Skip to main content

En ny undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd viser, at de sygeplejersker der typisk søger ud i den private sektor er erfarne over 30 år og så skifter de typisk til stillinger, der ikke ligger inden for basissygeplejen. Læs i øvrigt artiklen: Markant vækst af sygeplejersker i den private sektor”Det er vigtigt at understrege, at mit skifte ikke er et fravalg, men om et personligt tilvalg, for jeg har altid været glad for at være i det offentlige, så derfor er skiftet et stort skridt.”Fortællere Louise Rolff, da OPS-indsigt taler med hende. Louise er uddannet sygeplejersker og efterfølgende kandidat fra sundhedsfagligt fakultet på Københavns Universitet.Hun har tidligere arbejdet som risikomanager i hospitalsvæsnet, men blev for headhuntet som kvalitetsudvikler til Attendo Care, der er en af Sveriges ældste private pleje- og omsorgsvirksomheder.Baggrunden for Louises skifte til private sektor, hænger sammen med flere ting, fortæller hun.”For det første havde jeg været en del år på mit gamle arbejde og var moden til, at der skulle ske noget nyt. Jeg er nok lidt atypisk for dem, der skifter, for jeg kom fra en priviligeret stilling, hvor man ikke skiftende vagter eller tunge løft.””Jeg gjorde mig mange overvejelser inden jeg sagde ja. Det som tiltalte mig var de meget anderledes vilkår i form af betydeligt kortere beslutningsveje. Og det ville jeg gerne opleve”

Det offentlige er en supertanker, med mange parametre og målsætninger

Hvad er det så Louise har oplevet var anderledes i skiftet fra den offentlige sektor til den private?”Vilkårene er så meget anderledes i den private sektor. Når du arbejder i det offentlige, befinder du dig på en supertanker, som ikke lige skifter retning, før det har været forbi forskellige udvalg og ledelseslag. fortæller Louise””I det private er vi anderledes afhængig af, at vi levere god kvalitet hver gang. Det betyder ikke, at kvaliteten er dårlig i det offentlige sygehusvæsen, for her har man også et stærkt fokus på kvalitet, hvor man hele tiden har en række af udvalgte parametre og målsætninger som styre vores dagligdag. Det som er anderledes er, at i det offentlige er vi er ikke i samme grad afhængig af den leverede kvalitet ift om patienterne vælger os, for de skal nok komme.”

I den offentlige sektor er borgeren forbruger, i den  private sektor er borgeren kunden og kan stemme med fødderne

I det offentlige kommer der altid en borger og personalet skal på samme måde som i det private modtage borgeren, men alligevel oplever Louise situationen meget anderledes.“Situationen er helt anderledes i en privat virksomhed som Attendo, for her stemmer borgerne med fødderne og netop derfor bliver det så vigtigt, at vi formidler til borgeren, hvorfor vi gør som vi gør. – Og det er det som tiltrækker mig””Det vigtigste for os er, at vi levere god kvalitet og vi i kontakt med borgeren får det formidlet.””For mig er det rigtig vigtigt, at vi i Attendo har en sammenhæng mellem procedure, kvalitetsmålinger, leverancen og borgerens oplevelse”Her peger Louise ned i noget af den kritik der ind i mellem har været af den offentlige velfærdssektor, hvor personalet har oplevet manglende kobling mellem kvalitetsmålinger,  og overførsel til praksis.”På mange måder er forskellen mellem det offentlige og private, at i det offentlige er borgeren forbruger, hvor borgeren er kunden i den private sektor,” forklare Louise Rolff

Har skulle bryde med den trygge overenskomstramme

”Jeg har skulle bryde ud af den trygge overenskomstmæssige ramme og gå over på en kontrakt og i den sammenhæng var det vanskeligt for min fagforening at rådgive,” fortæller Louise Rolff.“Det glæder mig derfor, at DSR nu sætter fokus på os der er ansat i den private sektor, så fagforeningen kommer til at afspejle deres medlemmers virke.””Men det er klart, at det i et traditionelt overenskomstmæssige perspektiv vil betyde, at fagforeningerne på sigt vil være mindre homogene.” Afslutter Louise RolffFakta om Attendo

  • Attendo leverer velfærdsydelser til personer med handicap samt omsorg til udsatte børn og deres familier samt ældrepleje.
  • I Danmark har Attendo været en stabil partner for kommunerne siden 1996. I dag samarbejder Attendo blandt andet med Frederikssund, Greve, Gribskov, Kolding, København og Vejle om leverance af hjemmepleje, sygepleje og plejecentre.
  • Attendo er Sveriges ældste pleje- og omsorgsvirksomhed, der blev grundlagt i midten af 80´erne. I dag har koncernen godt 24.000 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Virksomheden er børsnoteret i Stockholm.
  • Virksomheden er kendt som pioner inden for velfærdsydelser. Attendo var således den første i branchen til at udgive et kvalitetsregnskab, hvor alle virksomhedens kvalitetsdata er samlet. Alle medarbejdere er involveret i kvalitetsarbejdet, der drejer sig om at udføre, følge op og udvikle på kvaliteten i hele virksomheden.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply