Skip to main content

Kommentar: I denne uge ramte regnskaberne for de danske regioner mediefladen med en fortælling om, at man i 2023 holdt budgetterne med en ganske lille margen, hvor udgifterne til medicin igen stjal billedet, når historien endelig ramte mediefalden, men de medier vi har læst overså en måske ikke uvæsentlig detalje i regionernes fantastiske resultat.

Regionerne fik nemlig hjælp ude fra af borgerne der ventede og den private sektor, der gik ned i pris.

Regnskaberne viser ganske rigtigt, at i 2023 steg regionernes udgifter til medicin med 1,7 mia. kr. Dermed er væksten alene i medicinudgifter mere end halvanden gang større end det beløb, som regionerne fik i akutplanen, der skulle nedbringe ventetiden til bl.a. operationer.

Det var den aftale, hvor privathospitalerne gav en klækkelig rabat på 12 pct., men henvisningerne til privathospitalerne er faldende. Alene de sidste seks måneder af 2023 faldt henvisningerne med 10.167 færre patienter til privathospitalerne end samme periode i 2022. Det viser regionernes egne tal.

Læs også: Brugen af privathospitaler er faldende og ventetiderne går den forkerte vej

Det er noget af forklaringen på, at regionerne holder deres budgetter. Faktisk styrer regionerne deres økonomi så godt, at de i 2023 går under den fastlagte ramme med cirka 160 mio. kr., altså ca. 1 promille ift. den aftalte ramme med staten.

Ventetiden går op og privat kapacitet ned

Et fantastisk regnskabsresultat, men det skal så også ses i perspektiv, af at ventetiderne ifølge den seneste redegørelse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige ventetid til al behandling af fysiske sygdomme ikke viser nogen tegn på at falde.

Mest af alt har man de sidste år haft et fastlåst billede på 45-47 dage, som skal holdes op mod en målsætning om, at ventetiden skal ned på 33 dage ved udgangen af 2024 ifølge akutplanen.

”Vi har lagt hånden på kogepladen og tilbudt rabatter, som medvirker til, at vi kan behandle mange patientgrupper betydeligt billigere end de offentlige sygehuse. Derfor er det stærkt besynderligt, at man nu begynder at reducere i henvisningerne,” siger administrerende direktør for privathospitalet Aleris Michael Gram Kirkegaard til Berlingske.

Det samlede antal henvisninger fra det offentlige til udredning og behandling på Aleris er faldet med 37 procent i første kvartal af 2024 sammenlignet med første kvartal 2023.

Situationen er den samme i hele branchen de store privathospitaler, som ellers kunne behandle ventende patienter, nu skære nu ned og afskedige medarbejdere.

Så lige nu går Michael Gram Kirkegaard rundt og kigger på tomme stuer og operationslejer, hvor man ellers kunne have hjulpet dobbelt så mange patienter, lyder det fra direktøren.

Uden rabatter havde det set værre ud

Med andre ord regionerne har holdt budgetterne rigtig flot. Det skal ses i kontrast til de faglige og styringsmæssige skandalesager de seneste to år som benamputationssagerne og kræftsagen på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH), hvor patienter har ventet for længe på behandling.

Men det kunne have været meget værre, hvis ikke privathospitalerne i 2023 havde givet nogle klækkelige rabatter, der trods alt muliggjorde at sende en del patienter igennem behandlingssystemet. For selvom antallet af patienter faldt i sidste halvår af 2023, så henviste regionerne alligevel 242.000 patienter til privathospitalerne, hvilket ifølge regionerne er en stigning ift 2022, men altså ikke nok til at det reducerede ventetiderne.

Dermed tyder noget på, at det flotte regnskabsresultat er delvist finansieret af rabatter fra privathospitalerne.

Ifølge Sundheds- og Indenrigsminister Sophie Løhde går det for langsomt med at nedbringe ventetiderne, men hun kommer ikke med nogle løsninger. Det er noget regionerne selv skal klare, må man forstå.

”Jeg har fortsat en klar forventning om, at regionerne lever op til aftalen om akutplanen, som vi indgik i februar sidste år. Ventetiderne skal altså være normaliserede ved udgangen af året, og jeg har en klar forventning om, at regionerne gør alt, hvad de kan for at komme i mål, og det indbefatter også brugen af private tilbud,” skriver hun til Berlingske.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind