Skip to main content

I midten af juni blev der på Christiansborg indgået en bred politisk aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen har store konsekvenser for det kommunale ejerskab af affaldsanlæg, skriver advokatselskabet Horten i et indlæg på deres hjemmeside.

Ifølge aftalen vil kommunale genanvendelses- og sorteringsanlæg, blive underlagt udbudspligt. Kommunerne vil i udgangspunktet fortsat kunne eje forbrændingsanlæg, men her vil de blive underlagt nye krav om bl.a. organisationsform og bestyrelse.

OPS-indsigt har tidligere skrevet om aftalen og dens konsekvenser, men advokatselskabet Horten har givet det et mere juridisk perspektiv.

Aftalen indeholder en plan A og en plan B for reduktion af forbrændingskapaciteten og i teorien vælger kommunerne (KL) selv hvilken plan de vil følge.

Kravene til det kommunale ejerskab er forskellige, afhængig af, om kapaciteten nedbringes efter plan A eller efter plan B, skriver advokatselskabet Horten

Plan A er, at KL udarbejder en konkret plan for tilpasning af kapaciteten og sender den til myndighedernes godkendelse senest 1. januar 2021. Hvis KL’s plan ikke godkendes, er plan B, at forbrændingsanlæggene bliver konkurrenceudsat for at nedbringe kapaciteten via en udbudsmodel.

Uanset om kapaciteten nedbringes efter KL-modellen (Plan A) eller udbudsmodellen (Plan B), skal de kommunale forbrændingsanlæg fremover leve op til anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik, herunder kravet om en uafhængig bestyrelse. Flertallet af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være uafhængige efter kriterierne i Anbefalinger om god selskabsledelse fra Komitéen for god selskabsledelse.

Det betyder at bestyrelsesmedlemmer hos forbrændingsanlæg i fremtiden ikke være tilknyttet direktionen, ejere eller selskabet. Flertallet kan således ikke udgøres af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunens embedsmænd kan som hovedregel heller ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal i øvrigt vælges på grundlag af dokumenterede kvalifikationer, kompetencer og erfaringer.

Læs her Hortens samlede indlæg, herunder opsummeringen af aftalens vigtigste punkter med hensyn til kommunalt ejerskab af genanvendelsesanlæg./shoum/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply