Skip to main content

Digitaliseringsstyrelsen har forbrudt sig mod udbudsloven i det omstridte udbud på Digital Post. Det fremgår af en ny afgørelse fra Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbud har nemlig givet e-Boks medhold i den klage, der i december sidste år fik Digitaliseringsstyrelsen til at annullere det store udbud af Digital Post.Læs i øvrigt Kammeradvokaten har punkteret regeringens planer om at ændre udbuddet af digital post

Digitaliseringsstyrelsen annullerede til de flestes store overraskelse udbuddet på næste generation af Digital Post kort før jul sidste år – officielt på grund af fejl i de modtagne bud, men som det tidligere er beskrevet, skyldtes det reelt en klage fra e-Boks over, at styrelsen havde valgt Netcompany på et fejlagtigt grundlag.

En central del af klagen fra E-Boks går på, at Digitaliseringsstyrelsen efter at have modtaget tilbud fra både E-Boks og Netcompany bad sidstnævnte om at opklare en usikkerhed i tilbuddet i strid med reglerne og det har e-Boks altså fået medhold i.Læs desuden: Er det fornuftigt at bringe central infrastruktur i udbud?En case der bør give stof til eftertanke ved fremtidige udbud af offentlig infrastrukturKendelsen er interessant fordi den er en case, der med al tydelighed illustrere nødvendigheden af at ordregiver gennemtænker sit udbud fra A-Z opg bl.a. opstiller mulige scenarier for indkommende tilbud.Af kendelsen fremgår det at Digitaliseringsstyrelsen har handlet i strid med udbudsloven på tre punkter, der alle vedrører ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2.

  1. Ved at alene at holde møder med Netcompany om kontraktens opfyldelse og den udbudte løsning i perioden efter afgivelse af endeligt tilbud og før meddelelse om tildeling.
  2. ved efter tidspunktet for endelig tilbudsafgivelse, at have bedt Netcompany om at ”præcisere” indholdet af tilbuddet fra virksomheden med henblik på at sikre tilbuddets overensstemmelse med den udbudte kontrakt.
  3. Ved at tildele Netcompany kontrakten, skønt tilbuddet ikke var konditionsmæssigt.   

Digitaliseringsstyrelsen skal desuden  40.000 kr. i sagsomkostninger til e-Boks A/SKendelsen får ikke andre konsekvenser, da udbuddet som sagt blev trukket tilbage og e-Boks tabte det efterfølgende udbud.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply