Fakta: Tre lovgivninger skal trianguleres, når der træffes afgørelser

Del artiklen:
- Foto: Steen Houmark

Det kan virke barokt, at en kommune er nødt til at købe eksterne specialister, når der skal træffes afgørelser i komplekse sager, men det er ikke så mærkeligt, Læs her hvor kompleks en lovgivning sagsbehandleren arbejder med.

Af Steen Houmark, [email protected]

I en anden artikel her på siden har vi skrevet om den kompleksitet som medvirker til at en række kommuner har valgt at hyre eksterne konsulenter i forbindelse med forhandling af prisen for komplekse sager på handicapområdet.

Læs også:
Eksterne konsulenter på handicapområdet er udtryk for et våbenkapløb

I dette indlæg skitsere vi lige kompleksiteten i sagsbehandlerens verden, når der skal træffes en afgørelse.

For den udenforstående kan det virke barokt, at en kommune kan stå og mangle de rette faglige kompetencer, men det er faktisk ikke så bemærkelsesværdigt. 

Området er nemlig ekstremt komplekst socialfagligt og juridisk, hvor man bl.a. skal balancere tre lovgivninger, retssikkerhedsloven, forvaltningsloven og serviceloven. Det er i denne bermudatrekant af lovgivninger at vurdering af borgerens behov og kommunens afgørelse skal træffes forud for prissætningen. 
Når man taler om komplicerede faglige vurderinger handler det om, at sagsbehandleren hver gang der træffes en afgørelse skal “triangulere”  flere lovområder, som ikke nødvendigvis korrespondere.

  1. Retssikkerhedsloven, der fordre ensartethed i afgørelsen. det vil sige at borgere med samme behov skal have samme ydelse
  2. Forvaltningsloven, der fordre, at man ikke automatisere ved at sætte “skøn under regel”
  3. Serviceloven, der bl.a. på en række områder kræver at kommunen sætter et beskrevet niveau (en standard) for service

Lidt lavpraktisk betyder det, at hvis din mor søger om hjemmehjælp rengøring, så har hun i følge retssikkerhedsloven ret til det, hvis andre borgere med samme udfordringer får hjælpen. 

Dog skal kommunen inden den sender en afgørelse, hvor hun enten tildeles ydelsen eller får et afslag foretage et fagligt skøn i medfør af forvaltningsloven. Dette skøn skal ske op mod kommunens kvalitetsstandard og her er der faktisk mulighed for, at kommunens visitator individuelt og konkret går ud over den standard der er besluttet. 

Det vil sige tildeler rengøring til en borger som behovsmæssigt ligger uden for standarden. Det er den retssikkerhed der ligger i forvaltningslovens betragtning om at en afgørelse sker efter et fagligt skøn og ikke underlagt en automatiseret regel.