Skip to main content

Antallet af borger der efter loven om frit valg af plejebolig har benyttet sig af det frie valg, har været jævnt faldende de sidste fem år, det viser tendensen. Fra 13.586 i 2015 til 10.653 i 2019 svarende til et fald på godt 21 % i gruppen af borgere der vælger frit valg af plejebolig. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.    

25 % vælger at benytte sig af det frie valg af plejeboligI runde tal bor der i alt 40.000 personer på 65 år eller derover på plejehjem/plejebolig og det betyder, at godt 25 % af de ældre har valgt at benytte sig af det frie valg i 2019, hvor det i 2015 var helt oppe omkring 33 %. Det matcher i et vist omfang en analyse lavet af Dansk Industri, der angiver,  at kun en tredjedel af de ældre kender til muligheden for frit valg af plejebolig, hvilket kan indikere, at kommunerne forsøger at holde de ældre borgere inden for kommunegrænserne.Dansk Industri på peger i deres analyse, at der er sket et fald på hele 7 procentpoint blandt de adspurgte ældre fra 2017 til 2019.Ifølge Dansk Industri kan den manglende viden blandt de ældre om muligheden af et frit valg handle om, at relativt få kommuner ikke har et ikke-kommunalt alternativ til de offentlige plejeboligtilbud, idet kun 43 ud af de 98 kommuner har et privat plejeboligtilbud ifølge Transport- Bolig- og Byggestyrelsen.Ændre visitationspraksis hos kommunerneMan må samtidig konstatere, at antallet af ældre der visiteres til plejehjem eller plejehjemslignende tilbud  ligeledes har været let faldende de seneste fem år svarende til godt 1 %. Fra 40.676 i 2015 til 40.162 i 2019, hvilket trods en stigning i antallet af ældre kan forklares med en strammere visitationspraksis.

Faldet i antal visiterede ældre til plejeboliger skal ses i lyset af at ældrebefolkningen ifølge Danmarks Statistik forventes at stige med 160.000 flere over 80 år inden 2030 og det vurderes at Danmark vi stå og mangle ca 35.000 plejehjemspladser med det nuværende visitationsniveau.Stadig flere flytter i friplejeboligDen gode nyhed i denne sammenhæng er at antallet af borgere over 65 der flytter i en friplejebolig har været jævnt stigende siden 2015

Her viser den stiplede tendensline en stigning på over 70 % i løbet af de fem år, hvilket i nogen grad matcher en undersøgelse af Epinion for Sundheds og Ældreminidsteriet, der viser en stigning på 23 procentpoint siden 2017 blandt de ældre, som mener at det frie valg inden for plejebolig eller plejehjem er vigtigt eller meget vigtigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply