Skip to main content

En ny undersøgelse foretaget af fra Yngre Læger og Overlægeforeningen viser, at over halvdelen af speciallægerne i den offentlige psykiatri inden for de seneste seks måneder har overvejet at skifte til private behandlingssteder uden overenskomst med det offentlige.

Undersøgelsen er foretaget af fra Yngre Læger og Overlægeforeningen blandt 1129 speciallæger med en svarprocent på 54 pct.

Undersøgelsen ligner på nogle områder en undersøgelse foretaget af et par forskere fra Københavns Professions Højskole i 2023 om sygeplejerskers afvanding fra den offentlige sektor til den private. Her viste undersøgelsen, at en fjerdedel havde lukket døren til det offentlige sundhedsvæsen.

Læs også: Mange af de sygeplejersker der forlader det offentlige, havner i det private

Hver femte speciallæge er privatansat

21 pct. af speciallægerne på tværs af børne- og voksenpsykiatrien er i dag ansat i den private sektor.

Anne Ulbæk har tidligere været ledende overlæge i Børne- og Ungepsykiatrien i Glostrup, men i 2023 startede hun hendes egen privatklinik i Helsingør, hvor hun ser patienter henvist fra forsikringsselskaber, eller hvor familier selv betaler for udredning og behandling.

”Man bliver ikke børne- og ungepsykiater for at udrede, men derimod for at sikre, at børnene kommer i trivsel, fordi de får hjælp. Alt for meget af vores tid gik med alt muligt andet end netop behandling”, siger Anne Ulbæk til Politikken.

Anne Ulbæk er ikke alene for mere end hver fjerde speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri arbejder i det private, det viser undersøgelsen og tendensen til, at speciallægerne søger ud af den offentlige psykiatri, er stigende særligt i børne- og ungdomspsykiatrien. (se stiplede tendenslinjer i graf)

Kilde: Overlægeforeningen

Set i antal er det ikke mange, der har skiftet til den private sektor, men hos Overlægeforeningen, mener man, at det drejer sig om marginaler og den offentlige psykiatri er ved at nå det breaking point, for hvad den kan håndtere.

Bekymret for et kollaps

De fleste angiver i undersøgelsen, at der skiftet fra regional hospital ansættelse pga. manglende indflydelse på arbejdstilrettelæggelse, arbejdets indhold, ledelse, arbejdstid og mangel på behandlingsmuligheder.

”Den offentlige psykiatri kan ikke opretholdes uden speciallæger. Vi risikerer et regulært kollaps, når over halvdelen af speciallægerne i flere regioner overvejer at rejse. Det vil ramme de mest udsatte i samfundet hårdest, fordi de ikke har mulighed for at købe privat behandling, og oftest ikke vil være omfattet af en forsikring. Den udvikling skal vendes,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz til Læger.dk.

Susanne Wammen der er formand for Overlægeforeningen, kalder resultatet særdeles bekymrende.

”Systemet kan ikke tåle at miste flere børne- og ungepsykiatere til det private,” siger hun.

Og peger på, at den virkelighed, der er bag tallene skræmmer: ”Gør vi ikke noget ganske snart, kan vi ikke opretholde en børne- og ungepsykiatri i offentligt regi.,” siger Susanne Wammen til Politikken.

Peger på samme løsninger som sygeplejerskerne

Overlægeforeningens og Yngre Lægers undersøgelse indikerer, at det potentielt er muligt at vende udviklingen og få en stor del af psykiaterne tilbage i det offentlige sundhedsvæsen. Ikke mindre end 50 procent af børne- og ungdomspsykiaterne og 31 procent af voksenpsykiaterne, som har forladt deres offentlige job, svarer, at de er klar til at vende tilbage.

De giver selv en anvisning på, hvad der skal til, for at de vil vende tilbage til det offentlige: Mindre pressede arbejdsforhold, mere indflydelse på tilrettelæggelsen og bedre behandlingsmuligheder.

Undersøgelsesresultater ligner også her på visse punkter det billede man fik i 2023, da man undersøgte, hvad der skulle til for at trække sygeplejerskerne tilbage til det offentlige sundhedsvæsen.

Her angav en noget større andel end lægerne, nemlig tre fjerdedele af sygeplejerskerne i undersøgelsen, at de ud over en højere løn forventede bedre arbejdsvilkår, så man ikke var så presset. Samt at arbejdet blev ledet og styret, så sygeplejerskernes faglige vurderinger blev hørt og respekteret.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind