Skip to main content

Herlev Kommunes kommunalbestyrelse besluttede den 10. april at udbyde en helt særlig kontrakt med en årlig drift estimeret til en værdi af 90 millioner kroner. Det fremgår af et bilag til mødet den 10. april.

Det drejer sig om udbud af en friplejeboligkontrakt på det kommende plejecenter Hammergården, der skal bygges af Pension Danmark. Her solgte kommunen byggegrunden i december 2023 med forventning om, at der står et stort plejecenter færdigt i 2026.

Når dette udbud er særligt interessant, så skyldes det ikke mindst den såkaldte ”Herlev-Model.”

Dette udbud er nemlig udtryk for et alternativ til Herlev-Modellen, som OPS-Indsigt første gang skrev om i 2021. I den model var det meningen, at pensionsselskabet byggede og kommunen så lejer sig ind i bygningerne og drev plejen, nøjagtigt som havde boligerne været bygget af et almennyttigt boligselskab.

Modellen ramte de store medier over et halvt år efter og affødte en voldsom debat, bl.a. fordi den ikke er lovlig og den daværende minister Christian Rabjerg Madsen lovede mere eller mindre, at han ville se på muligheden for at gøre modellen lovlig.

Nu næsten to år efter er Herlev Kommune og borgmesteren trætte af at vente på, at regeringen og ministeren som skulle gøre modellen lovlig. Det er nemlig bare ikke sket, fordi der efter sigende ikke er fodslag internt i den nuværende regering for den model.

Forpligtende samarbejde med leverandøren

Situationen efterlader Herlev Kommune med en udfordring, for plejeboligprognoserne viser bl.a., at behovet for flere plejeboliger stiger også i Herlev.

Kommunen har derfor helt i tråd med en beslutning i kommunalbestyrelsen i december 2023 tænkt nye tanker og skabt en alternativ friplejemodel.

I januar løftede borgmester Thomas Gyldal Petersen allerede lidt af sløret, for den model der nu er udbudt i et interview med OPS-Indsigt.

”Man kunne sige, at det var en helt almindelig friplejemodel, men her er vi bare meget optaget af, at få beskrevet den samarbejdsmodel der skal ligge til grund. Det vi ønsker, er nemlig et ekstra tæt og forpligtende samarbejde med leverandøren, fordi det er vigtigt for os, at der er fokus på to ting,” sagde han til OPS-Indsigt.

En potentiel friplejeleverandør skal altså ikke være så langt ude i armslængde, at der kun er tale om et klassisk leverandør-indkøber-forhold. Den friplejemodel der nu udbydes, ligner på ingen måde nogen andre modeller på friplejemarkedet.

Klar til at annullerer udbuddet

Det er heller ikke den model, som kommunalbestyrelsen allerhelst ville have. Det fremgår også af dagsordenen den 10. april. Her skriver man bl.a.

”Forvaltningen arbejder desuden videre med et parallelt spor om at tilvejebringe det juridiske grundlag, der giver mulighed for Herlev-modellen, hvor PensionDanmark opfører plejecenteret og kommunen driver hele plejecenteret.”

Til Herlevbladet siger Thomas Gyldal Petersen:

 ”Vi er klar til at annullere udbuddet, hvis der bliver indgået forlig på Christiansborg, som går vores vej.” Med henvisning til, hvis regeringen pludselig skulle lovliggøre den oprindelige ”Herlev-Model.”

Takst og tomgangsikring

Normalt ville det være bygherren og ejeren af de kommende friplejeboliger, der ville finde en friplejeleverandør helt uden kommunens indblanding, men det er ikke tilfældet i Herlev.

Her står Pension Danmark helt uden friplejeleverandør, men den opgave har kommunen så påtaget sig, at løse ved at udbyde plejedriften for det kommende friplejehjem, hvor man via udbuddet får fastsat takst, kvalitetsniveau i plejen, samarbejde med kommunen og leje og anvisning af boligerne.

Fem elementer der hver for sig har været til kritisk debat de seneste år, når friplejeleverandører har udtalt sig om nogle af knasterne ved friplejemarkedet.

I det her udbud får tilbudsgiver mulighed for at fastsætte taksten, beskrive hvordan man vil håndtere kvaliteten af plejen ved at give en løsningsbeskrivelse på et antal cases.

Så er der det med lejen, her ser det ud til, at den kommende friplejeleverandør ikke risikerer tomgangshusleje eksempelvis i opstartsperioden, idet der i lejeaftalen er indlagt en passus, hvor friplejeleverandøren kan vælge, at tiltræde en form for tomgangssikring. Det omtales flere steder i materialet.

Krav om non profit drift

Et andet interessant element i dette udbud er den indbyrdes afhængighed, der er mellem på den ene side, den af kommunen udbudte friplejeboligkontrakt med tilhørende anvisningsaftale til mindst 156 boliger og så friplejeleverandørens lejeaftale med boligejeren Pension Danmark.

Her skriver man bl.a. i udbudsmaterialet: ”Ved ophør af én aftale, ophører den anden aftale også. Ved ophør af friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen er friplejeboligleverandøren forpligtet til at afstå lejeaftalen med PensionDanmark til Herlev Kommune.”

Endelig så skal det kommende friplejehjem i Herlev Kommune drives ud fra et ”non profit” princip. Det fremgår inden for de fem linjer i udbudsbetingelserne og omkring 8 steder i kontraktudkastet.

”Friplejeboligkontrakten skal af Friplejeboligleverandøren gennemføres som non-profit, idet kontrakten ikke kan drives med fortjeneste/profit som formål (gevinst for øje), men naturligvis skal drives økonomisk forsvarligt,” skriver man.

Hvad der præcist ligger i det er ikke tydeligt, men det som er værd at bemærke er, at man ikke skriver om, at tilbudsgiver skal være en non-profit-virksomhed, men at det er driften der skal være non-profit.

Du kan finde beslutningsreferatet fra kommunalbestyrelsen i Herlev her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind