Skip to main content

De ældres frie valg af plejehjem har flere gang henover sommeren været oppe i debatten. Debatten har været drevet af to ting. Behovet for flere plejehjem med basis i den stigende ældrebefolkning over 80 år og den virkelighed, at kun 25 % af de ældre i dag vælger at benytte sig af det frie valg, de allerede har via lovgivningen. Det har vi tidligere beskrevet i OPS-Indsigt

Situationen får nu en række borgerlige politikere til at give debatten et nyt perspektiv. De mener nemlig, at fremtidens plejehjem i langt højere grad skal være tilpasset de ældres individuelle ønsker og behov. Og pensionisterne skal have meget nemmere ved at ‘stemme med fødderne’, når de skal vælge deres formodentlig sidste hjem. Sådan lyder det samstemmende fra ordførere fra Venstre, Konservative og Nye Borgerlige, men det er SF ikke enig i. Venstres ældreordfører Jane Heitmann siger til NB-Kommune:”Venstre ser gerne, at de ældre får noget mere at vælge imellem, når det gælder plejehjem. Vi er allesammen forskellige, og det skal plejehjemmene i langt højere grad afspejle.”Venstres formand Jakob Ellemmann-Jensen var i august ude og slå på tromme for, at alle plejehjem skal have en bestyrelse, hvori blandt andre pårørende skal have pladser. 

Mere fokus på profilplejehjem, hvad enten de er offentlige eller privateMen plejehjemmene skal også være mere skræddersyede til de enkeltes behov, hvis det står til partiet”Hvis man for eksempel er glad for botanik og haver, så skal man kunne vælge et plejehjem, hvor det er omdrejningspunktet. Eller hvis man gerne vil have sin hund, kat eller kanariefugl med, så skal der være plejehjem, der tilbyder det,” siger ældreordfører Jane Heitmann, til NB-Kommune og fortsætter:”Eller hvis man gerne vil være i et LGBTQ-miljø, så skal der være plejecentre, hvor de præferencer tilgodeses.”Jane Heitmann mener, at kommunalpolitikere og andre beslutningstagere blot behøver tage syd for grænsen for at se, hvor gode profilplejehjem kan blive. “Der er meget inspiration at hente i Tyskland i forhold til at skabe mangfoldighed i plejehjemstilbud,” siger Jane Heitmann. Hun ser meget gerne, at kommunalpolitikere lægger sig i selen for at fremme profilplejehjem lokalt. “Jeg vil opfordre kommunalbestyrelser til at arbejde for mangfoldighed i udbuddet af plejehjem. Både kommunerne og de private aktører skal i spil, så de ældre får mere at vælge imellem,” siger Jane Heitmann til NB-Kommune. Mere konkurrence mellem offentlig og privatHos de Konservatives talere ældreordfører Per Larsen for, at mere konkurrence mellem forskellige aktører vil forbedre kvaliteten.”Det er godt med alternativer i ældreplejen. Hvis der er andre aktører på banen, så sikrer vi kvaliteten. Vi skal bakke op om konkurrence på området. Konkurrence er altid godt og vil højne kvaliteten,” siger Per Larsen til NB-Kommune. Og netop gevinsten ved at få private aktører til at bygge og drive de såkaldte friplejehjem er til at få øje på i disse år, hvor kommunerne fattes penge.Når præcist friplejeboligkonstruktionen er interessant for en kommune, handler det om, at friplejeboliger ikke i samme grad belaster kommunernes anlægsøkonomi, som hvis man bygger et plejehjem i kommunalt regi. Her til kommer en udligningsbonus, for hver borger som flytter ind på et friplejehjem og kommer fra en anden kommune.”Det er helt sikkert en positiv faktor, at bopælskommunen nu får udligningsgevinsten ved borgere fra andre kommuner og jeg kan ikke tænke andet end, at det vil indgå i vores overvejelse,” sagde  kommunaldirektør i Greve Kommune, da OPS-Indsigt talte med ham i sommers.

Vermund: Sæt kommunerne ud af spillet! Nye Borgerliges formand Pernille Vermund vil gå længere end Venstre og Konservative for at give den enkelte borger størst mulig valgfrihed. “Vi vil have sat det enkelte menneske og dets behov i centrum,” siger Pernille Vermund til NB-Kommune og fortsætter: 

“Vi ønsker at få kommunerne sat helt ud af spillet, når det gælder ældres valg af plejehjem.”Pernille Vermund uddyber sin vision om at få sat de ældre borgere og deres pårørende 100 procent bag ved rattet, når det gælder valg af plejehjem og pleje i det hele taget. 

“Ud fra en uafhængig lægefaglig vurdering skal ældre have et værdibevis – en voucher – som de så kan købe den pleje for, de ønsker. Det vil give både ældre og deres pårørende mulighed for at stemme med fødderne, hvis de får en dårlig behandling eller vil styre udenom plejehjem med dårlig omdømme,” forklarer Pernille Vermund og fortsætter: 

“Det vil betyde, at nogle plejehjem – både kommunale og private – bliver udkonkurreret. Men sådan bør det jo også være, hvis man har en dårlig ledelse og yder dårlig service.”I praksis vil dette forslag fratage kommunerne visitationsretten til plejehjem. KL har ikke ønsket at kommentere på dette og de borgerlige partiers krav om at sikre ældre et større udbud af pleje og plejehjem.SF: kommunerne skal ikke presses til konkurrenceudsættelseKirsten Normann Andersen, som er ældreordfører i SF  og tidligere formand for FOA’s afdeling i Aarhus, advarer mod privatisering.  “Kommunerne skal ikke presses til at konkurrenceudsætte deres ældrepleje, fordi der er ingen garanti for, at privat ældrepleje er godt. Der er også skandalehistorier i det private,” siger Kirsten Normann Andersen til NB-Kommune, og fortsætter:”Flere politikere og organisationer har været ude og flage med, at konkurrence vil gøre en forskel, sådan ser jeg det ikke. Det er vilkårene, som folk er ansat under, der gør forskellen for kvaliteten af pleje.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply