Skip to main content

En god del af de 33 dagtilbud der har været truet af lukning eller kraftige nedjusteringer i Københavns Kommune på grund af faldende børnetal slap fri tirsdag på et ekstraordinært møde i Borgerrepræsentationen.

Et bredt flertal uden om Alternativet og Radikale Venstre vedtog nemlig kun lukning af 8 og justering af 11 dagtilbud. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Selvom det betyder, at man lukker langt færre dagtilbud end foreslået af forvaltningen, er Alternativets Emil Sloth Andersen langt fra tilfreds.

”Vi lukker stadig dagtilbud med høj kvalitet, og uden at der er ordentlige begrundelser. Det er et fuldstændig vanvittigt Excel-arks-tyranni i flere tilfælde. Og det kommer til at gå hårdt ud over særligt udsatte børn,” siger Emil Sloth Andersen i en pressemeddelelse tirsdag.

Alternativet mener, at pengene, der mangler på børne- og ungdomsområdet, burde findes til budgetforhandlingerne på den anden side af sommerferien og ikke ved lukning af dagtilbud.

En ud af tre reddet

Blandt de otte dagtilbud, der skal lukkes frem mod maj 2025, er den selvejende institution Guldberg-Hudegården nu sat til at lukke. Det samme gælder udflytterdelen hos den selvejende institution Spindegården.

Begge institutioner administreres af paraplyorganisationen FOBU. Til gengæld er udflytterbørnehaven i centrum “Den Røde Ko” reddet fra den planlagte delvise lukning.

Det sidste glæder FOBU’s direktør Claus Thykjær – ikke mindst på vegne af de mange forældre, der har været optaget af at kæmpe for deres børns dagtilbud:

“Den Røde Ko er en meget populær selvejende udflytterbørnehave med stolte traditioner, et stærkt pædagog-fagligt miljø og en udflytterdel i Skodsborg, som giver børnene mulighed for at få gode oplevelser i naturen. Vi er rigtig glade for, at politikerne har valgt at bevare denne her institution, som den er i dag,” udtaler Claus Thykjær i en pressemeddelelse.

Fejl i indstillingsmaterialet

Der er tale om et længer forløb, hvor både private, selvejende og kommunale dagtilbud var i spil på en brutto-besparelses-liste udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, som er blevet stærkt kritiseret i en høringsperiode på fire uger, med mere end 1000 konkrete bemærkninger fra forældre, ledelser og bestyrelser.

”Selvom forvaltningen efterfølgende er blevet bekendt med fejl og mangler under høringsperioden, blev materialet ikke rettet efterfølgende, men genpræsenteret til udvalget den 19.06.2024.  F.eks. var konkrete data om de selvejende institutioners pædagogandele stadig ikke oplyst. –  Det er ikke godt nok!” lyder det i et nyhedsopslag fra direktør for administrationsselskabet Spia, Annette Foltmann

Hun kalder forvaltningens indstillingsmateriale til det politiske udvalg for alvorligt fejlbehæftet.

Læs også: Imens Københavns Kommune vil lukke skovbørnehaver, knopskyder privat på Frederiksberg

Håndbremsen virkede ikke helt

Efter en urolig høringsperiode lykkedes det ikke Børne- og ungdomsudvalget på et ekstraordinært møde den 19. juni at træffe endelig beslutning om, hvilke af de 33 institutioner på forvaltningens bruttoliste der skulle lukkes, for her kunne man ikke opnå enighed.

Det endte med, at Alternativets medlem Emil Sloth Andersen trak i håndbremsen og sendte sagen videre i Borgerrepræsentationen.

”Den her sag skriger af lukkethed. Det er svært at gennemskue, hvordan de 33 institutioner er blevet udvalgt. Nu synes vi, at der er behov for større åbenhed og en bedre proces, og derfor tager vi sagen i borgerrepræsentationssalen,” lød fra ham og dermed så det ud til, at sagen først kunne afgøres efter sommerferien.

På den led ville man få lidt mere tid til at undersøge eller tænke over forvaltningens indstilling.

Men så benyttede overborgmester Sophie Hæstorp Andersen sig af retten til at indkalde Borgerrepræsentationen ekstraordinært.

”De personlige omkostninger ved at lade sagen ligge frem til august, er simpelthen alt, alt for store. Derfor har jeg valgt at indkalde Borgerrepræsentationen ekstraordinært så hurtigt som overhovedet muligt,” lød det fra overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse

Dermed virkede håndbremsen med at sende sagen i Borgerrepræsentationen ikke helt efter intentionen. Alligevel glæder det Emil Sloth Andersen, for en enkelt institution blev nemlig reddet fra lukning, udover dem man var blevet enige om ugen før.

Går imod politiske visioner

Men lukningen af institutioner der rammer bl.a. selvejeområdet er uforståelig i forhold til politikernes erklærede visioner på dagtilbudsområdet, mener Claus Thykjær.

“Der bliver stadig færre pædagogiske miljøer, som forældrene selv er med til at drive i Danmark. Samtidig taler politikere fra vores toneangivne partier åbent om, at vi har brug for mere civilt engagement og en diversitet af dagtilbud til familierne. Alligevel vælger de at lukke de her miljøer,” siger Claus Thykjær.

Han mener, man bør sikre fremtidens børn gode institutioner på den lange bane, ved at politikerne freder de gode selvejende børnehaver, vi i dag har, hvor forældrene gør en ekstra indsats ved at deltage i ledelsen.

Sidder med en bekymring

I Spia er Annette Foltmann glad for at flere udflytterbørnehaver er blevet reddet, så forældre, børn og personale kan gå på sommerferien med ro i mave.

”Men vi er flere, der sidder tilbage med en bekymring for, om vores politikere bliver behørigt og loyalt oplyst af forvaltningen, og hvilket oplysningsgrundlag de træffer deres beslutninger på,” skriver hun.

Og her peger hun bl.a. at overborgmesteren satte hensynet til en hurtig afgørelse – der kan nedtone usikkerhed og frustration over hensynet til den retssikkerhed, der ligger i at en afgørelse bliver truffet på et sagligt, korrekt og veloplyst grundlag.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind