Skip to main content

Tirsdag lige før midnat underskrev Dansk Industri og FOA en ny aftale for ansatte på Pleje og Omsorg overenskomsten i private plejefirmaer.

”Med aftalen sikrer vi en fornuftig lønfremgang, mere frit valg for den enkelte i forhold til, om man vil have mere frihed eller mere i løn og vi er blevet enige med arbejdsgiverne om at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanterne får den fornødne tid og uddannelse,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Grundlønnen stiger i alt 9,55 kroner: 3,20 kroner i 2020, 3,20 kroner pr 1. marts 2021 og 3,15 kroner pr 1. marts 2022. Samtidig stiger det tidsbestemte tillæg 1,6 procent.

Fokus på uddannelse

Der bliver også taget et skridt i retningen mod at få mere uddannet personale på social- og sundhedsområdet.

Med aftalen er der nemlig et målrettet fokus på at opkvalificere ufaglærte. Det betyder, at flere ufaglærte skal tilbydes social- og sundhedshjælperuddannelsen, forklarer sektorformand i FOA Torben Hollmann.

”Hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at løse de massive udfordringer, vi har med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, skal alle parter tage et ansvar. De private arbejdsgivere gør netop det med aftalen her, hvor vi sammen forpligter os til at løfte uddannelsesniveauet.”

”Et højt fagligt niveau på ældreområdet er med til at fastholde nuværende og tiltrække flere medarbejdere. Nu ligger der et arbejde foran os i at sikre, at virksomhederne bliver klædt på til at tilbyde uddannelsesforløb,” siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

FOA har fortsat forhandlinger med både Dansk Industri og Dansk Erhverv om blandt andet vikaroverenskomsten og overenskomsten for social- og sundhedsansatte i private plejefirmaer under Dansk Erhverv.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply