Skip to main content

Jagtsæsonen er gået ind i advokatbranchen og der skydes med skarpt. Det viser en indirekte brevveksling mellem BACH Advokater og advokatfirmaet Poul Schmith, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet er blevet modtagerne.

Baggrunden hænger sammen med at Konkurrencerådet for snart et år siden iværksatte en undersøgelse af advokatbranchen, hvor man efterspørger input fra interessenterne. 

Og det får de så

Advokat Torkil Høg, BACH Advokater, skriver ifølge nichemediet Indblik.net i sit input til konkurrencestyrelsen:

”Vi synes, det er meget glædeligt, at Konkurrencerådet interesserer sig for vores branche. Det er fornuftigt at undersøge, om der er grundlag for bedre konkurrence.””I den forbindelse opfordrer vi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet til – hvis det ikke allerede er sket – at inddrage kammeradvokatordningen i undersøgelsen med henblik på, at Konkurrencerådet i analysen kan udtrykke sin holdning til og anbefaling om, hvorvidt kammeradvokatordningen ud fra konkurrencemæssige hensyn bør afskaffes eller væsentligt ændres inden for en kort årrække.”Så banen ligesom kridtet op i en branche, hvor man gør en dyd ud af at gå stille med dørene og er ekspert i at flyve under radaren.

Overskud fra staten bruges til konkurrence på det private markedTorkil Høg udtrykker frygt for, at Kammeradvokaten (advokatfirmaet Poul Schmith) bruger sine indtægter fra den statslige kontrakt til at underbyde på det private marked: ”Der er derfor risiko for, at Kammeradvokaten krydssubsidierer derved, at firmaet anvender det betydelige overskud, der indtjenes via ikke-konkurrenceudsatte opgaver for staten, til at øge firmaets andel af markedet for rådgivning til private virksomheder,” skriver han.Det er naturligvis en risiko, men ”Tør øjnene” står der mellem linjerne i Kammeradvokatens brev til styrelsen, hvor argumentet fejes af bordet:”Vi kan sagtens i en konkret sammenhæng tilbyde mindre ydelser gratis .. men kun hvor vi har en begrundet tro på, at dette kan føre større betalingsopgaver med sig – i den sammenhæng bedriver vi ikke filantropi. Dette anser vi dog for at være udtryk for en helt normal markedstilgang, som vi også ser anvendt hos alle vore konkurrenter,” skriver ledende partner Tomas Ilsøe Andersen.Men BACH-Advokaterne er ikke alene om at gå efter Poul Schmith-advokaternes funktion som Kammeradvokat.Dansk Erhverv stiller sig på BACH-advokaternes side og vil have opgaverne i udbud

I Dansk Erhverv betragter man ordningen som et monopol, der skal brydes.

”Vi arbejder hele tiden på at sikre en velfungerende konkurrence,” har Daniel Møller Jensen som er politisk konsulent i Dansk Erhverv tidligere udtalt til OPS-Indsigt.

Dansk Erhverv har i deres offensiv udarbejdet fire forslag til, hvordan der kan etableres konkurrence om advokatydelser til staten:

 

  1. Etablering af udbud på de forskellige sagsområder/typer rådgivning, så flere advokatfirmaer kan give tilbud. Kontrakten bør gælde i mindst fire år af hensyn til advokatfirmaets kompetenceopbygning og ressourceallokering.
  2. Nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan staten bedre kan styre forbruget af Kammeradvokaten og blive bedre til at købe juridiske ydelser generelt.
  3. Der skal iværksættes en målrettet informationsindsats for at udbrede kendskabet til, hvordan man køber ind hos andre advokater end Kammeradvokaten. Målet er at ændre den kultur og de indkøbsvaner, der gør sig gældende i de enkelte statslige institutioner.
  4. Det private advokatfirma Poul Schmith har via sin status som statens ”husadvokat” eneret til at bruge titlen Kammeradvokat. Dette kvalitetsstempel giver en åbenbar og urimelig konkurrencemæssig fordel. Advokatfirmaet Poul Schmith skal derfor ikke længere kunne kalde sig Kammeradvokaten.

Moderniseringsstyrelsen har tidligere lagt vægt på synregigevinsterne ved at samle opgaverne i et husOm konkurrenceudsættelse af Kammeradvokatens opgaver er en god ide, er der flere meninger om. Moderniseringsstyrelsen har ved sidste undersøgelse af kammeradvokaten vurderet, at man foretrak den nuværende model, fordi det gav en række synergigevinster, hvor man i unikke specialsager havde behov for at se på tværs af fag – og ministerområder. Noget som ville være vanskeligt, hvis opgaven var fordelt på flere advokathuse.Ledende partner Tomas Ilsøe Andersen har desuden i et interview til OPS-Indsigt i efteråret 2019 udfoldet værdien af at have kammeradvokatfunktionen samlet i et hus, ligesom har gav svar på en række myter omkring Kammeradvokaten.

 

Erfaringsmæssigt har staten kun sat få af Kammeradvokatens opgaver i udbud bl.a. opgaver for Ankenævnet for Patienterstatningen.Ikke færre end fem advokatvirksomheder bød dengang ind. Horten vandt, og den praktiske ordning er, at Kammeradvokaten fører de igangværende sager til ende, derefter tager Horten over. Da retssager på dette felt typisk tager tre år, er det endnu for tidligt at kunne opgøre den samlede besparelse.Umuligt at sige hvordan slagsmålet enderHvordan jagt-slagsmålet mellem BACH Advokater og Kammeradvokaten ender, er for tidligt at vurdere.I brevvekslingen mellem de to advokatvirksomheder er det ikke så mange reelle oplysninger, som kommer på bordet, men freden mellem de to er ganske begrænset.”Samlet set er der derfor ingen af BACH Advokaters mange påstande – som alle bygger på ”forlydender” og ”antagelser”, samt herreløse ”eksempler” og egne holdninger – der har grobund i den virkelighed, som vi oplever, og – i det omfang det er muligt – kan dokumentere,” skriver Kammeradvokaten ifølge Indblik.net.Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår Konkurrencerådets undersøgelse af advokatbranchen bliver offentliggjort. Men en ting kan man sige. Rigtig mange advokater vil have en del af kagen ved at være statens advokat. Spørgsmålet er om det fornuftigt for samfundet at dele kagen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply