Region Sjælland

  Region Sjælland

  For at skaffe læger til ydreområderne har Region Sjælland oprettet en række regionale nærklinikker, men de har stort set kun været bemandet med lægevikarer viser en aktindsigt.

  Region Sjælland poster millioner efter lægevikarer i nærklinikker

  I en tid med lægemangel og stigende timepriser på lægevikarer var der kun én vikarvirksomhed, der i 2021 havde succes med at levere læger til Regions Sjællands tre nærklinikker inden for rammeaftalen, svarende til en omsætning på plus seks millioner kroner. Vi har kontaktet både region og virksomhed.
  Det var tilbage i 2015, at Peter Trans sammen med flere andre blev anholdt i en sag om mulig bestikkelse. Siden blev han af landsretten dømt for mandatsvig, men sagen gik om, og torsdag er resultatet blevet en frifindelse. (

  Topchef i Atea får omgjort tidligere dom ved Landsretten

  I alt 80 gange har den tidligere koncerndirektør deltaget i retsmøder, før han torsdag fik omgjort sin dom.
  I Region Midtjylland har man et planlagt merforbrug på 33,1 mio. kr. som følge af hjemtagningen af ambulancedriften.

  Opråb: Borgerne risikerer at betale høj pris for regionale hjemtagninger

  Det har stor betydning om regioner anvender kontrolbud eller kontrolberegninger ved et udbud. Resultaterne fra fire regioners udbud af ambulancer viser, at kontrolberegninger kan øge hjemtagelsen. I en enkelt region har det givet et merforbrug i millionklassen og det kalder på et øget politisk fokus.
  I efteråret tabte de to regioner Midtjylland og Hovedstaden en millionsag i Klagenævnet for Udbud og nu er det så fire regioner i en anden sag.

  Regioners indkøb af ambulancer var ulovlig

  Regionerne har det sidste år været en hyppig gæst i Klagenævnet for Udbud og tabt flere klagesager. I efteråret 2021 afstedkom det en erstatning i millionklassen for to regioner og aktuelt har fire regioner tabt en sag til en udbudsværdi af en halv milliard. - Men begår regionerne for mange fejl?
  Det kræver en kæmpe logistisk go styringsmæssig indsats, at opskalere vaccineindsatsen, derfor henter de danske regioner hjælp fra den private sektor.

  Private løfter vaccineindsats i alle regioner

  De danske regioner er i gang med den største opskalering af vaccinationsindsatsen, siden Corona-pandemien brød ud. Over en halv million stik forventer de fem regioner at uddele i denne uge og det er kun muligt, hvis man trækker på den private sektor. Læs hvordan regionerne har grebet det an.
  Sygeplejepersonale har siden regeringens indgreb omkring deres overenskomst 2021 vist deres utilfredshed ved punktstrejker. Nu kan man se, at stadig flere søger over i private vikarbureauer

  Utilfredshed får sygeplejersker til at søge ind i private vikarbureauer

  Der startede en ond selvforstærkende cirkel for regionerne, da de ikke kunne imødekomme sygeplejerskernes krav om højre løn og forbedrede arbejdsforhold ved overenskomstforhandlingerne. Utilfredshed, højre løn og fleksibilitet får nu sygeplejersker i hobetal til, at søge over i det private.
  Region Sjælland har besluttet at hjemtage to ud af fire ambulanceområder i 2024, men noget tyder på, at man vil hjemtage mere end det.

  Konstitueringsaftale i Region Sjælland kan give mere hjemtagning

  Er der sket et skred under konstitueringen eller har det altid været tanken, at regionen vil hjemtage mere end halvdelen af ambulancedriften, selvom en politisk aftale fra 2020 siger noget andet? OPS-Indsigt har spurgt flere politikere og regionens administration og stødt på et par sprogblomster.
  Region Sjælland havde i forvejen en rammeaftale med fire leverandører om levering af lægevikarer. Alligevel indgik man en femte aftale med en anden, men den kom aldrig i udbud. (Arkivfoto)

  Region Sjælland indkøbte for millioner uden om udbudsloven

  Det har kostet skatteyderne 745.000 kr. at Regions Sjælland brød udbudsloven og indkøbte vikarlæger til et sygehus uden om en eksisterende rammeaftale. En kendelse fra Klagenævnet for Udbud viser vigtigheden af at ordregiver bruger tid på dokumenteret, at vurdere kontraktens værdi, inden den bydes ud.
  Region Sjælland og regionrådsformand Heino Knudsen (S) sidder med et et vaskeægte "wicked problem", hvor man har forsøgt at løse lægedækningsudfordringen, men løsningen har tilsyneladende blot skabt nogle andre problemer.

  Kedelig effekt af regionalt prestigeprojekt – øgede udgifter og lukning af lægeklinikker

  I Region Sjælland bruger man flere skattekroner på at hyrer læger til egne nærklinikker, men man får ikke mere sundhed. Tværtimod er to private klinikker ved at lukke. Den siddende regionsformand er tavs og oppositionen er bekymret for brud på statsstøttereglerne. Vi har spurgt en ekspert.
  Mens de andre regioner de seneste år har droppet rollen som leverandør og lukket mange af deres egne lægeklinikker og lade markedet regulere sig selv, er Region Sjælland gået i en anden retning.

  Region Sjælland blev leverandør af almen praksis. Nu stikker udgifterne af

  Patienter på ventelister, timepriser på himmelflugt og et reduceret incitament for at starte egen praksis er nogle af de udfordringer, som markedet for almen praksis står med i Region Sjælland. ”Regionens beslutning om at drive lægeklinikker er ikke vokset i vores baghave,” lyder det fra PLO.
  Borgmestrene her får kamp til stregen, når det gælder om at beholde posten efter kommunalvalget.

  KV21: Hvilke borgmesterposter er på vippen i Region Sjælland?

  Der er spænding om udfaldet af kommunalvalget især i tre kommuner i Region Sjælland. Se kort over hvor der er borgmesterposter på vippen i regionen - og få baggrunden.