Byggeri

  Borgmester Knud Vincents og Peter Morgan fra PFA tager sammen med administrerende direktør i OK-Fonden Ulrik Ahrendt-Jensen første spadestik på byggegrunden i Slagelse Bypark

  Første spadestik til lille bydel med integreret ældreboligmiljø

  Pensionsselskabet PFA vil sammen med OK-fonden opfører boliger for livet til fremtidens ældre i ti kommuner. Første spadestik er nu taget i Slagelse, hvor man er gået i gang med at bygge en lille bydel, der huser mere end blot et friplejehjem.
  Hverdagen kan gå hen og blive mere grå for de ældre på plejehjem som følge af den nye økonomiaftale, vurderer professor Kurt Houlberg.

  Professor om stram aftale: Kommuner står med svære dilemmaer

  Både i forhold til anlæg og service er årets økonomiaftale bemærkelsesværdigt krisepræget, vurderer professor. Kommunerne kommer til at stå i en kattepine.
  De lokale håndværkerfirmaer i Næstved er glade for, at kommunen nu har sikret bedre forhold for lokale håndværksmestre.

  Ny udbudsmodel begejstrer lokale håndværkere

  I Næstved Kommune har politikerne ændret sine udbudsregler, så mindre, lokale firmaer får nemmere ved at byde ind på opgaverne. Modellen burde spredes til flere kommuner, mener DI Byggeri.
  Professor Ole Helby mener, at den offentlige sektor ikke nødvendigvis sparer penge ved, at private investerer i offentlige byggerier, men i virkeligheden bare skubber nogle anlægsudgifter over i nogle andre kasser.

  Forsker: Det er et falsk argument, at det offentlige sparer ved privat investering i plejehjem

  Når kommunerne beslutter sig for at bygge plejehjem med privat finansiering, hvad enten det er friplejehjem eller efter en `Herlev-model´, så skal kommunalbestyrelsen have øje på totalomkostningerne, lyder det fra professor Ole Helby, der forsker i OPP-projekter.
  Borgmestermøde i Industriens Hus i København om frikommuneforsøg. Her er det fra venstre Vardes borgmester Mads Sørensen (V) og vicedirektør og smv-chef Kim Haggren, Dansk Industri.

  Dansk Industri og Varde Kommune danner netværk for kommuner, der vil kæmpe sig fri af lovjungle

  Varde Kommune og Dansk Industri har samlet en række kommuner, som opfordre regeringen til at sige ja til et frikommuneforsøg på erhvervsområdet. Det skal ikke være det vilde vesten, lyder det fra parterne, som peger på tre helt konkrete områder.
  Nu skal der så at sige sættes strøm til gravkoen, men det kræver skalering, for at en sådan udvikling kan betale sig forretningsmæssigt.

  Firkløver går sammen om udvikling og skalering af emissionsfrie arbejdsmaskiner

  Mindre røg, støj og CO2 fra entreprenørmaskiner på offentlige byggepladser. Det er målet for nyt initiativ, hvor to kommuner, Metroselskabet og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) vil bruge den offentlige indkøbsmuskel som motor for innovation og skalering.
  Sådan her kan Kattegatforbindelsen komme til at strække sig fra Røsnæs, over Samsø til Hou (visualisering).

  Forundersøgelse af Kattegatforbindelsen trækker ud og ud

  Forundersøgelsen af den omdiskuterede Kattegatforbindelse er blevet udskudt endnu en gang. Vejdirektoratet mangler de sidste beregninger, fortæller projektchefen.
  Niels Bohr-Bygningen udefra, på Jagtvej i København. Byggeriet er ramt af en række juridiske konflikter mellem entreprenører og Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet. Den seneste godkendte totaludgift var 3, 7 milliarder til byggeriet, men nu kommer det til at koste noget mere.

  Syv ud af 16 statslige byggeprojekter overskrider budgettet

  Knap halvdelen af de store byggerier, staten har ansvaret for, har i øjeblikket økonomiske problemer.
  Krigen i Ukraine har mange steder ødelagt beboelsesejendomme og veje der er svært farbare.

  Humanitært partnerskab skaffer maskiner, der kan rydde op i det krigshærgede Ukraine

  Oprydningen efter de massive ødelæggelser i forbindelse med krigen i Ukraine er en anden krig, som skal vindes, lyder det fra den ukrainske ambassadør. Et offentlig-privat partnerskab mellem Staten, Dansk Industri og private fonde sender derfor de første entreprenørmaskiner mod de ødelagte byer.
  2021 bød på rekordhøje prisstigninger indenfor renovering og vedligehold på hele 8,6 procent i forhold til året før.

  Rekordhøje prisstigninger presser anlægsrammen

  Nye tal viser, at priserne for at renoverer og vedligeholde steg med rekordhøje 8,6 procent i 2021. Prisstigningerne sætter kommunernes anlægsramme under yderligere pres.
  Nykøbing F Sygehus

  Region annullerer udbud af sygehusbyggeri på grund af prisen

  På Lolland, Falster og i Sydsjælland må man vente med den faseopdelte udbygning af det gamle sygehus i Nykøbing F. Region Sjælland har ganske enkelt ikke råd til, at sætte et byggeri i gang med de priser markedet tilbyder lige nu.
  Mange af de kommuner, hvor parcelhuse og villaer har udgjort størstedelen af byggeriet de seneste fem år, er større jyske kommuner, som i fremtiden kommer til at stå med overskud af netop villaer og parcelhuse.

  Villaer bliver tilovers i fremtiden – men kommuner fortsætter udstykningen

  I nogle kommuner har parcelhusbyggeri fyldt så meget de seneste år, at det samlede udbud af parcelhusene i fremtiden vil være for stort i forhold til efterspørgslen. Vi har behov for at kommunerne udstykker til mere kompakt byggeri