Skip to main content

Kammeradvokaten vurdere, at trods fejl og problemer kan staten ikke stoppe kontrakten med tolkefirmaet EasyTranslate før tid, selv om DF presser på.

På trods af problemer med firmaet EasyTranslate, der leverer tolke til blandt andet politiet, domstolene og Udlændingestyrelsen, kan justitsministeriets aftale med selskabet ikke opsiges. Det vurderer Kammeradvokaten. Aftalen løber frem til april 2021.Meldingen fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Dansk Folkepartis Peter Skaarup (DF). Der mener, at der skal være en konsekvens nu og her, men dette er altså ikke muligt i følge Kammeradvokaten.“Kammeradvokaten har konstateret, at der er tilfælde af misligholdelse af kontrakten fra EasyTranslates side. Men Kammeradvokaten vurderer samtidig, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt grundlag for at hæve kontrakten,” skriver Nick Hækkerup i en kommentar.Læs i øvrigt: OVERBLIK: Nyt tolkefirma har været kritiseret fra start

DF spurgte ministeren om muligheden for at opsige en aftale efter en række historier i pressen

Peter Skaarup spurgte ministeren til muligheden for at opsige aftale med EasyTranslate efter en lang række historier i pressen om, at tolkefirmaet har svigtet på væsentlige områder.Sagen handler ifølge flere parter om dårlig tolkning, at tolke er udeblevet fra retssager, de var booket til, at firmaet generelt ikke har tolke nok til at løfte opgaven samt at tolke har manglet sikkerhedsgodkendelser.

Ministeren har bedt kammeradvokaten revurdere muligheden for at ophæve kontrakten ved årsskiftet

“Jeg har bedt Rigspolitiet om nu at sikre en endog meget tæt kontraktstyring med EasyTranslate. Og jeg har samtidig bedt Rigspolitiet om at sikre, at Kammeradvokaten ved årsskiftet foretager en ny vurdering af, om kontrakten kan hæves,” skriver Nick Hækkerup.Ministeren har indført et klagesystem, så alle klager over tolkning bliver noteret og kan tages med, hvis Kammeradvokaten igen kigger på, om EasyTranslate kan fyres.Af svaret til Folketinget fremgår det, at Rigspolitiet i august har gennemført en evaluering af EasyTranslate, og i den forbindelse har bedt Kammeradvokaten se på, om man kan opsige aftalen med selskabet.

Kammeradvokaten iagttager flere problematiske forhold, som dog ikke er et tegn på væsentlig misligholdelse

“Der er flere problematiske forhold, der med rette kan påtales over for EasyTranslate, herunder at visse udsagn i EasyTranslates tilbud fremstår overdrevne eller grænsende til det usande, ligesom der i en række tilfælde ikke er leveret tolke, ikke sket rettidig levering, det leverede har fremstået mangelfuldt, eller der er konstateret fejl i faktureringen.”På det foreliggende grundlag er der dog ingen af disse forhold, der efter vores vurdering hverken enkeltvis eller samlet udgør væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen,” skriver Kammeradvokaten.Kammeradvokaten skriver dog yderligere, at der er noteret “en række forhold”, der kan være nok til at opsige aftalen, hvis der ikke bliver rettet op på dem.Direktøren udtaler sig i en mail til Ritzau, efter at Kammeradvokaten har vurderet, at Justitsministeriets aftale med selskabet ikke kan opsiges trods problemer.

EasyTranslate tager Kammeradvokatens redegørelse til efterretning.

“Der har været problemer, som dog ikke er så alvorlige, at der er grundlag for at opsige kontrakten. Nu vil vi arbejde hårdt på at løse problemerne i samarbejde med Rigspolitiet, siger direktør Frederik R. Pedersen.Igennem EasyTranslates bookingportal er der ifølge Rigspolitiet kommet 172 klager i perioden fra 1. april til 31. juli i år. De fleste af klagerne handler om, at tolke ikke er mødt op.I samme periode som der er indløbet 172 klager er der afviklet i alt 16.802 tolkninger./hou/ritzau/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply