Indkøb

  Hos brancheorganisationen DiaLab mener man, at der både er behov for en præcisering af udbudslovens muligheder for indkøb uden udbud

  Brancheorganisation tager minister på ordet og klager over Region Midtjylland

  På to samråd i juni afviste både justitsminister Mathias Tesfaye og sundhedsminister Magnus Heunicke at foretage en uvildig undersøgelse af indkøb af testkit til milliarder uden udbud, blandt andet med henvisning til at leverandørerne bare kunne klage.

  Systematisk og substantiel indføring i privat og offentligt samspil

  Anmeldelse: En interessant bog om offentligt-privat samspil er netop udgivet fra DJØF`s forlag. Den er en god introduktion til centrale begreber. Med et let sprog og en velunderbygget henvisning til forskning på området er den oplagt læsning i OPS-Danmark, men den indeholder et kinderæg af spørgsmål.
  Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2023 betyder, at kommunerne skal spare yderligere på eksterne konsulenter. Det ærgrer branchedirektør for DI-Rådgiverne, Katrine Ellersgaard Nielsen.

  Økonomiaftalen – Besparelser på konsulenter er som at pille håret af en skaldet

  Det minder om en rituel stammedans, når regeringen og KL beslutter sig for at spare endnu mere på eksterne konsulenter, men hvorfor er man hos DI-Rådgiverne mere bekymret for dem i den kommunale sektor end for branchens omsætning på kommunale opgaver?

  Økonomiaftalen er ikke et kinderæg

  Hvilke offentlig-private perspektiver indeholder kommunernes og regeringens aftale om økonomien for 2023 ud over et stort indhug i kommunernes anlægsramme? Redaktør Steen Houmark peger i denne kommentar på flere opmærksomhedspunkter.
  Københavns Kommune har i 2021 rejst krav om 4,2 millioner kroner mod selskabet Intervare, der står bag Nemlig.com, som leverede varer for kommunens ældre borgere, indtil kommunens politikere opsagde samarbejdet. Kravet bunder i, at kommunen mener, at Intervare ikke har overholdt de klausuler om arbejdsforhold, som de to parter har aftalt. (Arkivfoto).

  Københavns Kommune rejser millionkrav mod Nemlig.com-ejer

  Konflikten mellem Københavns Kommune og Nemlig.com fortsætter efter aftaleophør med millionkrav mod leverandøren.
  På Folkemødet har OPS-Indsigt inviteret en række skarpe aktører med indsigt i velfærd og offentlig-privat samarbejde. Du kan bl.a. møde: Viceborgmester i Gribskov Kommune, Anders Gerner Frost - Borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann - Branchedirektør Jakob Scharff, Dansk Industri - Administrerende direktør i Forenede Care, Stine Louise Eising von Christierson. - FOA’s Næstformand Thomas Enghausen - Markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung - Administrerende direktør i Incita, Christina Grøntved – Kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Eik Møller - Administrerende direktør i SKI, Signe Lynggard og Paw Jensen (S), Formand for sundhedsudvalget i Albertslund Kommune.

  Fremtidens velfærd – Hvordan gør vi det bedst og billigst?

  Dansk velfærd står med en serie af udfordringer, der med syvmile skridt nærmere sig en brændende platform. På Folkemødet åbner OPS-Indsigt døren op for tre intensive events, hvor omdrejningspunktet er fremtidens velfærd og løsningsmulighederne på tværs af den offentlige og private sektor.
  De daglige konkrete borgerrettede afgørelser som driver økonomien på socialområdet træffes mange steder, ude som inde af social- og sundhedsfagligt personale. (Arkivfoto)

  Kommentar: Markant uligevægt i ekspertpanel

  Regeringens nye ekspertudvalg, som skal afdække udfordringsbilledet på socialområdet, bør udvides med en række faglige og hverdags-ekspertorienterede kompetencer. Der er solid overvægt af akademia fra den offentlige sektor på et område med mange ikke-offentlige aktører.

  Offentlige indkøb – et spil om milliarder

  I april lancerede Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) et brætspil om udbuddets mange processer. Et læringsspil i bedste matadorstil for bl.a. offentlige indkøbere. Nu viser det sig, at spillet bliver overhalet af en privat udbyder, der har lanceret en onlineudgave med samme navn og formål.
  Ved grønne indkøb får indkøberen en ny rolle på de indre linjer i den offentlige organisation, lød det flere gange ved OPS-topmødet 2022.

  Bæredygtige indkøb er bare bedre for business

  Det betaler sig at producere bæredygtigt til det offentlige, hvad enten det handler om biotech eller genbrug af tøj. Grundlæggende skifter vi fra lineær til cirkulær økonomi med den indkøbsansvarlige som forandringsagent, lød det fra flere på årets offentlig-privat topmøde i Børssalen.

  Kommunernes samarbejde med den private sektor stiger for første gang i flere år

  Samarbejdet mellem kommuner og private leverandører er steget inden for det seneste år. Det viser en ny analyse, men hvad er der reelt tale om i kroner og øre, og hvilke kommuner er det som bidrager til stigningen?
  Grøn omstilling og indkøbspris skal sidestilles, fremgår det af et dagsordenspunkt ved næste kommunalbestyrelsesmøde på Frederiksberg.

  Kommunalbestyrelse skal drøfte CO2-skyggepris ved indkøb

  'Vil du sælge til kommunen, skal du konkurrere lige så hårdt på at sænke dit C02-udslip som at byde den bedste pris,' lyder det fra de Konservative på Frederiksberg. Partiet har bedt kommunalbestyrelsen drøfte indførelsen af en ”skyggepris” på leverandørernes forurening.

  Kommunerne bruger flere skattekroner på private botilbud

  Over de sidste ti år er kommunernes udgifter til private leverandører steget i faktiske kroner, men faldet relativt. Det viser en ny analyse - Læs og forstå, hvad der er op og ned