Skip to main content

 I dag er 11.000 sygeplejersker ansat i den private sektor, det svare til ca. 15 % af alle beskæftigede sygeplejersker. Tallet bygger på en undersøgelse udarbejdet af DSR, som OPS-Indsigt tidligere har analyseret. Her viser analysen, at der igennem de sidste fire år har været en vækst på 15 % af sygeplejersker i den private sektor, modsvaret af ca. 8 % i den offentlige sektor. Læs desuden: Markant vækst af sygeplejersker i den private sektorDet overrasker formanden, at myten om at DSR kun er til for offentligt ansatte lever OPS-Indsigt har spurgt Grete Christensen om, hvad der overrasker hende mest ved undersøgelsen og her nævner hun to ting. De omfattende muligheder sygeplejersker har i den private sektor, samt myten om DSR. ”En af de ting der overrasker er, hvor omfattende den private sektor er. Vi har jo bl.a. en del sygeplejersker, der nedsætter sig med deres egen virksomhed og sælger deres ydelser direkte til borgerne uden om det offentlige.” ”Det som har slået mig mest ved undersøgelsen er, at vi i mange år virkelig har arbejdet på at være fagforening for alle sygeplejersker, og alligevel lever myten om det modsatte flere steder,” siger Grete Christensen. Som eksempel på at DSR i mange år har haft et fokus på sygeplejerskerne i den private sektor nævner Grete Christensen, at DSR allerede med de første vikarbureauer var ude og forhandle overenskomster. “Og her husker jeg, at nogle medlemmer dengang sagde, hvordan kan I arbejde for dem, men det gør vi altså,” understreger hun. For Grete Christensen er det indlysende, at DSR hele tiden skal arbejde for alle sygeplejersker uanset om de er ansat i det offentlige eller det private fordi, som hun siger “Det er indlysende bedre, at sygeplejersker arbejder under en overenskomst end, at vi har et åbent marked.” Grete Christensen mener desuden, at det er en klar myte, at DSR kun er til for offentligt ansatte. ”Du kan spørge, om vi har gjort det godt nok, og her er virkeligheden jo tit den, at vi mennesker får låst os fast i en mening om hvordan noget er og ikke rigtig rokket ved den. Så undersøgelsen giver naturligvis anledning til nye tiltag.”I hovedstaden har man oprettet et special-team, der er målrette privatansatte Langt de fleste sygeplejersker der er privatansatte findes i hovedstadsområdet. “Derfor har vi oprettet et privatteam, der målrettet og juridisk er gearet til at rådgive privatansatte sygeplejersker, som typisk er ansat på kontrakter og derfor uden for overenskomsten,” fortæller kredsnæstformand i DSR, Hanne Krogh. Hun har selv tidligere været privatansat som arbejdsmiljøkonsulent. ”Jeg brænder jo for det her område, som vi har haft en del myter omkring, men fakta er, at DSR også er fagforening for dem. Vi har derfor i hele organisationen arbejdet meget bevidst med at styrke kontakten til vores privatansatte medlemmer, for at vise at vi også er til for dem,” fortæller Hanne Krogh. Men hvad gør man som fagforening, når man støder på en myte om, at man kun varetager de offentliges interesse. Ifølge Hanne Krogh handler det om at smøge ærmerne op og peger på en række af de ting DSR har sat iværk. ”Vi har for eksempel skrevet ud til alle de privatansatte og spurgt, om de kunne komme med en god historie fra deres virkelighed som privatansatte. Og jeg kan sige dig, at vi blev overvældet af den faglighed og det engagement vi fik tilbage,” fortælle Hanne Krog. ”Denne direkte kontakt gav os over 20 velbeskrevne historier, der resulterede i at fagbladet sygeplejersken nu har et helt tema om de privatansatte sygeplejersker.” Herudover har DSR lavet en række medlemstilbud, der er målrettet de sygeplejersker, der arbejder i det private. “Vi har bl.a. afholdt nogle tæt pakkede møder med op til 70 deltagere, og i den digitale verden har vi lige afviklet et webinar, hvor privatansatte kunne få gode råd i forhold til bl.a. ansættelseskontrakt og lønforhandling,” kortæller Hanne Krog Hertil kommer et nyt site på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside målrettet privatansatte, dsr.dk/privat.Der er plads til private virksomheder i sundhedssektoren, så længe den væsentligste del er styret af en offentlig stærk sektor Dansk Sygeplejeråd har været kendt som modstander af udlicitering og private virksomheders indtrængen på velfærdsområdet. Det fører naturligt til spørgsmålet om det ikke er lidt dobbelt, både at slå sig op som alle sygeplejerskers fagforening incl. de privatansatte og så være modstander af udlicitering? ”At vi også er fagforening for privat ansatte ændre ikke ved vores grundlæggende sundhedspolitiske holdning, nemlig at den væsentligste del af sundhedssektoren skal være finansieret, styret og drevet af en stærk offentlig sektor,” svare Grete Christensen. Og fortsætter ”Det er en klar holdning vi har haft i mange år, men det ændre jo ikke ved, at der kommer flere og flere private virksomheder.” Noget kunne altså tyde på, at DSR har en opblødning ift. den private sektor. Det kan man også iagttage hos andre fagforeninger som FOA, men heller ikke mere end at man fortsat vil kæmpe for, at den væsentligste del af  sundhedssektoren er finansieret, styret og drevet af en offentlig sektor.Med en lavere organisationsprocent blandt de privatansatte står DSR med en klar opgave På spørgsmålet om hvorvidt DSR er skræmt af den stigende vækst af sygeplejersker, der søger ud i den private sektor, svare Grete Christensen. ”Nej det skræmmer os ikke, at flere søger til den private sektor. Du skal huske på, at balancen er fortsat, at der er en kraftig overvægt af offentligt ansatte sygeplejersker.” ”Når vi ser på organisationsprocenten, så er den lavere blandt de sygeplejersker, der er ansat i den private sektor, og det er her, at vi har en opgave med at få formidlet, at vi er alle sygeplejerskers fagforening.” ”Situationen er jo den, at når vi forhandler med Dansk Erhverv eller Dansk Industri, så er det ikke en lille ting vi sidder og drøfter. Det er 40 overenskomster, som vi jo  forhandler mhp. at give alle sygeplejersker de bedst mulige løn og arbejdsvilkår.” ”Vores overenskomster dækker jo også dem, der ikke er medlem.” Læs også: Kortere beslutningsveje i den private plejesektor tiltrak sygeplejerske

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply