Skip to main content

I April opdagede Kemp & Lauritzens interne overvågningssystem, at fire af selskabets medarbejdere købte udstyr ind, som ikke svarede til det, selskabet normalt leverer til Bygningsstyrelsen. Herefter henvendte selskabet sig til Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen suspenderede efterfølgende otte medarbejdere, hvilket førte til en bortvisning af fem medarbejdere i juni. I denne uge blev så yderligere tre bortvist i følge en pressemeddelelse fra Bygningsstyrelsen.

Kemp & Lauritzen har bortvist fire ansatte i sagen. Det har ved redaktionens slutning ikke været muligt at få en kommentar herfra

Kammeradvokaten: Der er igennem en årrække oparbejdet en usund kultur

Sagen drejer sig om, at ansatte hos Bygningsstyrelsens Center for Facility Management i en lang række tilfælde har modtaget uretmæssige fordele fra flere af Bygningsstyrelsens leverandører i strid med Bygningsstyrelsens gavepolitik og vejledningen om ”God adfærd i det offentlige”. Skriver Kammeradvokaten i en undersøgelse af sagen.

I følge Kammeradvokatens undersøgelse har alle været tilknyttet det samme team, igennem en årrække oparbejdet en usund kultur, hvor det synes at have været almindeligt accepteret, at der til trods for klare interne regelsæt kunne modtages gaver og rabatter på private indkøb af bl.a. IT-udstyr hos leverandører på Bygningsstyrelsens regning uden om styrelsens IT-afdeling, samt i et vist omfang foretaget sløring af fakturaspecifikationer.

Det fremgår desuden, at flere medarbejdere har korresponderet jævnligt med en enkelt leverandør om modtagelse af gaver af forskellig karakter.

Kammeradvokaten har desuden konstateret, at flere af medarbejderne har foretaget disiderede private indkøb og viderefaktureret udgifterne til Bygningsstyrelsen.

Ud over bortvisningerne vil Bygningsstyrelsen politianmelde et ikke nærmere angivet antal ansatte for bestikkelse og bedrageri.

Deloitte oplister 22 observationer og anbefalinger, hvor der er plads til forbedringer

I Bygningsstyrelsen er man selv sagt ikke stolt af sagen“Det er en alvorlig sag, og nu hvor Kammeradvokaten har sat punktum i sin undersøgelse af sagen, fokuserer vi på at gøre alt, hvad vi kan for at undgå gentagelser i fremtiden,” siger direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen.“Derfor har vi også bedt Deloitte gennemgå vore systemer og processer. Denne gennemgang har ikke afdækket væsentlige afvigelser i forhold til lignende styrelser,” siger  Rasmus Brandt Lassen.I deres rapport skriver Deloitte, at der ikke er uidentificerede væsentlige forhold, der giver anledning til kritiske bemærkninger. Alligevel kommer revisionselskabet med 22 anbefalinger, hvor de påpeger særlige risici. Herunder eksempler på nogle af de iagttagelser revisionselskabet mener bør have høj prioritet.

  • Der foreligger ikke en klar governance- og ansvarsstruktur ift. hvilke risici, der styres efter, hvilken monitorering der skal foretages, samt hvem der skal være ansvarlig.
  • Der er en risiko for, at betaling sker til forkert bankkonto.
  • Der kan være risiko for, at medarbejdere ikke har korrekte rettigheder og kan godkende fakturaer, der er udenfor deres bemyndigelse.
  • Der er en risiko for, at fakturamanagere tildeler forkerte bemyndigelser eller rettigheder til medarbejdere, uden at det opdages.
  • Manglende whisteblower-ordning kan medføre risiko for, at væsentlige overtrædelse ikke identificeres og behandles.
Hvad er Bygningsstyrelsen?

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og bygherre med en samlet ejendomsportefølje fordelt på 4 mio. kvadratmeter og en administration af ca 1800 lejemål og byggesager for ca. 10 milliarder kroner.Bygningsstyrelsen er opdelt i tre kerneforretninger:

  1. Byggeri: Bygningsstyrelsen arbejder hele tiden på at opbygge en stærkere bygherrefunktion for varetagelse af byggeprojekter. Læs mere om denne del.
  2. Facility management: Bygningsstyrelsen har her fokus på at skabe integreret facility managementfunktion, der forsvarligt kan forvaltning af statens ejendomme. Læs mere om denne del.
  3. Udlejning: Bygningsstyrelsen udlejer og administrere statens ejendomme. Læs mere om denne del.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply