I en længere periode har beboerne kun fået besøg af et familiemedlem. Derfor har medarbejderne prioriteret at træde til og skabe nærvær for at forhindre ensomhed.

Udliciteret plejehjem bryder fraværsmønster i plejesektoren og frigør tid til nærvær

Ledelse der lytter og lavere sygefravær har frigjort tid til et øget fokus på nærvær, kreativitet og aktiviteter med stærkere fællesskab igennem corona på et af Danmarks længst udliciterede plejehjem. ” Vi er personale nok,” siger tillidsrepræsentanten.
Branche- og arbejdsgiverforeningen KA Pleje kalder ny dom et attentat mod borgerens frie valg af hjemmehjælp

Dom kan sabotere borgernes frie valg af hjemmehjælp

”Det er en kulsort dag for det frie valg på ældreområdet.” Det siger Karsten Høgild administrerende direktør i arbejdsgiverforeningen KA Pleje, efter Retten i Holstebro fredag har afvist påstanden om, at Struer Kommune ikke har betalt en plejeleverandør retvisende betaling.
Mobil testenhed (Arkivfoto)

Kontrakter afslører: Lyntest kunne være kørt ud til plejehjem før jul

Myndigheder strides om, hvem der har ansvaret for, at lyntest ikke blev kørt ud før jul.

Fem kommuner slæbt i retten for underbetaling af private plejevirksomheder

Ifølge branche- og arbejdsgiverforeningen KA Pleje har fem kommuner underbetalt private plejefirmaer med tilsammen 100 millioner kroner. Sagerne er endt i retten, fordi der tilsyneladende ikke findes en klageinstans, som kan håndtere den salgs.
Det er blevet dyrere for borgerne i Faxe Kommune at få tømt deres skraldespande, fordi kommunens forsyningsselskab havde alvorlige budgetoverskridelser i 2019, efter man havde hjemtaget opgaven.

Hjemtagning giver budgetoverskridelser i flere kommuner

Når kommunerne hjemtager opgaver, ender det i flere tilfælde med, at den kommunale leverandør alligevel ikke kan udføre opgaven til prisen. Se to eksempler på hjemtagninger, der endte i budgetoverskridelser, her.
"Få bestilt mobile testenheder med det samme," sagde justitsminister Nick Hækkerrup til kommunerne for 10 dage siden.

Test- og koordinationskaos i den offentlige bermudatrekant

Justitsministeren har bebrejdet kommunerne og borgmestrene har skældt ud over koordinationen af de mobile lyntest-enheder, som leveres af private leverandører, indkøbt af regionerne. Et sandt trekantsdrama hos de offentlige ordregivere.
Esbjerg Kommunes politikere diskuterer lige nu, om nye plejehjem skal være privat finansierede eller kommunalt drevne. (Arkiv)

Fremtidens plejehjem: Privat eller kommunal?

Der er godt gang i debatten om, hvilken type plejeboliger der skal etableres de kommende år til det stigende antal ældre. I Esbjerg byråd går bølgerne højt i debatten med stærke ideologiske undertoner.
Taxa- og busbranchen står på spring for at køre ældre og svage borgere til vaccination, men nu kan kommunerne søge Motorstyrelsen om at bruge deres egne busser

Kommunerne vil transportere borgere til vaccination i egne busser

Taxa- og busbranchen bløder under coronakrisen og det har under hele krisen været et mantra, at det offentlige skulle understøtte den private sektor. Alligevel ser det nu ud til, at kommunerne selv vil stå for transporten af borgere til vaccination. Det er man skeptisk overfor i branchen.
Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har trukket en velfærdsaftale på ældreområdet hjem med resten af rød blok, hvor frit valg af hjemmehjælp kan blive fortid i tre kommuner.

Analyse: Frikommuneforsøg med begrænset frihed på ældreområdet

Partierne i rød blok er enige om at sætte tre kommuner fri på ældreområdet, men aftalen indeholder otte solide hegnspæle med bureaukratiske og tilsynsmæssige elementer. Samtidig er der risiko for, at Ankestyrelsens indflydelse og frit valg af leverandør kan helt forsvinde.
Blandt de merudgifter private leverandører af offentlig velfærd har haft er bl.a. nye ekstra håndvaske, håndsprit, handsker m.v.

En fjerdedel af kommunerne har kompenseret private

Mindst en fjerdedel af kommunerne kompenserer private for covid-19 udgifter, viser en aktindsigt. Men kompensationen er internt i kommunerne uensartet. Vejle Kommune kompenserer som de fleste på dagtilbud, medens man i Frederikssund kompenserer på frit valg. Få et indblik her.

Store fald i andel i plejeboliger siden 2010

Andelen af ældre, som bor i plejeboliger, er faldet markant siden 2010. Se tallene for alle kommuner her.
Der bliver gjort ekstra rent mange steder på grund af corona, og det tærer på kommunekasserne. (Modelfoto)

Kommunekasse presses hårdt af corona

27 millioner kroner har det foreløbigt kostet kommune at sætte ind over for corona med blandt andet ekstra rengøring og flere værnemidler. Der er bekymring for, at staten ikke dækker alle corona-udgifter.