Skip to main content

11.000 sygeplejersker arbejder i dag i en privat virksomhed. Det svarer til lidt over 15 pct. af alle sygeplejersker, der er i arbejde viser analysen som Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet på basis af tal fra Danmarks Statistik.Undersøgelsen viser desuden, at blandt de sygeplejersker, der har skiftet job i løbet af første halvår af 2019, er 9 pct. skiftet fra en stilling i det offentlige til et job i det private. Kun 4 pct. er skiftet den modsatte vej.En markant vækst af sygeplejersker på 15 % i den private sektor mod kun 8 % i den offentligeI analysen skriver DSR, at antallet af sygeplejersker der søger mod den private sektor i gennem de sidste 10 år er steget med 9 %, mod 13 % i den offentlige sektor. Dykker man derimod ned i Dansk Sygeplejeråds egne tal, tegner der sig det omvendte billede, hvis du blot ser på de sidste 8 år.Den samlede vækst af privat ansatte sygeplejersker er nemlig steget markant de seneste 8 år, meget mere end det umiddelbart fremgår af Dansk Sygeplejeråds analyse. I perioden 2011 – 2018  kan man af tallene se, at væksten i den private sektor er på godt 15 %, modsvaret af ca 8 % i den offentlige sektor.Fra 2011 og frem til 2015  følges den procentvise vækst af sygeplejersker ansat enten i den offentlige eller den private sektor ad. Procentuel ligger det og svinger mellem 1 og 3 procent frem til 2015, hvor den offentlige sektor i hele perioden har en lidt større vækst. Herefter er der en markant stigning i væksten i den private sektor og et mindre fald i den offentlige sektorEgen graf baseret på tal fra analyse fortaget af DSRKun 4 %  er skiftet tilbage til den offentlige sektorUndersøgelsen viser desuden, at blandt de sygeplejersker, der har skiftet job i løbet af første halvår af 2019, er 9 pct. skiftet fra en stilling i det offentlige til et job i det private. Kun 4 pct. er skiftet den modsatte vej.Der er med andre ord tale om at den private sektor er i færd med at dræne den offentlige sektor

De fleste søger mod jobs uden for faget

Ser man på hvor sygeplejerskerne søger hen, tegner der sig to billedere. Dem der bliver i faget og dem som får andre typer af jobs i den private sektor. Inden for faget er der en vækst på 12 % over de sidste 8 år og det ligger på linje med væksten i det offentlige. Ser man derimod på væksten blandt dem som får andre typer af jobs, så er det helt klart her at væksten er størst. Her har den private sektor en vækst på 19 %, hvor den offentlige sektor kun har 13 % i vækst. Ser man på jobfunktioner så er 20 pct. af de privatansatte sygeplejersker beskæftiget i almen praksis.

Gruppen af sygeplejersker i ”andre brancher” tæller 59 pct. og spænder over en bred pallette af jobtyper og funktioner, herunder hjemmepleje, hvor der er opgjort relativ få.

Den private sektor tiltrækker de erfarne

Den viden, sygeplejerskerne tager med sig til ansættelser i private virksomheder, stammer typisk fra flere års erfaring som sygeplejerske på sygehuse eller i kommuner. Det viser undersøgelsen om jobskifter.Her fremgår det, at de, der bliver privatansat, typisk er over 30 år. Og jo ældre sygeplejerskerne bliver, jo større er andelen, der skifter fra offentlig til privat eller privat til privat.OPS-Indsigt har henvendt sig til formanden for Dansk Sygepleje Råd, Grete Christensen mhp bl.a. at få svar på om væksten af sygeplejersker overrasker hende. Læs i næste uge, hvad hun svare.

Måske har den private sektor lettere ved at tiltrække sygeplejersker

OPS indsigt har i lyset af rekrutteringsudfordringen, som har været gentaget indtil flere gange under valgkampen, spurgt et bredt udsnit af virksomheder, der har sygeplejersker ansat. Fælles for dem er, at de ikke kan genkende rekrutteringsudfordringen, men ingen har lyst til at blive citeret i den sammenhæng.I Danske Erhverv ser markedschef Morten Jung, det som positivt, at den private sektor kan tiltrække kompetente medarbejder, når dansk erhvervsliv skal understøtte offentlig velfærdsservice.Og arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, Peter Halkjær bekræfter, at der generelt er store rekrutteringsudfordringer. Han henviser til en ny rekrutterings survey fra STAR der viser, at der er en forgæves rekruttering på 18 % ift sygeplejersker, når man ser området under et (både den offentlige og private sektor)“Men her skal man huske på, at det i halvdelen af tilfældene lykkedes at besætte de ledige stillinger med en anden faggruppe,” siger han og fortsætter.“Sammenligner vi sygeplejeområdet med andre stillingsområder, så er 18 % forgæves rekruttering ikke så slemt. På andre områder har vi betyderlige vanskeligheder med op til 30 % forgæves rekruttering. Virkeligheden er jo den, at vi i høj grad mangler arbejdskraft,” siger Peter Halkjær

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply