Skip to main content

Hele 23 gange nævnes private aktører på den ene eller anden måde i den 12 sider lange nye aftale om en ældrereform.

Det er antageligvis det fleste antal gange nogensinde, at private aktørers bidrag eller position i samarbejdet med det offentlige er blevet nævnt i en politisk aftale på Christiansborg.

Samtidig er det værd at bemærke, at aftalen er udfærdiget af en bred aftalekreds med repræsentation fra bl.a. tre centrale partier i det man beskriver som rød blok (Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre)

I alt deltager otte partier fra Christiansborg i aftalen med undtagelse af Alternativet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Det sidste er lige så bemærkelsesværdigt, eftersom man næppe kan finde en aftale på ældreområdet, hvor Dansk Folkeparti ikke har været involveret de sidste mere end 20 år.

”Vi tager i dag et syvmileskridt for at skabe det gode ældreliv. Med aftalen sætter vi mennesket før systemet,” lyder det fra Ældreminister Mette Kierkegaard (M).

Her er det bemærkelsesværdigt, at fire ud af de 8 ældreordførere (V, DD, K og LA) specifikt nævner et øget ”frit valg” som noget af de centrale findings ved aftalen. Lidt semantisk bruger alle deltagere med undtagelse af Ældreministeren i pressemeddelelsen begrebet fri eller frihed.

Otte nedslag

Ser man mere konkret ind i aftalen er følgende 8 nedslag blandt de 21 initiativer som skal iværksættes i forlængelse af den nye ældreaftale værd at bemærke i perspektiv af offentligt-privat samarbejde.

 1. Helhedspleje – hvor private leverandører skal kunne levere hele indsatsen i alle pleje- og omsorgsforløb
 2. Private leverandører, der har indgået aftale med kommunerne via godkendelsesmodellen i udgangspunktet vil få del i midlerne til faste teams via en forhøjet afregningspris
 3. Udvidelse af det frie valg – rehabilitering og genoptræning
 4. Tilsynsreform på ældreområdet
 5. En ældrepleje med mere fokus på kvalitet, nærvær og mindre bureaukrati
 6. Ligestilling af offentlige og private leverandører, private leverandører skal bl.a. have bedre muligheder for at byde ind på flere opgaver i ældreplejen og der skal indføres:
  1. Fast overheadsats
  1. Genberegning af priser og takster minimum én gang årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab..
  1. Efterregulering genindføres
  1. Uafhængig kontrolenhed – her afsættes der ca. 13 millioner over 3 år.
  1. Gennemsigthed i plejehjemmenes økonomi
 7. Flere muligheder for friplejehjem – det vil sige øget mulighed for støttet byggeri især i ”Udkantsdanmark”
 8. Forbedring af plejehjemsoversigten mhp at øge gennemsigtigheden og muligheden for frit valg, samt konkurrence.

Læs hele aftalen her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind