handicapreform

    Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) handler grundlæggende om retten til et frit liv uanset handicap”, siger LOBPAs direktør Michael Graatang til OPS-Indsigt (Modelfoto)

    Kommunerne har reduceret i tilgangen af hjælperordninger

    Tilgangen af nye BPA-ordninger er faldet med 50 procent de seneste fire år. Hos KL er meldingen, at kommunerne tidligere har været for rundhåndede. Hos interesseorganisationen LOBPA skriver formanden på Facebook, hvor skamfuld man kan opleve sig over at have vundet i det kommunale lotteri.