Skip to main content

Der er generelt glæde og tilfredshed blandt erhvervsorganisationerne med den nye brede politiske aftale, der er indgået på ældreområdet. Det fremgår af en række pressemeddelelser, som organisationerne sendte ud i kølvandet på pressemødet i ældreministeriet torsdag aften.

”Det er en rigtig god reform, som løser mange af de udfordringer, vi ser på ældreområdet. Der er grund til at rose politikerne, der har indgået aftalen, for et grundigt arbejde og ambitiøst resultat,” siger René Nord Hansen, der er politisk chefkonsulent i arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje.

Han glæder sig over, at aftalen et langt stykke ad vejen ligestiller kommunale og private leverandører.

”Det har vi bedt om i 20 år, så det er glædeligt, at det nu sker. Der er ingen tvivl om, at hvis ideen om helhedspleje skal fungere i virkelighedens verden, skal de private leverandører selvfølgelig også kunne levere helhedspleje,” siger René Nord Hansen.

Hos Dansk Erhverv kalder branchedirektør Tony Bech det en milepæl for velfærden og samarbejdet om at levere velfærd.

”Herfra skal der lyde en stor anerkendelse af den politiske aftale om en ældrereform, der rummer en lang række vigtige tiltag, som er med til at fremtidssikre vores velfærdssamfund. Og selvejende og private virksomheder samt civilsamfundet får mulighed for at spille en mere ligeværdig rolle i velfærdssamfundet,” siger han.

Læs også: Frihed og samarbejde med den private sektor fylder i den nye ældreaftale

Står klar til at bakke op om flere friplejeboliger

Om 7 år mangler vi 7.500 plejeboliger, og der er ikke frit valg, hvis der kun er kommunal på menuen, lyder det fra flere organisationer.

Man er derfor godt tilfredse med, at aftalen nu går i retning af flere friplejeboliger.

”Der mangler i dén grad plejeboliger i Danmark, og rigtig mange pensionsselskaber står klar til at bygge dem. Derfor er der virkelig grund til at glæde sig over ældreaftalen. Den lægger op til, at vi kan få bygget flere og mere mangfoldige plejehjem til borgerne,” lyder det fra Kent Damsgaard, adm. direktør i F&P.

Hos Dansk Industri havde man gerne set, at kommunerne blev mere forpligtet til at sikre et frit valg mellem et kommunalt og privat plejehjem i hver kommune.

”Men vi er godt tilfredse med, at de private plejehjem kommer til at spille en større rolle i vores velfærdssamfund. Ambitionen om de 3.000 flere ikke-kommunale plejehjemspladser er et skridt i den rigtige retning. Nu er det vigtigt at sikre, at langt størstedelen af de pladser går til private aktører, så de ældre har et reelt frit valg,” siger Emil Fannikke Kiær, der er erhvervs- og medlemsdirektør i DI.

Forbedret indsigt i kvalitet

Emil Fannikke Kiær glædes over, at kvalitetsindikatorer bliver en del af Plejehjemsoversigten.dk, der er en portal, hvor borgerne kan finde oplysninger om plejehjem og hjemmehjælp. I fremtiden vil man også kunne finde oplysninger om brugertilfredshed, medarbejderforhold, og hvorvidt der er særlige forhold på plejehjemmet, f.eks. om de ældre må medbringe et kæledyr.

”Det er jo altafgørende, at vi som borgere i et velfærdssamfund har indsigt i kvaliteten af velfærdstilbudene, og at vi kan sammenligne dem på tværs. Det gælder også plejehjem, hvor der kan være stor forskel, siger Emil Fannikke Kiær.

For erhvervsorganisationerne er det gennemgående centralt, at der skabes så sammenhængende en pleje for borgeren som muligt, uanset om ydelserne ligger i ældre-, sundheds- eller serviceloven.

”Det næste skridt i udviklingen af fremtidens ældrepleje skal derfor være, at det frie valg udvides til også at gælde hjemmesygeplejen, så de ældre kan modtage en samlet helhedspleje. Uanset, om den leveres af en offentlig eller ikke-offentlig leverandør,” lyder det bl.a. fra Dansk Erhverv. 

For organisationerne bliver det nu helt centralt, hvordan de enkelte tiltag implementeres.

Ulighed og knaster for mindre virksomheder

Men flere af organisationerne peger også på ting der kunne have været håndteret anderledes i aftalen. Ligestillingen mellem kommunale og private leverandører slår nemlig ikke fuldstændig igennem ifølge KA Pleje. Når det handler om tværfaglige teams, lægges der op til forskelsbehandling. De private kan kun få del i pengene til faste teams, hvis også den pågældende kommune er i gang med faste teams.

“Det giver ikke mening. Det betyder, at den private leverandør, der er klar til faste teams, og de ældre, der vil få glæde af det, må vente, indtil kommunen er klar. Pengene burde i stedet gives til den enkelte aktør, uanset om der er tale om en kommunal eller privat leverandør,” siger René Nord Hansen.  

Hos Selveje Danmark som repræsenterer langt de fleste ikke-offentlige plejehjem, er man voldsomt bekymret for en udvidelse af de kommunale plejehjem, der i forvejen udgør omkring 80 pct. af markedet.

“Aftalen taler om ligestilling af offentlige og ikke offentlige plejehjem – det er jeg helt med på. Men hvordan pokker hænger det så sammen med at man giver 120.000.000 kroner til kommunerne, så de kan starte deres nye private plejehjem op. Det er da nærmest det diametralt modsatte af ligestilling – de ikke offentlige har da aldrig fået en krone til at starte et selvejende plejehjem,” lyder det fra Jon Krog der er direktør for Selveje Danmark.

I Selveje Danmark vil man bakke op om de mange gode elementer i aftalen, “men vi bliver simpelthen også nødt til at pege på den voldsomme udvidelse af den offentlige sektor, der ligger i aftalen. For hvor går grænsen? Vil det også være okay med den kommunale købmand eller den offentlige tømrer?,” lyder det i et opslag på LinkedIn

Hos Dansk Industri har man tidligere udtrykt bekymring for, at kravet om helhedspleje vil udelukke mindre virksomheder fra at levere velfærdsydelser. Af aftalen fremgår det, at partierne er særligt opmærksomme på de mindre leverandørers vilkår. Men erhvervsorganisationen havde gerne set, at en mere konkret løsning, var blevet en del af aftalen.

”Vi har fra start sagt, at det er urealistisk at tro, at alle lokale hjemmeplejevirksomheder fra næste år kan levere mere komplicerede genoptræningsforløb – hvilket helhedsplejen ville kræve. Vores klare bekymring er, at der mange steder i landet reelt ikke vil være et frit valg, fordi de mindre virksomheder er presset ud,” siger Emil Fannikke Kiær.

Dansk Industri vil derfor følge udviklingen af helhedsplejen tæt, ”så vi sikrer, at alle private leverandører, uanset størrelse, har lige adgang til at byde på velfærdsopgaver,” slutter Emil Fannikke Kiær.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind