Skip to main content

Regeringen vil i deres regeringsgrundlag give de ældre reel selvbestemmelse og mulighed for at anvende det frie valg, men hvad hjælper reel selvbestemmelse, hvis de ældre ikke har et transparent grundlag for at kunne vælge?

I dag er virkeligheden så absurd, at de ældre ved mere om det TV de køber, eller den mobiltelefon de har svært ved at betjene, end de plejetilbud de kan vælge i mellem i det kommunale plejelandskab.

”Der findes ingen ensartet benchmarking, så vi ved reelt ikke, hvor de bedste plejecentre eller daginstitutioner er, og hvilke objektive kriterier, der gør dem til de bedste.” 

Sådan lød et opråb i sommers. Det kom fra Stine Louise Eising direktør for Forenede Care Danmark og Jakob Scharff branchedirektør hos DI i et debatindlæg, der blev bragt i Altinget.

Nu ser det ud til, at deres opråb er blevet hørt. To iværksættere med mange års erfaring fra ældresektoren er nemlig ved at udvikle en ”trust-pilot” for ældreplejen, der skal gøre det muligt at give en let adgang til information om de leverandører – kommunale som private – der leverer plejeservices.

Og ikke nok med det. Iværksætterne vil modsat Trustpilot, hvor kvalificeringen alene bygger på brugernes oplevelser, kvalitetssikrer de vurderinger der afgives på deres nye platform Pleje.dk.

Lang erfaring med den kommunale sektor

”Vi gør det her, fordi det skal være trygt at modtage pleje i eget hjem. Det er i dag svært at få et overblik over, hvem der leverer hvilke plejeservices i en given kommune og til hvilken borgeroplevet kvalitet,” siger medstifter af Pleje.dk Esther Mørup. Hun er uddannet sygeplejerske og Cand Merc med mange års erfaring fra den kommunale sektor, som leder og selvstændig konsulent.

”At vælge hvem der skal levere plejeservices i ens eget hjem, skal ske på et oplyst grundlag. Derfor skal man som borger kunne få information om kvaliteten, der ikke alene er tegnet af leverandøren, inden man som borger træffer en beslutning om valg af leverandør,” siger medstifter Christian Braad til OPS-Indsigt.

Han er bl.a. uddannet Cand Polit og har været direktør i virksomheder som Type2Dialog og KMD, og har ligesom Esther Mørup en lang erfaring fra den kommunale sektor, senest med omstillingen til faste team i hjemmeplejen.

Begge er de drevet af at skabe gennemsigtighed i landets ældrepleje og sætte fokus på borgeroplevet kvalitet med deres nye platform Pleje.dk, der lanceres 1. marts 2024 med henblik på at giver ældre borgere og deres pårørende et overblik over, hvem der leverer hvilke plejeservices.

Synlighed med alle leverandører

Pleje.dk skal være en landsdækkende service, hvor borgere og pårørende helt gratis kan fremsøge alle leverandører af hjemmepleje, sygepleje samt praktisk services. På sigt er det også planen at platformen skal omfatte alle landets plejehjem

Lige nu er Esther Mørup og Christian Braad i færd med at kontakte alle hjemmeplejeleverandører, kommunale som private, for at de kan sikre, at alle virksomhedsoplysninger er korrekte.

” Det er et kæmpe arbejde, som snart er slut,” siger Esther Mørup og fortsætter, ”men hvis vi skal være troværdige, er det nødvendigt, at vi har de nødvendige basisinformationer, så som; hvilke plejeservices leverandørerne er godkendt til, hvilke kommuner man leverer pleje i osv.”

”Kvalitetsvurderingerne er et bærende element på pleje.dk og her har vi udvalgt seks parametre som borgerne skal vurdere, den leverede plejeservice på,” fortæller Christian Braad.

”Parametrene har vi udvalgt efter nationale brugertilfredshedsundersøgelser fra bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet samt Ældreserviceindikatorprojektet og herefter drøftet dem med VIVE, private plejeleverandører, kommuner, Ældresagen og ikke mindst borgere for at sikre, at de er dækkende, anvendelige og lette at forstå,” supplerer Esther Mørup.

Tre simple pejlemærker skal skabe overblik

Men hvordan får borgerne et egentligt overblik over leverandørernes kvalitet?”Vi har opbygget et simpelt system med tre pejlemærker, der næsten som et smileysystem giver borgerne et overblik. De tre pejlemærker udtrykker dels den oplevede borgertilfredshed, økonomisk stabilitet og medarbejdertrivsel,” siger Christian Braad til OPS-Indsigt.

Det er her værd at bemærke, at plejemærkerne på Pleje.dk modsat på Trustpilot går et par spadestik dybere, idet Christian Braad og Esther Mørup ud over at kvalificere borgernes oplevelser indhenter oplysninger om de enkelte leverandørers økonomiske bæredygtighed og medarbejdertrivsel.

”Samlet skal det medvirke til at give både borgere og medarbejdere et hurtigt overblik over, hvilke kommunale og private leverandører, der har et eller flere pejlemærker,” siger Esther Mørup.

Medlemmerne har særlig adgang

Hver leverandør har som sagt sin egen profil på Pleje.dk og her kan borgere, medarbejdere, konkurrenter og kommunale myndighedspersoner klikke ind og løbende følge med i pejlemærker og kvalitetsvurderinger.

”Denne løbende status på kvaliteten giver samtidig de private virksomheder og kommunale leverandører mulighed for at se, om igangsatte forbedringer giver resultat,” siger Christian Braad.

Men hvad er så lige forretningsmodellen?

”Vi sikre os at alle leverandører – kommunale og private – kommer på pleje.dk, så vi har et landsdækkende overblik. Som leverandør kan man så tegne et medlemskab på pleje.dk. Det betyder, at leverandøren får adgang til en række serviceses, fra os. Blandt andet bliver de præsenteret med en udvidet profil, hvor kontaktmulighederne er tydelige, ligesom de har adgang til de kvalitetsvurderinger borgerne har givet, ganske vist anonymt” siger Esther Mørup til OPS-Indsigt.

”Vores baggrund og erfaring gør, at vi kan understøtte vores medlemmers ønske om fokus på borgeroplevet kvalitet og kvalitetsudvikling. Det gør vi gennem spredning af viden om, hvordan man kan arbejde med udviklingen af den borgeroplevede kvalitet og deling af de gode erfaringer og konkrete råd mellem medlemmerne af pleje.dk,” forklarer Christian Braad.

Kort om virksomheden bag Pleje.dk

Pleje.dk er organisatorisk forankret i konsulentvirksomheden Profekto som Esther Mørup og Christain Braad driver.

Udover Pleje.dk leverer virksomheden interim og transformationsledelse, organisationsdesign og styring, samt it-implementering og gevinstrealisering.

Du kan læse mere om Pleje.dk her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply