Herlev Kommune

  Det kan give rigtig god mening at lade et privat firma stå for finansiering af et byggeri, men ikke når formålet er at holde fast i en venstreorienteret ideologi, lyder det fra May-Britt Kattrup.

  Kommentar: Herlevmodellen – Det ufrie valg

  Det skal være borgerne, der afgør om plejedriften er velfungerende - ikke kommunaldirektøren sådan som Herlevmodellen lægger op til. Her tvinges borgere, der ønsker frit valg ud af kommunen, fordi kommunen fastholder et monopol, skriver May-Britt Kattrup i denne kommentar.
  Søren Andersen (th) peger i dette indlæg på flere ting som skal være på plads, hvis man skal have fair konkurrence og indfører Herlev-modellen.

  Debat: Tillad Herlev-modellen for plejehjem

  Jeg kan ikke se argumenter for, at Herlev-modellen ikke skal stå sin prøve, men det kræver, at der er reel fri konkurrence omkring plejehjem og leverancen af dem og her har vi behov for en række ændringer i den nuværende lovgivning, skriver direktør for Attendo Danmark, Søren Andersen.
  Professor Ole Helby mener, at den offentlige sektor ikke nødvendigvis sparer penge ved, at private investerer i offentlige byggerier, men i virkeligheden bare skubber nogle anlægsudgifter over i nogle andre kasser.

  Forsker: Det er et falsk argument, at det offentlige sparer ved privat investering i plejehjem

  Når kommunerne beslutter sig for at bygge plejehjem med privat finansiering, hvad enten det er friplejehjem eller efter en `Herlev-model´, så skal kommunalbestyrelsen have øje på totalomkostningerne, lyder det fra professor Ole Helby, der forsker i OPP-projekter.
  Administrerende direktør i Fonden Mariehjemmene, Malene Størup (tv) og Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet griber her fat udfordringer som beliggenhed, forsyningsforpligtelse, virksomhedsoverdragelse, huslejeniveauer og tilkøbsmuligheder i den private og kommunale plejehjemssektor.

  Professor: Herlev-modellen er egentlig en god ide

  Per Nikolaj Bukh der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og direktøren for Mariehjemmene, Malene Størup ser i et interview "Herlev-modellen" i et velfærdsperspektiv. Her peger de på en række opmærksomhedspunkter for fremtidens velfærd, blandt andet i forhold til friplejehjem.

  Herlev-modellen har ramt lystavlen, men ikke alle har samme bekymring

  Mandag ramte Herlev-modellen som et lynnedslag på en bar mark. Ingen kom til skade i denne omgang, men hvad har det givet af reaktioner i branchen for fripleje? OPS-Indsigt giver her et par nedslag.
  ”Jeg vil gerne slå fast, at vi har intet imod friplejehjem, men jeg må samtidig lige pege på, at vi i Danmark står over for en voldsom udfordring og den opgave tror jeg ganske enkelt ikke, at de private kan løse alene,” siger borgmester, Thomas Gyldal Pedersen.

  Borgmester: Det er ideologi at fastholde privatisering via tvang frem for frit valg

  Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Pedersen mener, at den såkaldte `Herlev-model´ er en innovativ gave til Folketinget og fremtidens plejesektor. Han peger i et interview på flere sammenhæng og perspektiver, som han mener modstanderne af modellen ikke har øje for, og som slet ikke er bragt frem.
  Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal (S) og den kommunale forvaltning beskyldes for at have tilbageholdt væsentlige oplysninger i sagen om `Herlevmodellen´, men har det noget på sig?

  Forsker om Herlevsag: Forståeligt hvis politikerne føler sig ført bag lyset

  I Herlev Kommune beskyldes borgmester og forvaltning for at skjule noget i sagen om `Herlevmodellen´. Af sagsoplæg til kommunalbestyrelsen fremgår det, at kommunen er i fortsat dialog med ministeriet. En aktindsigt viser dog noget andet, men hvad mener kommunaldirektøren?
  Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) besøger sammen med Statsministeren et plejehjem i kommunen tilbage i januar 2022. Borgmesteren og regeringen arbejder i øjeblikket på at få lovliggjort en ny model til at drive og bygge plejehjem. Herlev-modellen bliver den kaldt.

  Herlev-modellen for plejehjem kan undgå anlægsramme

  Herlev Kommune arbejder på en ny plejehjemsmodel, hvor kommunerne helt kan undgå at påvirke anlægsrammen. Den kan dermed blive en skarp konkurrent til friplejehjemmene.
  Herlevmodellen får ikke mange roser med på vejen. Det er uskønt, hvis en regering lader en borgmester af egen partifarve køre over for rødt, lyder det fra flere folketingspolitikere. De undre sig over, at kommunen bare fortsætter projektet, skønt det ikke er lovligt.

  Herlev-modellen minder om en trojansk hest

  Herlev Kommune har lanceret et velfærdspolitisk kinderæg på plejehjemsområdet. Modellen har dog vist sig ikke at være lovlig. Hos De Konservative kalder man det en trojansk hest i friplejen og i Venstre har man kaldt i samråd, for at afdække om der er urent trav hos ministeren og ministeriet.
  I Herlev kommune arbejder man på en skæv udgave af friplejehjemsmodellen, hvor man slipper for en privat plejeleverandør og da den endnu ikke er lovlig, vil ministeren gerne hjælpe. Læs i denne analyse, hvad der er op og ned.

  Herlevmodellen – et rødt forsøg på at omgå friplejemodellen

  Siden sommeren 2021 har Herlev Kommune vidst, at deres alternative model til friplejehjem, hvor man får alle fordelene, men slipper for en privat plejeleverandør ikke var lovlig. Alligevel har man arbejdet videre med modellen, og det gør man også på ministerniveau. Det viser en aktindsigt.
  Der sættes et stort spørgsmålstegn ved den såkaldte 'Herlev-model', som er en ny form for offentligt-privat partnerskab. Her er en animation af det tiltænkte plejecenter Hammergård i Herlev.

  Ministerier: Der mangler lovhjemmel til ny type plejehjem, bygget af private

  Der er stigende efterspørgsel på plejehjem. I Herlev Kommune vil man løse udfordringen ved at lade PensionDanmark opføre et nyt plejecenter. Men projektet mangler ifølge flere ministerier lovhjemmel, og kommunen kritiseres for at køre på trods viden om det manglende lovgrundlag.
  Frit valg af madleverandør har været meget omdiskuteret, fordi der findes så få store aktører og konkurrencen har været reduceret, men nu er der vel at ske noget.

  Kommune sikrer frit valg og afskaffer monopol

  En række kommuner lever ikke op til lovkravet om, at ældre skal have frit valg mellem to madleverandører. Den situation er nu brudt i Sorø. Det hilses velkommen af den nuværende leverandør i Sorø, der nu må opgive sit monopol. Vi vinder ved konkurrence, og det vil skærpe og gøre os endnu dygtigere, lyder det.