Skip to main content

Med den grønne omstilling vil elforbruget blive to-tre gange større i 2030 end i dag. Det skyldes, at vi får flere elbiler, varmepumper og en industri på el.

Lige nu er der ifølge Bilbasen omkring 2,7 millioner biler på nummerplader i Danmark og kun omkring 200.000 af dem er elbiler ifølge Danmarks Statistik. Men hvad sker der med Eldistributionsnettet, som er elnettets lokale ”landeveje”, når der er 1.000.000 elbiler. Eller når vi fra 2035 kun kan købe biler, der ikke udleder CO2 lokalt, hvor de kører primært, vil køre på el?

Elektrificeringen af samfundet er derfor en helt central brik i den grønne omstilling, hvor elnettet som infrastruktur helt naturligt skal forstærkes og udbygges, så det kan følge med behovet. Det skifte forudsætter store investeringer for elnetvirksomhederne, der ejer og driver eldistributionsnettet.

”Elektrificeringen af Danmark er i fuld gang og der er behov for en hurtig og effektiv udbygning af elnettet,” lyder fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i en pressemeddelelse.  

Elnetvirksomhederne spiller en afgørende rolle med at løfte denne samfundsopgave, og det er nu lykkedes at binde en aftale sammen – både med input fra branchen, med politiske prioriteringer af den grønne omstilling og med hensyn til rimelige elregninger. Det er Danmark, når det er bedst,

Konstruktiv proces med branchen

Med en ny bred aftale mellem regeringen og syv partier i Folketinget (SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet) får elnetvirksomhederne derfor fremover et elektrificeringstillæg til investeringer, så eldistributionsnettet ikke bliver flaskehals for den grønne omstilling.

Elektrificeringstillægget er et resultat af en konstruktiv proces mellem branche og myndigheder med det fælles formål at skabe incitament til både at investere i nyt net og at udnytte det eksisterende kollektive net.

”Elnetselskaberne er i fuld gang med at speede op for investeringerne i elnettet for at sikre en hurtig elektrificering og grøn omstilling. Derfor er det glædeligt, at regeringen på basis af en god dialog med netselskaberne, har fået bred politisk opbakning til at sikre robuste økonomiske rammer for de store investeringer”, siger Jesper Hjulmand, bestyrelsesleder for Green Power Denmark.

Ministeren kalder det for Danmark, når det er bedst, og godt tilfreds med, at det er lykkedes at binde en aftale sammen med både input fra branchen og de øvrige politiske partier.

Energistyrelsen får central rolle

Tillægget opkræves hos elforbrugerne årligt via tariffer frem mod 2040. Ekstraudgiften i 2040 forventes at udgøre ca. 43 kr. for en gennemsnitlig husstand med et elforbrug på 4.000 kWh.

For at det ikke stikker af skal elnetvirksomhedernes behov vurderes løbende, så elektrificeringstillægget afspejler virkelighedens behov. Der skal derfor ske en løbende vurdering, om der er behov for justeringer.

Det fremtidige arbejde med elektrificeringstillægget og herunder vurderingen placeres i Energistyrelsen, hvor det tænkes sammen med udviklingen af Energistyrelsens netmodel.

Samlet set giver det Energistyrelsen forudsætninger for at kunne monitorere og fremskrive kapaciteten og investeringsbehovet i eldistributionsnettet og give et stærkere datagrundlag til at beregne netvirksomhedernes fremtidige økonomiske rammer, lyder det i en pressemeddelelse fra styrelsen.

Elektrificeringstillægget skal vurderes første gang i 2027 med henblik på, at eventuelle justeringer kan implementeres fra 1. januar 2028.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind