Skip to main content

OPS-indsigt har tidligere beskrevet at der befinder sig et grå-spot i midten af Sjælland, hvor der ikke er friplejehjem. Det omfatter stort set hele Region Sjælland og fortsætter i et næsten ubrudt bælte fra Greve Kommune i øst hen over Fyn til Varde Kommune i vest.

Det grå-spot på Sjælland er imidlertid ved langsomt at forandre sig. Det kan man iagttage på tre måder.

  1. Kommuner, hvor der er gang i byggeprocessen
  2. Kommuner, hvor man har solgt en grund til ”Friplejeoperatører”
  3. Kommuner, hvor man kan se at man politisk er ved at orientere sig i forhold til Friplejehjem.

Og der er behov for nye plejehjem kommunale eller private, det indikerer en analyser vi tidligere har bragt her på OPS-Indsigt, hvor man kan se at antallet af plejeboliger er faldet de sidste ti år. Samtidig står vi ved bunden af en gigantisk demografisk udvikling, hvor vi enden for 9 år står med 160.000 flere ældre over 80 år og et behov for op til 35.000 plejehjemspladser med det nuværende visitationsniveau.

Lokalplan for friplejehjem er godkendt i Greve

Der er kun en kommune, hvor man ifølge vores oplysninger er langt i byggeprocessen. Det er i Greve Kommune. Det er dem i regionen som er tættest på at få et nyt friplejehjem, men der er fortsat en bid vej.

For næsten et år siden indgik bygningsudvikleren bygherren NREP en købsaftale på en grund med Greve kommune og i midten af november vedtog kommunen så den endelige lokalplan, hvor det er gjort muligt at opfører et friplejehjem. Det Kommende friplejehjem skal efter planen stå klar i 2022 og drives med Altiden som plejeleverandør.

I Greve Kommune har man været meget bevidst om at invitere friplejehjems leverandører til at slå sig ned i kommunen

“Hvis vores friplejehjem kommer til at levere en service, der er ekstra god og lækker, så gør det jo, at vores øvrige plejecentre er nødt til at oppe sig,” har borgmester Pernille Beckmann tidligere udtalt til NB-Medier.

Slagelse og Sorø kommuner har indgået købsaftaler

I løbet af efteråret har man så kunnet iagttage, at to kommuner har indgået købsaftaler med fripleje-operatører. Først var det Slagelse Kommune og for nylig var det Sorø

I Slagelse er det PFA og OK-Fonden, som bliver dem der etablerer et friplejehjem. Det makkerpar har lange haft planer om at bygge mindst ti friplejehjem, her tager de så fat på deres første. Der bliver tale om en samlet bebyggelse på 27.000 kvadratmeter i det attraktive område nær stationen i Slagelse. Ud over de 75 friplejeboliger skal der også bygges, et seniorbofællesskab med 30 boliger og 40 almindelige seniorboliger.

”I OK-Fonden er vi meget glade for modtagelsen og samarbejdet med Slagelse Kommune. Vi lægger vægt på at være velkomne, og det føler vi bestemt, at vi er i Slagelse.,” siger Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør i OK-Fonden i en kommentar.

Ifølge ham er en vigtig pointe i etableringen af friplejehjem, at det gælder om at komme ind ad hoveddøren og tage samarbejdet derfra, frem for blot at etablere sig uden forudgående samarbejde med kommunen.

I Sorø Kommune bliver Magdalene Mariehjemmet det første friplejehjem i kommunen. Her er planen at der skal bygges boliger til 64 borgere.

Det er her ejendomsvirksomheden NREP der har købt et areal af kommunen og fra 2023 vil det til den tid nybyggede Magdalene Mariehjem blive drevet af Fonden Mariehjemmene som er en non-profit-organisation. 

Det fremgår af en pressemeddelelse, at der fra kommunens side har været lagt vægt på at bygge bæredygtigt. Det er faktisk planen at man vil kunne certificere friplejehjemmet minimum til DGNB Guld.

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, hvorvidt bæredygtighed kunne være en nøgle til samarbejdet mellem kommuner og friplejeoperatører og her ser vi så et eksempel på at det kan have betydning.

Og det er næppe helt tilfældigt at borgmester Gert Jørgensen glæder sig til at friplejehjemmet står færdigt. Byrådet i Sorø arbejder nemlig med en vision 22, hvori bæredygtighed ud fra verdensmålene har en central placering.

”Med det nye partnerskab mellem NREP som bygherre, Mariehjemmene som driftsoperatør og Sorø Kommune tager vi et markant skridt i forhold til såvel bæredygtighed som sundhed og trivsel for vores ældre borgere, samtidig med at vi skaber nye arbejdspladser i kommunen. Alt sammen noget, der er i fokus i byrådets Vision 2022.” Siger Gert Jørgensen i pressemeddelelsen.

Tre kommuner er ude og undersøge markedet

Endelig har man i Region Sjælland en række kommuner, hvor man blandt andet via deres budgetbeslutninger for de næste år kan læse at friplejehjem er noget man enten kraftigt overvejer eller er ved at afdække.

Det drejer sig om Kommunerne Køge, Lejre og Solrød.

I Køge Kommune har et flertal i byrådet i maj givet grønt lys til, at der arbejdes videre med planerne om et friplejehjem i Køge Nord og besluttede, at udbyde en byggegrund til formålet.

”Jeg er rigtig glad for, at byrådet har givet grønt lys til, at Ældre- og Sundhedsudvalget nu kan arbejde videre med tankerne om et friplejehjem i Køge Nord,” siger Bent Sten Andersen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i en pressemeddelelse.

Ideen til et friplejehjem i Køge opstod i forbindelse med budgetaftalen for 2020.  Tilsvarende kan man i budgetaftalerne for 2021 i Lejre og Solrød Kommuner læse, hvordan og på hvilket stadie de er ift friplejehjem.

Budgetaftalerne som markedsmarkører

Rent lavpraktisk kan man betragte de kommunale budgetaftaler som en slags pejlemærker for markedsaktørerne for opsøgende dialog med kommunerne.

I Lejre skal man eksempelvis i løbet af 2021 træffe beslutning om at etablere rammen for 72 plejeboliger i Hvalsø. Partierne bag budgetaftalen er enige om at afsøge mulige eksterne samarbejdspartnere og fonde.

I Solrød Kommune lægges der op til en udvidelse med 90 plejeboliger inden for de næste fem år. I den sammenhæng skal det analyseres nærmere, hvor de næste etaper skal etableres, ligesom de forskellige etableringsformer afdækkes, herunder friplejehjem.

Forbehold:Markedet for friplejehjem er ikke 100 % transparent med hensyn til hvor der bygges, derfor kan vi på OPS-Indsigt ikke udelukke, at der er flere byggerier af friplejehjem undervejs  i region Sjælland end de her nævnte.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply