Skip to main content

Coronakrisen understregede det, vi godt vidste i forvejen: Når vi samarbejder på tværs af fag, forvaltning og sektorer, kan vi nå meget længere hurtigere og mere effektivt. Vi har i de senere år målrettet arbejdet for at optimere koordinationen og indsatsen omkring og til borgeren – for at skabe sammenhæng og forenkle adgangen til kommunen.Vi har nemlig for længst erfaret og erkendt, at vi som kommunal aktør kan meget selv, men når vi indgår i partnerskaber med andre, oplever både borgerne og medarbejderne den største succes. Det viser projekter med fx koordinerende sagsbehandlere og forvaltningsenheder, som samler alle tråde i borgernes sag. Som kommune har vi den helt unikke mulighed at trække på alle elementer omkring borgeren, fx den ledige, der måske både har et misbrugsproblem og en psykisk sygdom. Her kan vi trække på de bedste kompetencer i rusmiddelcentret og § 85-medarbejderen for at støtte beskæftigelsesindsatsen. 

Vi inviterer mange ind i samarbejdetI kommunerne har vi også årelange samarbejdserfaringer med eksterne organisationer. Vi har fx oplevet, at NGO’er kan noget helt særligt. Mødet med frivillige i et fællesskab om særlige problemstillinger kan være vejen til eller ud af professionel behandling.

 Vi oplever, at mennesker, der fx har været udsat for vold i familien eller seksuelle overgreb, har nemmere ved at mødes med andre ligesindede for derigennem at turde søge den faglige bistand. Fonde sikrer os kapital til at eksperimentere med at nytænke og udvikle indsatser og ydelser med særlige metoder, forskningsmæssig tilknytning og mangfoldiggørelse af resultater for at sikre gavnlig evidens. Vi samarbejder med det regionale sundhedsvæsen, nogle mere end andre. Kendskab og forståelse for hinandens opgaveløsning blev et særligt kendetegn under coronapandemien, en erfaring, som er meget vigtig at tage med os ind i næste trin af det nære sundhedsvæsen. Udsigten til flere ældre og færre senge kræver et fællesskab om aftaler om behandlingsansvar og generel arbejdstilrettelæggelse. Arbejdsmarkedets parter, herunder a-kasser og virksomheder, har altid været helt centrale i vores beskæftigelsesindsats. Selv om jobcentrene sjældent får ros, er de med til at sikre, at også borgere langt fra arbejdsmarkedet bliver opkvalificeret fagligt og socialt. 

Vi er ledere helt ud i yderste ledSom ledere samarbejder vi med vores medarbejdere om at sikre den mest sublime opgaveløsning under de bedste arbejdsvilkår. Det kan ikke nytte, at vi i førertrøjen ikke ser os tilbage, da vi ikke kommer ret langt uden de dygtige medarbejdere.

Og vi samarbejder med politikerne for at omsætte deres visioner og målsætninger til handling – med respekt for, at de sætter retning. Med andre ord bygger vores daglige arbejde på ledelse, faglighed, relationer og mange former for samarbejde og partnerskaber. Ikke mindst borgerne har en forventning om, at vi med vores specialistsøjler formår at inddrage alle, der er med til at kvalificere opgaveløsningen. Så: Vi kan meget selv – men endnu mere sammen.Artiklen har været bragt i Socialchefforeningens (FSD) Årsmødemagasin 2020. Læs det her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply