyningsforpligtigelsen.

Borgmestre: Der ville medføre koks og kaos

OPS-Indsigt har spurgt to radikale borgmestre om deres perspektiv på, om det reelt er muligt at flytte alle de her borgere ind i kommunerne.

”Hvis vi nulstillede området og alle de private trak sig ud ville der gå koks i det hele,” siger Leon Sebbelin, der er borgmester i Rebild Kommune i Nordjylland.

Hans kollega i København, socialborgmester Mia Nyegaard, er enig.

”Det vil medføre et stort kaos på området, hvis private botilbud lukker ned. Vi har i dag et stort og specialiseret landskab med både private, selvejende og kommunale tilbud. Hvis vi tager de private ud af ligningen, vil det skabe et kæmpe hul, som vi vil få meget svært ved at lukke.” siger hun til OPS-Indsigt.

Kommunerne vil stå med en række wicked problems

De er begge af den opfattelse, at det vil tage rigtig langt tid, måske op til flere år inden man fik etableret kommunale tilbud, der kunne håndtere overtagelsen.

”Vi vil heller ikke stå med samme muligheder for at finde et tilbud, der nøjagtig matcher borgerens behov,” siger Mia Nyegaard, og det er Leon Sebbelin enig i:

”Det her kunne ikke ske i et snuptag og vi ville på grund af specialiseringen have behov for at løse det tværkommunalt og i samarbejde med regionerne,” mener han.

Regeringens indgreb modprofit, som det ligger, kan altså meget vel tænkes at have afledte effekter i form af en række wicked problems for kommunerne. Det vil sige fra centralt hold løser et vigtigt politisk problem i det ene hjørne fx forbud mod ‘børnehjemsbaronen’, og ude i kommunerne opstår der så en række andre problemer.

Det er at skyde gråspurve med kanoner

For Leon Sebbelin er det i orden, at nogle botilbuds ejere har et overskud af deres indsats, forudsat at det sker inden for lovens rammer og de har orden i tingene med hensyn til faglighed og kvalitet. ”Der skal meget til for at hidse mig op og forargelsen over at nogle tjener penge ved at gøre deres arbejde, ligger ikke til mig, men til gengæld er det noget helt andet, når vi taler om kvalitet,” siger Leon Sebbelin.

På den led ligger han på linje med han kollega i København, som også har et kvalitetsfokus på den leverance borgeren skal have og Mia Nyegaard antyder, at regeringens forslag virker mere ideologisk end kvalitetsorienteret.

”Derfor vil det i sidste ende gå ud over vores mest udsatte borgere, hvis regeringen får gennemført sit forslag. Ingen støtter ublu profitjagt på bekostning af udsatte borgere. Men man risikerer at tage livet af de mange for at ramme de få, når man helt vil forbyde profit i stedet for eksempelvis at sætte et loft over. Det virker som om, at man af ideologiske årsager skyder gråspurve med kanoner,” siger hun til OPS-Indsigt.

Har regeringen en plan for de berørte borgere?

Begge borgmestre er enige om, at socialområdet er en uhyre kompleks størrelse, hvor man kan ikke bare løse områdes udfordringer med et enkelt indgreb. Hovedfokus for de to radikale borgmestre synes at være kvaliteten, hvad er det borgerne, har brug for og ikke mindst får de det. de har behov for. ”Sker det ikke skal man naturligvis kunne skride ind.” siger Leon Sebbelin med henvisning til behovet for et stærkere socialtilsyn.

”Men det er sådan set regeringens ansvar, hvis den af ideologiske årsager indfører regler, som stiller kommunerne i en umulig situation.” konstaterer Mia Nyegaard.

På den led peger begge borgmestre ind i en af kerneproblemerne ved det eksisterende forslag om forbud mod profit. Hvad har regeringen tænkt sig i forhold til de mange udsatte borgere, hvis kommunerne og de eksisterende selvejende ikke kan løfte opgaven, hvis man skulle stå i en situation, hvor mange kommercielle trak sig fra området?

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply