Skip to main content

I Danmark genererer vi hvert år mere end 350.000 tons plastaffald. Ifølge Miljøministeriet går 57 pct. til forbrænding, og omkring 100.000 tons eller knap 28 pct. sendes til sorteringsanlæg i Tyskland og Europa, hvor det er svært at spore, hvordan og hvor plasten bliver anvendt.

Dét skal et ny anlæg i Holbæk lave om på.

Onsdag underskrev tre parter i Holbæk Kommune en aftale om henholdsvis køb og salg af en 70.000 m2 grund til opførelsen af Sjællands første plastsorteringsanlæg.

Her havde man tilrettelagt et spændende ceremoniprogram med perspektiver fra sektoren ved udviklingsdirektør Anne Dorthe Josiassen ved Solum, som delte indsigter om, hvordan teknologi kan forbedre Danmarks cirkularitet og positionere os som foregangsland inden for bæredygtighed. (Foto: Lindskov.com)

Det er de to virksomheder det tyske PreZero og danske Solum, som står bag alliancen Nordic Sorting Facility, der skal bygge og drifte anlægget. Begge virksomheder har årelang erfaring inden for grøn omstilling, sortering og genanvendelse af flere typer affald.

”Jeg er stolt over, at vi kan tiltrække en virksomhed af denne karakter til Holbæk Kommune. Det kommer til at betyde grønne arbejdspladser. Vi skal i langt højere grad genanvende materialerne, så de kan få et længere liv og bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Derfor repræsenterer det nye anlæg til sortering af plastaffald et markant skridt i den rigtige retning,” sagde borgmester Christina Krzyrosiak Hansen fra Holbæk Kommune i forbindelse med underskrivelse af aftalen.

Revolution af dansk plastsortering

Det nye anlæg til sortering af plastaffald er et vigtigt skridt mod en renere fremtid og bidrager til Danmarks og EU’s ambitiøse mål om at genanvende 55% af affaldet inden 2030. I kraft af sine sensorer skal anlægget skelne mellem forskellige typer plast såsom PET, HDPE og PP, og give mulighed for stor genanvendelse af materialerne.

Investeringen i det nye sorteringsanlæg er derfor vigtig for at øge Danmarks ressourceudnyttelse, der ifølge Circularity Gap Report kun er 4 pct. cirkulær og dermed lavere end flere andre europæiske lande.

”Vi er alle afhængige af plast i vores hverdag, men det tærer på ressourcerne, når det kun anvendes én gang eller hvis det ikke kan indgå i en cirkulær produktion, som er mere klima- og miljøvenlig. Derfor giver det god mening, at vi kan bevare plastaffaldet og udnytte det i landet,” siger adm. direktør Christian B. S. Christensen fra Solum.

Fakta om plastik
På verdensplan producerer vi i dag over 400 mio. tons plastik hvert år, og det forventes at plastproduktionen i år 2025 overstiger 600 mio. tons årligt. Langt størstedelen af den producerede plastik er til fremstilling af emballage, og det meste heraf er engangsprodukter – altså plastprodukter som kun bruges en enkelt gang af forbrugerne, før de bliver til affald og skal håndteres på den ene eller anden måde.  https://plasticchange.dk/faq/

Gunstigt miljø for plastcirkulær økonomi

PreZero, som er medinvestor i anlægget, driver allerede flere sorteringsanlæg til letvægtsemballage i Europa og bearbejder næsten 700.000 tons emballageaffald med henblik på genanvendelse.

”Vi er meget spændte på at starte vores aktiviteter i Danmark og yderligere bidrage til EU’s genanvendelsesmål. Med Solum som førende dansk miljøvirksomhed og et udviklingshus for bæredygtige løsninger inden for byggeri og energi supplerer vi hinanden godt i det nye projekt,” lyder det fra Wolf Tiedemann, CEO for PreZero International.

Holbæk Kommune blev valgt på grund af sin beliggenhed og store tilværelse af plastikvirksomheder i området.

”Holbæk blev valgt på grund af sin nærhed til motorvejen, som letter transporten af plastaffald fra Sjælland og Fyn. Holbæk blev desuden udvalgt på grund af kommunens store antal plastikproducerende virksomheder, som sikrer en cirkulær proces for genanvendelsen af plastaffaldet,” fortæller Tiedemann.

Sorteringsanlægget forventes at være klar til drift fra begyndelsen af 2027. Der er enighed med kommunen, og der arbejdes på at opnå godkendelse gennem udviklingen af en ny lokalplan. Planlægningsfasen for opførelsen vil være i 2024-2025, og byggearbejdet forventes at begynde i 2025/2026. (Foto: Lindskov.com)

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind