Skip to main content

Både i Dansk Industri og i FOA er man meget bekymrede.“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Dansk Industri er meget bekymrede for situationen i Gribskov Kommune,” siger Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri“Vi har haft bekymringen et stykke tid og derfor har vi, uden at gå ind i den konkrete forhandling mellem kommunen og leverandørerne, sammen med FOA rettet henvendelse til kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune for at finde en løsning, der sikrede de implicerede medarbejdere,” forklarer Jakob Scharff.Det bekræftes af næsteformand i FOA Thomas Enghausen.“Det FOA har gjort er, at vi sammen med Dansk Industri i april skrev en fælles henvendelse til alle medlemmer af Gribskov byråd. Det var en appel med henblik på bl.a. at få afklaret medarbejders fremtid i hjemmeplejen. Vi ville undgå de konsekvenser, som en uafklaret situation for både ansatte og borgerne kan medføre,” siger han.”Henvendelsen skal også ses i lyset at de rekrutteringsudfordringer der er på området og dermed frygten for, at medarbejderne i en uafklaret periode søger andet arbejde, hvilket kunne få konsekvenser for kvaliteten og serviceniveauet.”Han bekræfter, at FOA ” ikke fået noget respons på den fælles henvendelse til kommunen.Både FOA og Dansk Industri er bekymrede for at ingen leverandører vil søge om godkendelse på de vilkår“Det er en kedelig tendens. Vi ser gang på gang kommuner dumpe prisen for levering af ældrepleje. Hver gang øger man risikoen for konkurser og dermed usikkerheden for ansatte i private plejefirmaer og for borgerne, som fra den ene dag til den anden kan stå uden hjælp,” forklare Thomas Enghausen.Om 48 timer udløber fristen for at byde ind på Gribskov Kommunes udbud af ældreplejen. Indtil videre har ingen private leverandører budt ind og det bekymrer i Dansk Industri.“Vi er bekymrede for, at ingen private leverandører vil være interesserede i at søge godkendelse på de vilkår, som kommunen har fastsat i materialet. Men vi afventer samtidig situationen eftersom der er endnu nogle dage, inden kommunens deadline, for at private virksomheder kan søge om godkendelse i kommunen, udløber,” siger Jakob Scharff, der fortsat håber på at der findes en løsning på den fastlåste situation som Gribskov Kommune har bragt sig selv i.FOA`s næstformand: Det bør være et wakeup call Estrids Pleje har gennem mange år været godkendt til at levere pleje i Gribskov Kommune, men trak sig i følge direktør Kenneth Kammerdahl lidt før en anden lokal plejevirksomhed, Bonderosen, gik konkurs.“Det satte jo ligesom tingene i perspektiv, da vi samtidig kunne se, at der heller ikke den gang var balance mellem kommunens kvalitetskrav og de priser, vi kunne få. Jeg tror ikke, at der er nogen, som vil være uenig med mig i, at 30 kr. i døgnet, som det var dengang, for en sygeplejeydelse, med borgerbesøg flere gange i døgnet, er en uholdbar pris,” siger han.I FOA ryster man på hovedet over prissætningen i Gribskov Kommune.“Det bør være et wakeupcall for kommunerne, når private virksomheder siger nej tak til at løse opgaverne. Ældrepleje af en ordentlig kvalitet koster – uanset om det er et privat firma eller kommunens egen ældrepleje, der leverer,” siger Thomas Enghausen.Der er total radiotavshed fra kommunen Kenneth Kammerdahl har ligesom FOA og Dansk Industri forsøgt at komme i dialog med Gribskov Kommune, for egentlig vil firmaet gerne opgaven, siger han, men det er der ikke kommet noget ud af.“Det eneste jeg har fået en SMS, hvor borgmester Anders Gerner Frost bl.a. skriver:“Kære Kenneth. Jeg er ikke enig med dig. Jeg er faktisk meget sikker på, at Attendo har tjent penge på hjemmepleje og det er der også andre der har. …”Den har Kenneth Kammerdahl, så bl.a. svaret følgende på: ” Hej Anders tak for dit svar, jeg er ikke enig…, der er flere parametre som er galt sat sammen både under udbuddet men også under den nye godkendelsesordning…, jeg tager dog gerne et afklarende møde hvis du måtte ønske dette. Bh Kenneth“Siden har jeg ikke hørt mere,” fortæller Kenneth Kammerdahl. ”Der er total radiotavshed og mit bud er, at hvis ikke kommunen hæver prisen med 10 milloner kroner for opgaven, så vil det være risikofyldt for både leverandører, ansatte og borgere.”Hos FOA siger man lige ud, at kommunen gambler med borgerne og de ansattes sikkerhed.“Selv hvis en leverandør skulle byde ind på opgaven til den lave pris, ville både borgere og medarbejdere stå uden hjælp og arbejde, hvis leverandøren, som vi har set så mange gange før, må gå konkurs,” siger Thomas Enghausen.Kommunen har tilbudt 15 millioner kroner under beregnet prisOPS-Indsigt har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Gribskov Kommune, men kommunen er begge gange vendt tilbage med en besked om at man vender tilbage.Senest har OPS-Indsigt forsøgt, at få en kopi af kammeradvokatens prisberegning og anbefaling på pris til kommunen, ud fra den betragtning, at der kan være andre perspektiver på pris end dem der er kommet frem i pressen.Af et åbent referat fra et politisk udvalgsmøde d. 27. marts 2019 fremgår det, at Gribskov Kommune selv har beregnet, at udgifterne til hjemmeplejen udgør cirka 100 millioner kroner. Her skal man så have in mente, at kommunen kun har tilbudt de private leverandører 85 millioner kroner for opgaven – altså 15 millioner kroner mindre.Kommunen skal vælge imellem lavere kvalitet eller højere prisKommunen er ifølge interne papirer helt bevidst om, at den enten må reducere serviceniveauet eller øge prisen, hvis man skal få hjemmeplejen til de 85 millioner kroner, som indgår i budgetaftalen.Ifølge en dagsorden til et møde den 27. marts 2019 hedder det som en kommentar til beregningen på 100 millioner kroner, ”at der enten er behov for at reducere i serviceniveauet eller tilføre flere midler, hvis budgetrammen skal overholdes.”Af det godkendelsesmateriale leverandørerne har fået fremgår det ikke, at serviceniveauet er reduceret.“Tværtigmod er der rykket om ift. videredelegeret sygepleje, og her ser til ud til, at man kan forvente at få flere opgaver til en dagstakst på 60 kr. med flere besøg,” forklarer Kenneth Kammerdahl. “Hertil kommer, at vi i øjeblikket har en stærk opgaveglidning fra sygehus til hjemmeplejeområdet, forstået som det nære sundhedsvæsen og de opgaver er slet ikke defineret.”  

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply