Pension

  Der er tre års forskel i tilbagetrækningsalderen mellem forskellige brancher med lavest og højest tilbagetrækningsalder. I gennemsnit trækker privatansatte sig senere end offentligt ansatte.

  Stort potentiale frigøres, hvis offentligt ansatte går på pension samtidig med de private

  Der er et stigende gab i tilbagetrækningsalderen mellem offentlige og private medarbejdere. De privat ansatte bliver langt længere på arbejdsmarkedet. Det indikerer, at vi har en skjult arbejdskraftreserve blandt medarbejderne i den offentlige sektor. Det kan man læse ud af en ny analyse.
  Byggeriet af et samlet psykiatrihospital i Aalborg bliver fremskyndet, fordi Regionsrådet har valgt at udbyde sidste etape som en OPP-model.

  Pensionsselskab investerer igen i nyt psykiatrihospital

  En OPP-løsning gør det muligt at fremskynde et dyrt hospitalsbyggeri i psykiatrien, så det står klar tidligere end, hvis det skulle finansieres over regionens anlægsramme.
  Statsminister Mette Frederiksen (S) forpligtede onsdag Danmark til at levere 35 gigawatt grøn energi som en del af en samlet plan med tre andre lande for at skrue energiproduktionen i Nordsøen op til 150 gigawatt.

  Investeringsselskab tilbyder staten ny energiø uden afregning

  Den grønne kapitalforvalter Copenhagen Infrastructure Partners fremlægger en plan for en energiø, som kan betales af private aktører. Tidligere på året fremlagde samme selskab en anden plan om Power-to-X ved vestkysten.
  PFA vil om kort tid stikke spaden i jorden til det første af en serie friplejehjem, men hvor kommer det første til at ligge?

  PFA er klar til at sætte spaden i jorden til det første af ti friplejehjem

  Pensionsselskabet PFA investerer lige nu milliarder i en vision om at bygge friplejehjem i kommunerne, der giver fortrinsret til selskabets pensionsopsparer. Den forretningsmæssige timing er god, da behovet for plejehjem bliver helt enormt de næste år og meget peger på, at vi kommer til at mangle pladser.
  Pensionbranchens oplæg til et nyt samarbejde mellem det offentlige og private aktører bygger også på bestræbelser om at give folketingspolitikerne fornyet mulighed for at investere i bedre velfærd til danskerne.

  Pensionsbranchen er klar til at indgå partnerskaber med dansk forsvar

  Landets pensionsselskaber kommer med et giganttilbud om offentlig-private partnerskaber, hvor man vil investerer milliarder af kroner i dansk militær og forsvar.
  ATP vil som en af de helt store spillere på det offentlige velfærdsmarked investere langsigtet i danske virksomheder.

  Tre topnavne fra dansk erhvervsliv træder ind i advisory board for ATP

  Pensionsselskabet ATP, der udbetaler to ud af tre velfærdskroner, har fået øje på gevinsten ved langsigtede investeringer i dansk erhvervsliv, men penge gør det ikke alene. Derfor trækkes kompetencer ind i et nyt advisory board, der skal gøre ATP til en mere attraktiv medinvestor, lyder det.
  Danmark er datamæssigt unik, fordi vi har mulighed for at koble data fra forskellige dataregistre. Derfor har det været muligt, at lave en undersøgelsen, der bl.a. afdækker medarbejdernes erhvervsindkomst efter en udlicitering.

  Udlicitering fører til lavere indkomster og øger forbruget af overførselsindkomster

  Et sæt forskere har fundet en brik i puslespillet om omkostninger ved udlicitering af offentlige opgaver. Øget forbrug af offentlige overførsler er en af konsekvenserne, men er det beviset for, at det er billigere at lade være med at udlicitere? OPS-Indsigt har talt med en af forskerne.
  Et stort byggeri med blandt andet plejeboliger skal bygges efter 'Herlev-modellen', som er et alternativ til friplejemodellen. (Animation)

  Alternativ OPP-model til friplejehjem – Et velfærdspolitisk kinderæg

  Kommunalpolitikerne i røde kommuner kan føle sig presset til at få bygget et friplejehjem, men nu findes der snart et alternativ. I Herlev Kommune har man indgået et OPP-samarbejde, hvor PensionDanmark investerer, bygger og ejer boligerne, og kommunen beholder plejedriften og anvisningsretten.
  I 2050 forventes en langt større andel af befolkningen at blive over 100 år. I dag er der 1200 personer over 100 år i Danmark. Det ventes at være mere end tredoblet til 4300 i 2050.

  Prognose: I 2050 vil der være dobbelt så mange over 80 år

  Der vil om 30 år være over 600.000 over 80 år i Danmark. Det svarer til en fordobling fra i dag. Udsigten til flere ældre vil blive en økonomisk udfordring for det danske velfærdssamfund, vurderer brancheorganisationen Forsikring & Pension.
  Privatansatte, der mister arbejdet skal ikke regne med at kunne hæve kontanthjælp på jobcenteret, hvis de har en pension. Læs hvad der er op og ned.

  Privatansatte kan ikke få kontanthjælp før de har brugt pensionen

  Statsminister Mette Frederiksen har flere gange adresseret, at Coronakrisen må ikke blive en krig mellem den offentlige og private sektor, men forskellene mellem de to sektorer tegnes lige nu op. Senest i debatten om privatansattes ulige mulighed for kontanthjælp.

  Her er dem, der vil bygge og driver nye friplejehjem

  Vi får behov for mange nye plejehjem inden for de næste ti år. Friplejehjem bygget og drevet af private investorer, nævnes ofte som løsningen, men hvem er de? Læs i denne analyse, hvor mange de er, hvilken erfaring de har og hvem der danner par med hvem.