Skip to main content

Flere ældre, nye forventninger og dermed et øget demografisk pres får nu Dansk Erhverv til at foreslå en ældrekommission. En bred samfundssamtale skal forventningsafstemme og se på nye muligheder, mener erhvervsorganisationen.Af Steen HoumarkFriske beregninger fra Finansministeriet viser, at den kraftige stigning i antallet af ældre frem mod 2025 kan forklare 70 procent af de offentlige udgifter som den demografiske udvikling giver anledning til, eller op mod 14 mia. kroner ekstra de næste 5 år.Det har nu fået Dansk Erhverv,  hvis medlemmer bl.a. driver friplejehjem og hjemmepleje, til at foreslå nedsættelsen af en ældrekommission efter et Folketingsvalg. Dansk Erhverv luftede første gang ideen om en Ældrekommission i Politiken den 28. april og her bakkede blandt andre Ældre Sagen og Altzheimerforeningen op om tanken.

Vi skal gøre noget nyt, hvis vi skal imødegå det demografiske pres

Rasmus Larsen Lindblom, der er velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv peger på, at selvom diskussionerne om demografiske pres og fremskrivning ikke er hugget i sten, så taler tallene her deres tydelige sprog. Og særligt, hvis vi ikke gør noget nyt, i forhold til, hvad vi gør i dag. Derfor er ganske enkelt brug for en bredere samfundssamtale om nye løsninger, mener erhvervsorganisationen.

Høje forventninger og øget mobilitet blandt ældre gør det svært at styre for kommunerne

Behovet for en bred diskussion om forventningsafstemning i forhold til de kommende generationer af ældre, understøttes af at denne gruppe stempler ind i alderdommen med mere individuelle forventninger, men også med større opsparinger. Et bagtæppe der kan være grundlag for høje forventninger til service og øget mobilitet, hvor flere ældre flytter derhen hvor de ser muligheden for at få deres behov opfyldt. Eksempelvis seniorfællesskaber eller tættere på børn- og børnebørn.  Det sidste gør det svært for kommunerne at planlægge økonomisk.

Vinduet for prioritering af vores velfærd er ikke så stort hvis vi også skal nå at omlægge på en forsvarlig måde

Med de nye beregninger fra Finansministeriet tegner der sig et billede af nogle udfordringer, hvor vi inden for en relativ kort årrække vil skulle prioritere og omlægge velfærden som vi kender den i dag. Udfordringen er blot, hvem vil starte den?

Vi skal stoppe med at kæmpe om definitionsretten “fra hvert vores hjørne”

Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Rasmus Larsen Lindblom peger på, at debatten om en fremtidssikring af ældreplejen i dag, stort set, foregår ”fra hvert sit hjørne”, men at der er brug for alle perspektiver for at imødekomme de fælles udfordringer. Fra de faglige organisationer, kommunerne, borger- og patientforeninger og erhvervslivet.

En ældrekommission skal ta et 360 graders tjek og komme med løsninger 

Dansk Erhverv lægger altså op til at alle kommer ud af “deres hjørne” og konstruktivt arbejder på tværs af sektorer i erkendelse af at vi skal prioritere i samfundets service og ressourcer. En ældrekommission skal ifølge Dansk Erhverv blandt andet se på, hvordan og med hvilke forventninger nye generationer af ældre møder velfærdssamfundet, når de får behov for pleje og omsorg. Herunder løsninger for, hvordan vi i nye former for partnerskaber får bygget tilstrækkeligt med plejehjemspladser, samt styrket  forudsætningerne for mere medbestemmelse, valgfrihed og anvendelse af velfærdsteknologi.Kilder Finansministeriet og Dansk Erhverv.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply